56093

A Gömöri Kézművesek Társulása ezúton is tudatja, hogy szeptember 13-án 10.00 órakor a leégett Krasznahorka várának újonnan öntött harangjainak a megszentelésére kerül sor Krasznahorkaváralján a helyi római katolikus templomban.

Az égő vár 3 harangját siratta el. Az első harangot már két éve újraöntette a várhosszúréti Gömöri Kézművesek Társasága Ibrányi testvértelepülésükkel. Majd újabb jóakaratú emberek álltak a nemes összefogáshoz. Krasznahorka község polgárai, valamint testvérközségük Csikszentkirály székelyföldről, ahonnan az Andrássyak elszármaztak és a SINE METU polgári társulás a Kárpát medence népével újra öntette a másik, nagy harangot is.
Magyarországról a Pannónia Női Borrend jólelkűsége és anyagi segítsége tette lehetővé, hogy mára megszülessen a harmadik harang is.

2012. március 10-én a környék és a Kárpát medence magyar és más jóhiszemű népe megsiratta a leégett „büszke várat”. A tűz pokla a vár kőfalaira olvasztotta a toronyban lakó harangokat, melyek érces hangja évszázadokon keresztül hírül adták a jót és rosszat a környék népének.
A Nagy György vezette Gömöri Kézművesek Társasága Várhosszúréten a tűzvészt követő napon a Kézműves házban néhány kézműves jelenlétében elhatározta, hogy valamit tenni fog a leégett várért, hisz község szorosan kötődik az Andrássy család ősi fészkéhez.
“Úgy döntöttünk, hogy újra öntetjük a vár egyik harangját. Még abban az évben társakat, segítőket és támogatókat kerestünk nemes célunk megvalósításához. Társulásunk népes családja társakra talált. Várhosszúrét testvérvárosa Ibrány gyorsan jelezte segítőszándékát, ahol ebben az ügyben szinte mindenki megmozdult. Felhivásunkhoz más jószándékú emberek is csatlakoztak.
A hivatalos szervek akkori bejelentése arról szólt, hogy a leégett vár az év őszére tető alá kerül. Mi nagy igyekezettel kezdtünk tervünk megvalósításához, hogy az új toronyban legalább egy harang szóljon.
Közös összefogással új harangot öntettünk, mely 2 évig várta szótlanul, hogy újra megszólalhasson. És ez most e hét vasárnapját követően megtörténik” – mondta Nagy György.

Vasárnap a 3 harangtestvért Dr. Vadkerti István Krasznahorkaváraljai plébános egyházi keretek közt megszenteli. Az ünnepélyes egyházi ceremóniára 10.00 órakor kerül sor, ezt szentmise követi, majd 12.00 órakor ünnepélyes felvonulás kíséri a harangokat a Székely kapuig. A felvonulás ékessége lesz az Ózdi Huszárbandérium.

Szeretettel várnak minden szülőföldjét és a krasznahorkai várat szerető igaz embert erre a felejthetetlennek ígérkező eseményre.
A programot eseménynaptárunkban ITT érik el. Az eseményről a képeket ITT érik el.

A harangokat a krasznharokai várban szeptember 16-án 19.30 órai kezdettel szólaltatják meg.

Gömöri Kézművesek Társulása/Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”55430,54602,41667″}