55366

A Gazdasági és Szociális Reformok Intézete (INEKO) közzétette a legjobbnak értékelt szlovákiai iskolák jegyzékét, amelyben több magyar tanítási nyelvű iskola is szerepel. A project célja több minőségi információhoz juttatni a polgárokat, hogy ezek alapján jobb döntéseket hozhassanak. Az INEKO projektjével nemcsak a szülőknek és a leendő nebulóknak igyekszik segíteni, hanem maguknak a tanintézeteknek is, amelyek összehasonlíthatják így az eredményeiket, s ez remélhetőleg még jobb eredmények elérésére ösztönzi majd őket.

Az alapiskolák értékelése elsősorban az országos teszteredmények és a tanulók kiválasztott versenyeken elért rendkívüli eredményei alapján történt. A gimnáziumok és a szakközépiskolák esetében pedig az írásos és szóbeli érettségik eredményei, a diákok rendkívüli eredményei, illetve a végzős tanulók munkanélküliségi aránya alapján.

Az INEKO a honlapján hangsúlyozza, hogy az egyes iskolák rangsorolása nem feltétlenül jelzi azok minőségét, mivel nem szemlélteti teljes mértékben az iskolán kívüli tényezők hatását a figyelembe vett eredményekre, és nem fedi a teljes oktatási folyamatot. A rangsorolás elsősorban a diákok eredményeiről ad tájékoztatást. Ezek az eredmények nem szemléltetik az oktatási folyamattól eltérő egyéb tényezők okozta különbségeket az egyes iskolák diákjai közt (pl. a szociális háttér okozta különbségeket), és nem mutatják az iskolák hozzá adott értékét sem, azaz, hogy milyen egyéb tudást vagy készséget nyújtott az adott iskola a felmérés időszakában a diákjainak.

Számomra külön öröm, hogy alapiskolás alma materem, a Csilizradványi Kóczán Mór Magyar Tannyelvű Alapiskola is az 5 legjobbnak ítélt alapiskola közé tartozik a Nagyszombati kerületben. Ugyanebben a kerületben a Dunaszerdahelyi Szabó Gyula (Iskola Utcai) MTA is az öt legjobb eredményt elért iskola közé került.

A Gimnáziumok közül a Dunaszerdahelyi Magyar tanítási Nyelvű Magángimnázium és dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium is a Nagyszombati kerület 5 legjobb gimnáziuma közé került. Ez utóbbi a hivatalosan nyilvánosságra hozott írásbeli érettségi eredmények alapján az ország 390 középiskolája között 1. helyezést ért el matematikából és magyar nyelvből.

Szomorú hír viszont, hogy a legalacsonyabb eredményeket elért iskolák közt is vannak magyar tanintézetek, országos viszonylatban az öt legalacsonyabb eredményt elért alapiskola közt található a Kéméndi Petőfi Sándor Alapiskola, a gimnáziumok közül pedig a zselízi Coménius Gimnázium. Magyar viszonylatban kuriózumnak számít, hogy a Nyitrai kerület 5 legalacsonyabb eredményt elért alapiskolája mind magyar: a kéméndi, a bátorkeszi, az udvardi, az ekeli és a marcelházai.

A legjobb eredményekkel jeleskedő iskoláinknak gratulálunk, a rosszabb eredményt elért tanintézeteinknek pedig azt kívánjuk, legyen ez ösztönző hatással a jobb eredmények eléréséhez.

dé, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”52876,51407,51310,51151″}