55879

A szepsi Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Óvoda, Alapiskola és Gimnázium szeptember 1-jén ünnepélyes keretek között nyitja meg kapuit.

Szlovákiában 25 tanintézmény kezdi meg idén működését, s ugyanakkor 18 bezárta kapuit. Az országban iskolák szűntek meg. Szepsiben új iskolaközpont nyílik – óvodai, alapiskolai és gimnáziumi szinten , 210 növendékkel – tudhatták meg azok, akik részt vettek augusztus 21-én a szepsi római katolikus templomban megtartott hálaadó igeliturgián.
Az óvodában 14, az alapiskolában 160, és a gimnáziumban pedig 33 gyermek kezdi meg tanulmányait.

„Az iskolaközpontban egy óvodai csoport, kilenc alapiskolai , és három gimnáziumi osztály nyílik, tehát nem lesznek érettségizők. Tanáraink a régi iskolából, a környék községeiből, és Kassáról érkeznek, a hittant oktató tanár pedig Magyarországról jön hozzánk. Tizenkilenc tanár fogja oktatni a diákokat.” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak az iskola megbízott igazgatója, Nagy István.

Az iskola célja a személyiségfejlesztés, a tanulók értelmi, erkölcsi és érzelmi nevelése, valamint részt vállalnak az egyház küldetéséből is a keresztény hitre nevelés területén.

Az óvoda nevelési programjában elsődleges szerepet kap a családi környezet. Hangsúlyozott szerepet kapnak továbbá az erkölcsi értékek, mint: a jóság, a figyelmesség, a megbocsájtani tudás, és a felebaráti szeretet. Az óvoda nevelési céljai között szerepel a gyermekek társas kapcsolatának kialakítása, erkölcsi tulajdonságaik megalapozása, kialakítása, az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése, az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban tartása, továbbá a felelősségvállalás fontosságának megismerése, sokoldalú és változatos foglalkozások, a szülők és mások iránti tisztelet erősítése, a nemzeti azonosságtudat és a saját és más kultúrák tiszteletben tartása.

Az iskola nevelési céljai között szerepel a keresztény értékek fejlesztése, közösség építése (táborban, osztályban), az egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat fejlesztése, az egyházi és nemzeti hagyományok megőrzése, a helyes és téves értékek felismerése az életben, tanulásra ösztönzés, mely a későbbiekben a tanuló személyiségének fejlődését segíti elő, építés a tanulók öntevékenységére, a személyi adottságok fejlesztésének támogatása, szabadidős tevékenységek kínálata a tanulók és szélesebb környezet számára.

A gimnáziumi keresztény nevelés célja, hogy a fiatalok megérjenek a szabadság felelős megélésére, érzékük legyen az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot. A keresztény értékekre építve művelt emberré, gazdag személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberekké váljanak.

BB, Felvidek.ma
{iarelatednews articleid=”51256,50887″}