55858

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által hagyományosan szervezett Szlovákiai Magyar Iskolák Országos tanévnyitó ünnepsége augusztus 29-én a gútai Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébániatemplomban ünnepi istentisztelettel vette kezdetét.

Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke szólt elsőként a templomban ülőkhöz, majd őt követte a Katolikus Egyház nevében Elek László komáromi esperes-plébános.
Az ünnepi megnyitón Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) Komáromi Területi Választmányának elnöke üdvözölte e jeles nap alkalmából összegyűlt vendégeket. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Haraszti Attila a budapesti Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezető-helyettese és Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kabinetfőnöke tisztelte meg jelenlétével az ünnepi tanévnyitót. Fekete Irén külön üdvözölte a testvérszervezetek küldötteit Erdélyből, Ausztriából, Horvátországból, Kárpátaljáról és Magyarországról. Jelen volt Magyarország pozsonyi nagykövetségének képviseletében Venyercsan Pál, a budapesti székhelyű Rákóczi Szövetség főtitkára, Csáky Csongor, a Most-HÍD párt képviseletében Érsek Árpád és Vörös Péter parlamenti képviselők. Az MKP képviseletében megjelent Szigeti László, az MKP Országos Tanácselnöke és A. Szabó László alelnök. A komáromi Selye János Egyetem részéről megjelent Csiba Péter Rektor-helyettes úr és Erdélyi Margit dékánasszony és további egyetemi oktatók. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karának dékánja Komzsik Attila, a CSEMADOK országos elnöke Bárdos Gyula és Huszár László is tiszteletét tette. Fodor Attila a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója és Szőköl István a komáromi Módszertani Pedagógiai Központ igazgatója és Takács Zsuzsanna a Szlovákiai Magyar Szülők képviseletében volt jelen. Részt vettek továbbá anyaországi és hazai, állami, társadalmi és civil szervezetek vezetői, küldöttei és a történelmi egyházak képviselői. Fekete Irén megköszönte, hogy eljöttek az ünnepi tanévnyitóra az SZMPSZ Országos Választmányának tagjai, a régió településeinek polgármesterei és alpolgármesterei és önkormányzati képviselők, szülők, diákok és pedagógusok.
Fekete Irén elmondta, hogy Gúta méltó helyszíne a tanévnyitó ünnepségnek, ahol számos magyar tannyelvű óvoda és iskola működik. Kiemelte, hogy a gyermek képességei csak támogató környezetben tudnak kibontakozni. „Ez a jövőnk, ez nemzeti közösségünk fennmaradásának biztosítéka”- mondta a terület elnök. Kihangsúlyozta, hogy az iskolába vezető első lépés a legemlékezetesebb, a legörömtelibb pillanat. Ennek részesei lehettek a tanévnyitón jelenlévők, hiszen a magyar iskolákba a napokban belépő gútai óvodások vonultak be a templomba, hogy a történelmi egyházak képviselői megáldják őket. A leendő elsősöket rövid műsoruk után Fazekas László és Elek László áldotta meg.

Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke tanévnyitó beszédében elmondta, hogy a nemzet megmaradásának alappilléreit az évezredek óta tovább örökített hagyományaink, épített örökségünk, különlegesen szép anyanyelvünk, gazdag művészetünk, de legfőképpen értékőrző intézményeink alkotják. Az iskolák és pedagógusaink elsődleges feladata, hogy a közösséget összetartsák, ezáltal a nemzethez való tartozást szilárdabbá, erősebbé tegyék gyermekeinkben, a felnövekvő generációkban. Kiemelte, hogy kisebbségi létünkben ritkán adódik felhőtlen , nyugodt alkotói légkör, amelyre a neveléshez olyan nagy szükség van. „ A mindennapok alattomos intézkedései iskoláink ellen dolgoznak. 1990 óta soha nem volt a törvényi háttér ennyire megszorító, kisebbségi sorsrontó. A hatalom arrogánsan és határtalan cinizmussal, emberi mivoltunkat sértve forgácsolta szét erőinket”- utalt a több tízezer ember tiltakozását félresöprő, semmibe vevő szlovák kormányra. „Olyan tanévet kezdünk, amikor az első osztályban megfelelő óraszám hiányában gyengülhet az anyanyelv alapjainak elsajátítása, ez pedig az anyanyelv sorvadásához, a közgondolkodásban való kiszoruláshoz vezethet. Az iskolatanácsok hatásköreinek megnyirbálása a demokrácia területeinek szűkítését jelenti” – fogalmazott Jókai Tibor. „ A biztató szavak fontosak a léleknek, de tettek nélkül nincsen holnap” mondta, majd folytatva beszédét kifejtette, hogy az új iskolaévben minden eddiginél jobban kell segítenünk és erősítenünk egymást. „Okos, bátor érvekkel kell meggyőzően támogatni a bizonytalankodókat, a feladásra hajlókat. Voltak és vannak előttünk példák a kitartásra, az összefogásra. Emberi, nemzeti méltóságunk megőrzése érdekében csak követni kell őket” – mondta el beszédében Jókai. Beismerte, hogy ezek az utak sohasem egyszerűek. Ám a küzdés az ember feladata, ahogy a közösségé is. A pedagógusok felelőssége, hogy segítsék a szellem növekedését, teremtsenek megfelelő feltételeket. Ünnepi felszólalásának üzenete, hogy a pedagógusok éltetik a hitet, a reményt a feladat teljesítésével, hiszen fontos küldetésük van a világban: „Feladatunk, hogy elkötelezett, boldog, anyanyelvére, nemzeti kultúrájára büszke, értelmes, a szülőföldjén és a nagyvilágban egyformán boldoguló fiatal nemzedéket neveljünk” – foglalta össze Jókai Tibor.

