55689

Szent István király tiszteletére bemutatott ünnepi szentmise keretében Jókán Szent Istvánt és a Szűzanyát ábrázoló szoborpárt lepleztek le.

A szoborpárban Szent István a koronát és vele együtt egész Magyarországot a Szűzanya oltalmazó kezeibe ajánlja. Az ünnepi szentmisét Nagy Péter plébános mutatta be augusztus 20-án Szent István és az új kenyér ünnepén. A plébános úr a hívekkel megtelt templomban prédikációjában méltatta a Szent István király által keresztény értékekre épített ország megalapítását, a nemzet és a szülőföld szeretetét. Az új kenyér megáldása után és a szent áldozást követően került sor a szoborpár leleplezése, melyre a plébános úr Németh Györgyöt és Farkas Zoltánt kérte fel. 

A szoborpár felajánlásáról és történetéről Németh György elmondta: „az egyházközösség egyik zarándoklatán, a csángóföldi Gyimesbükkön mélyen megérintett a szoborpár eredeti példánya. Ezután kezdeményeztem a szoborpár másolatának Jókán való elhelyezését. Miután kezdeményezésem támogatásra talált, felvettem a kapcsolatot a moldvai Serbán Bonaventúra fa- és kőfaragó mesterrel, aki 4 hónap alatt elkészítette a szoborpárt. A 2015. évi csíksomlyói búcsú alkalmával hoztuk haza a műalkotásokat, melyben nagy segítségemre volt Bosák Margit, a zarándokút vezetője, valamint minden zarándok, aki részt vett abban, hogy a szobrok a templomunkat díszíthessék.”

Nagy Péter plébános kiemelte, hogy köszönet jár a nemes felajánlás megvalósításáért Németh Györgynek, Farkas Zoltánnak, a Szalay, a Szlovák és a Prvák családnak, akik a szoborpárt szeretettel ajándékozták a jókai katolikus egyházközösségnek.
A szoborpárnak jövő év első feléig a templom ad otthont, majd terveik szerint a templomkertben kerül elhelyezésre fedett helyen, úgy kialakítva, hogy az ünnepi körmenetek alkalmával az egyik állomásként szolgáljon.
Nagy Péter plébánost arról kérdeztük, milyen érzéssel fogadta az egyházközösség a szoborpár felajánlását:

“Amikor testvéreink megkerestek az ötlettel, nagyon örültünk, mivel eddig nem volt Szent István-relikviánk, pedig a jókai hívek körében nagy tisztelet övezi Szent István életútját, példaképként tekintünk rá. Különösképpen megindító számunkra a műalkotás szép története, és arra törekszünk, hogy méltó módon, megfelelő tisztelettel tudjuk óvni. Meghatódva fogadtuk, testvéreink elérzékenyülten tekintettek a leleplezéskor szoborpárra.”

HA, Felvidék.ma
További fényképek ITT érhetők el.