56161

Második alkalommal került megrendezésre szeptember 12-én az a Keresztény Ifjúsági Találkozó, amelyet a három történelmi egyház szervezett. Az ökumenikus kezdeményezés mellé a református, a római-katolikus és a görög-katolikus felekezetek, illetve ezen egyházak egy-egy egyházmegyéje állt, fontosnak tartva azt a közös célt, hogy a különböző formában vallásukat gyakorló fiatalok, fiatal családosok évente legalább egy alkalommal találkozzanak.

Az idén is a Szőlőske melletti Hatfa táborhely volt a helyszíne a találkozónak, ami ezúttal is ideálisnak bizonyult, hiszen volt tér a kisebb gyerekeknek a játékra, vagy éppen a résztvevők több csoportban való foglalkoztatására. Az egész napos alkalom a három felekezet közös imádságával kezdődött, majd a délelőtt folyamán Levente Péter és Döbrentey Ildikó előadásukkal, bizonyságtételükkel, személyes életük egy-egy részletének megismertetésével vezették a jelenlévőket a témafeldolgozásban, amely téma ezúttal „a siker” volt.

Az ebédet követően a résztvevők két csoportban boncolgathatták tovább a témát. Az idősebbek a már említett két ismert és méltán elismert magyarországi művésszel, a fiatalabbak a miskolci Vissza a világba ifjúsági iroda munkatársával, Zsadon Zsuzsával elmélkedtek azon, hogy mit jelent sikeresnek lenni, mi valójában a siker. Ezt követően a még kisebb csoportokban történő témafeldolgozás következett. A II. Keresztény Ifjúsági Találkozót Kiss Miklósnak, az alkalom szervezését koordináló lelkipásztornak a köszönetmondásával és hálaadó imádságával zárták.

www.refzem.eu nyomán MV, Felvidék.ma