56304

 A kormány „testre szabott” akciótervet dolgozott ki Szlovákia fejlődésben leszakadt járásai számára. Ezzel az intézkedésével és új munkahelyek megteremtésével szeretné felzárkóztatni ezeket a járásokat. Mindez kiderül abból a törvényjavaslatból, amely a lemaradt járások megsegítését szorgalmazza, és a parlament mai ülésén a képviselők a második olvasatra küldtek. Közölte a TASR hírügynökség.

Az új jogi módosítás elsősorban tisztázza a legkevésbé fejlett járások fogalmát. Közéjük sorolhatók azok, amelyekben a munkanélküliség magasabb, mint a Szlovákiában az előző egymást követő 12 negyedévből legalább kilenc negyedév folyamán tapasztalt országos szintű munkanélküliség 1,9-szerese. „Egyes járások mindaddig kevésbé fejlettnek minősülnek, amíg nem teljesítik a Fejlesztés akciótervükben foglaltakat” – olvasható többek között a törvényjavaslatban.

A járások állami támogatásra való jogosultságát a közlekedési minisztérium értékeli. Ugyanennek a tárcának a feladata lesz a támogatásra jogosultság megállapítását követő hat hónapon belül az akcióterv kidolgozása is. Az öt évre szóló akcióterv a konkrét intézkedéseken kívül megnevezi azok megvalósítóit, a pénzügyi forrásokat és az elért fejlődés kiértékelésének a módját. Amennyiben az államigazgatás, az önkormányzatok és civil szervezetek képviselőiből álló Régiófejlesztési Tanács legkevesebb kétharmados többséggel jóváhagyja az akciótervet, azt a közlekedési minisztérium a kormány elé terjeszti.

„Az akcióterv és a Régiófejlesztési Tanács valamennyi kevésbé fejlett járásban specifikus, mivel eltérőek gazdasági visszamaradottságuk okai is, amelyek egymástól különböző intézkedések foganatosítását igénylik, s mivel minden járásban mások a partnerek” – magyarázza az illetékes tárca.

A járásokat műszaki támogatással és regionális segélyekkel igyekeznek felzárkóztatni. „A műszaki támogatás azt célozza, hogy növeljék a helyi önkormányzat és társadalmi partnereinek kapacitását új munkahelyek megteremtésére” – állapította meg a minisztérium. A regionális segélyt az állami költségvetésből folyósítják aszerint, ahogyan az a kormány által jóváhagyott akciótervben szerepel.

A törvényjavaslattal módosul a beruházásos támogatásról szóló törvény is. Ebből ered, hogy a legkevésbé fejlett járásokban az ipari termelés és az idegenforgalom terén az anyagi és nem anyagi jellegű vagyonba a hosszú távú beruházások összeghatárát 200 000 euróra csökkentik, és mindezek mellett a jogi vagy fizikai személy – a vállalkozó önrészesedésének el kell érnie az 50 százalékot.

A termelést szolgáló új gyártási és technológiai berendezésekbe történő beruházások összegének a határértékét a megszerzett anyagi és nem anyagi jellegű vagyon összértékének a 30 százalékára csökkentik. „A beruházási szándék megvalósításának legalább tíz új munkahely megteremtését kell eredményeznie” – áll a javaslatban. Az idegenforgalom fejlesztésébe történő beruházásoknak ugyanakkor legalább öt új munkahelyet kell megteremteniük.

Az akcióterveket elsődlegesen a reszortok, az európai strukturális és beruházási alapok programjából finanszírozzák. „Kiegészítő finanszírozás céljából a közlekedési minisztérium költségvetéséből alakítanak ki pénzforrást, amelyet olyan grantok és dotációk formájában meríthetnek, amelyek az akciótervvel összhangban álló intézkedésekkel összhangban vannak” – egészítette ki a minisztérium.

A napirenden szereplő törvényjavaslat ez év december 1-én lépne érvénybe, és pozitív, illetve negatív hatást is gyakorolhat a közigazgatás költségvetésére. „Figyelemre méltó pozitív hatása lehet mindenekelőtt az állami költségvetés azon bevételei terén, amelyek az új munkahelyek megteremtése és a beruházások támogatása révén folynak be. Elsősorban a közvetett és közvetlen adókból származó bevételekről van szó” – áll a törvényjavaslatban. Negatív hatásként jelentkeznek az állami költségvetés azon kiadásai, amelyeket a beruházásos támogatás folyósításának egyes formái tesznek szükségessé.

NZs, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”55261″}