56387

 Mozgalmas iskolaév áll a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium előtt. A nyár óta Kiss Beáta által vezetett tanintézmény gondokkal terhelt évkezdését követően költözködés is vár a tanulókra és a tanárokra. Mindezek ellenére a szórványosodó lévai magyar közösség erős bástyájaként továbbra is helyt áll.

„Tíz beíratott elsőssel kezdtük el a tanévet. Az előző évhez képes növekedett a számuk, ez már bizakodásra ad okot” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Kiss Beáta igazgató. Hozzátette, a létszámot illetően az utóbbi fél évtizedben nagyban érezteti hatását a demográfiai mélyvölgy. Léván és környékén határozottan csökkent a magyar gyermekek létszáma, ez is a szórványosodás jele – figyelmeztetett az intézményvezető. Erre reflektálva megjegyezte: „szórványosodó helyzetünk indokolja, hogy Léván megmaradjon a magyar anyanyelvi oktatás teljes struktúrája az óvodától az alapiskolán át a gimnáziumig. Ezek azok a bástyák, melyek a szórványosodás folyamatát lassítják. Nemzetstratégiai ügy a tanintézmény fenntartása.”

A Lévai Református Egyházközség tizenöt évvel ezelőtt alapította meg a gimnáziumot. A megalapítása előtt több évtizeden keresztül nem működött magyar gimnázium, csupán az alapiskola maradhatott meg a járási székhelyen.  Reformátusként egyedülálló gimnázium Nyugat-Szlovákiában, Léván kívül a Felvidéken csupán Rimaszombatban működik hasonló felekezetű oktatási intézmény. Ebből kifolyólag a vonzáskörzete relatíve nagy. Jelenleg a diákságuk nagyrészt a Lévai járásból van, emellett pár tanulója jár be a tágabb környékről  és a Komáromi járásból.

Az új igazgató elmondta, céljuk közt szerepel a nyugat-szlovákiai református egyházmegyék felé való nyitás. „Kifejezett stratégiánk a nyitás, ezáltal is bővítve a létszámunkat. Oktatási és nevelési szemléletünk a keresztyén és nemzeti értékek mentén halad, minden olyan diákot szívesen látunk, aki ezen értékeket elfogadja” – hangsúlyozta Kiss Beáta. Idei tanévben pár kollégista diákjuk van. Őket az egyik lévai szlovák iskola mellett működő kollégiumban szállásoltak el, szállásköltségeiket a lévai gyülekezet fedezi. A fenntartó a közeljövőben szeretne önálló kollégiumot kialakítani. Mindezt a gimnáziumot jelenleg befogadó épületben kívánják kialakítani. Ezért még az ősz folyamán költözik az intézmény.  A Juhász Gyula Alapiskola és az Eszterlánc Óvoda mellettA gimnázium jelenlegi épülete megüresedett ingatlanba kerül az gimnázium. Az egykori szakközépiskola önkormányzati épületét bérli ki a lévai gyülekezet.  „Az épületegyüttesben, mintegy iskolaközpontként, egy helyen található majd a magyar óvoda, az alapiskola és a gimnázium. Ugyanakkor mindhárom intézmény megtartja önállóságát. Egymást támogatva megoldásként szolgálhatnak a gyermeklétszám csökkenésének megállításában” – fogalmazott. Mint kifejtette, az új helyen több helyiség áll majd a rendelkezésükre. Így több szaktantermet is kialakíthatnak. Előnyként fogalmazódik meg a tágas világos tantermek mellett az alapiskola közelsége is.  Ez főleg azon pedagógusok számára kedvező, akik mindkét tanintézményben oktatnak, mivel jelenleg mintegy félórát vesz igénybe az ingázás a két épület között.

Szeptember elején a fenntartónak és a vezetőségnek meg kellett küzdenie a szigorú osztálylétszám – szabályozással. Egyházi fenntartású iskolaként az oktatási törvények ugyanúgy vonatkoznak rájuk, mint az állami tanintézményekre. De több hetes levelezés és kommunikáció eredményeként az oktatási minisztérium engedélyezte minimális kilenc fővel az osztálynyitást a jelenlegi tanévben.  

A tanulmányi versenyekkel kapcsolatban Kiss Beáta megemlítette: elsősorban nyelvi, történelmi és művészeti versenyeken értek el kimagasló eredményeket a diákok. Számtalan magyarországi és Kárpát-medencei versenyen mérettettek meg sikeresen. Az érettségizőik az országos átlagon, illetve ez felett teljesítettek. A végzősök megállták a helyüket a főiskolai felvételiken is. Több egykori lévai gimnazista élvonalbeli munkahelyet szerzett, többek váltak a közélet szereplőjévé is. Minden osztály számára rendelkezésre áll a digitális oktatási technológia, minden tanteremben  interaktív tábla, laptopok, tabletek valamint projektorok.

„Nagyon mozgalmas évnek nézünk elébe. Legfontosabb célkitűzésem, hogy az iskolát bevigyük az egyházi iskolákról szóló köztudatba. Ezáltal az egyházat erősítsék a fiataljaink, ugyanakkor a megerősödött intézmény pedig a lévai magyarságot. Másrészt fontosnak tartom, hogy a lévai régióban sikeresen szembe tudjunk nézni a szlovák tanintézmények elszívó hatásával. E két célkitűzés egyensúlyával válik a lévai gimnázium a felvidéki magyarság egyik megtartó és erős bástyájává” – summázta terveit Kiss Beáta.

Pásztor Péter, Felvidék.ma
a szerző felvétele
{iarelatednews articleid=”50302,52518,30820,45470″}