Potápi Árpád János ünnepi beszédében kihangsúlyozta, hogy személyes jelenléte azt az üzenetet hordozza, hogy a felvidéki magyar iskolák mindenkor megbízható partnerként tekinthetnek a magyar kormányra. A magyarság megmaradása érdekében a határon túli területeken a magyar iskoláknak jelentős szerepük van a magyar identitás megőrzésében. Eközben olyan használható tudást kell biztosítani a diákok számára, amely később segíti boldogulásukat az életben. Potápi hangsúlyozta, hogy a kárpát-medencei magyarságnak az asszimiláció mellett a fiatalok elvándorlásának veszélyével is szembe kell néznie. „Ahhoz, hogy fiataljainkat meg tudjuk tartani szülőföldünkön, olyan tudást kell biztosítanunk, mely segíti itthoni boldogulásukat. Csak a minőség megtartásával és emelésével tudjuk azt a jövőben is elérni, hogy a magyar szülők gyermekeiket magyar óvodákba, majd iskolákba írassák és ezek a tanulók később anyanyelvükön tanuljanak tovább. A bizonyítvány mellé versenyképes tudást, hasznosítható szakmát, piacképes diplomát kell kapnia fiataljainknak, mert csak ez tudja szavatolni a magyarok jövőjét szerte a Kárpát-medencében, így a Felvidéken is” – emelte ki a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Megnyugtatta a jelenlévőket, hogy a magyar kormány a jövőben is igyekszik ebben a munkában a felvidéki pedagógusok, szülők és gyermekek segítségére lenni. Ünnepi beszédében külön szólt a magyar iskolákat látogató diákokhoz: „A felnőtteknek az a feladata, hogy megteremtsék a kellő feltételeket, azonban a diákok feladata, hogy szorgalommal, tudásra való nyitottsággal legyenek. A Ti tanulmányi eredményeitek, jövőtök lesz a tükre a mi munkánknak. Bízom abban, hogy ez a tükör az idén és az elkövetkezendő években is azt fogja mutatni, hogy Szlovákiában, magyar tannyelvű intézményben tanulni nem a lehetőségek csökkenését jelenti, de éppen ellenkezőleg: minőségi oktatást, használható tudást és jó munkahelyet” –fejezte be beszédét Potápi Árpád. A Felvidek.ma kérdésére elmondta, hogy nagyon jó választás volt a szervezők részéről, hogy a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségét éppen Gútán tartották. „Hiszen ez a település remek példája annak, hogy a viszontagságok ellenére, a legnehezebb élethelyzetből is felül lehet kerekedni. Éppen idén ötven éve, hogy ezt a települést az árvíz szinte elpusztította. Ám két évvel később már városi rangra emelkedett, és fejlődése azóta is töretlen. Gúta jó példa arra, hogy összefogással, a közös célok megvalósításával nincs lehetetlen”- nyilatkozta portálunknak Potápi Árpád János.

Őt követte Madarász Róbert, a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont igazgatója, akit lakhelye és családja Gútához köti. Előadásában kitért arra, hogy egyre kevesebb gyermek születik és sokan feladják őseik nyelvét, kultúráját. Ezért kellenek olyan szilárd szigetek, amelyek biztosítják magyarságunk megmaradását. Ahogy mondta, mi is csak a hitre építhetünk és remélnünk kell, hogy a rosszból is jó sarjad. „Tanárként hinni kell a magyar ifjúságban, a jobb jövőben. Kötelességünk útját állni az enyészetnek: iskoláinkkal, intézményeinkkel várat kell emelnünk Istenünknek, hazánknak, népünknek” – fogalmazott Madarász.

Beszédjét követően név szerint üdvözölték és ajándékokkal köszöntötték a pályakezdő pedagógusokat, akik ez év szeptemberében kezdik meg tanári pályájukat. Gálfi Mária nyugalmazott pedagógus szolgált a fiatal pályakezdőknek útravaló bölcseletekkel, majd őt követte Kalácska József gimnáziumi tanár, aki felhívással szólt a diákokhoz.

A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó ünnepségének felemelő pillanata volt, amikor a galántai Kodály Zoltán Daloskör tolmácsolásában felcsendült a gútai katolikus templom hajójában a Szózat. Ezzel zárult, a ma már hagyományossá vált, 16. alkalommal megrendezett tanévnyitó ünnepség.

Az ünnepségről készült fotógalériánk ITT>> tekinthető meg. 

Szalai Erika, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”55708,55830,54978,54871,54156,53880,52602″}