56229x

Megnyitották a Selye János Egyetemen a 2015/16-as akadémiai évet. Évnyitó beszédet Doc. RNDr. Tóth János, PhD. rektor mondott a szeptember 18-i ünnepségen. Az idei akadémiai évben összesen 1719 hallgatója van az egyetemnek.

Tóth János köszöntőjének elején röviden beszámolt az elmúlt évről. Mint mondta, mozgalmas, eseménydús jubileumi időszakot hagyott maga mögött a Selye János Egyetem.
“Több szempontból is különleges volt számunkra. Egy évvel ezelőtt, szeptember 19-én ünnepeltük egyetemünk tízéves fennállását, mely rendezvénysorozat októberben az alkalmazottaink számára rendezett jubileumi ünnepséggel folytatódott. Az elmúlt akadémiai év nem csupán a jubiláló egyetem éve volt; az eltelt hónapok ─ sőt, valójában évek ─ az akkreditációs megmérettetésre való felkészülés jegyében zajlottak” – emlékezett vissza Tóth János.
Majd így folytatta: “Egyetemünknek 2015. február 28-ig kellett benyújtania az önértékelését a komplex akkreditációban. E kötelességünknek, melyet igencsak összetett, pontos munka előzött meg, február végén tettünk eleget ─ az akkreditációs anyagokat sikerült formai hibák nélkül benyújtanunk. Összesen 34 tanulmányi program akkreditálását kérvényeztük, köztük 15 alapszintű, 14 mesterszintű, 1 összevont (ötéves) mesterszintű és 4 doktoranduszi tanulmányi programot.

Egyetemünk egy tanulmányi program kivételével minden jelenlegi programunk esetében kérvényezte annak újbóli akkreditációját, ezen felül pedig további két új mesterszintű és két új doktoranduszi program akkreditációját is. Az elmúlt hetekben vált ismertté azon felsőoktatási közintézmények akkreditációs értékelése, amelyek az akkreditációs bizottság ütemterve alapján egy évvel korábban nyújtották be az önértékelésüket, mint a mi egyetemünk. Néhány intézmény esetében az akkreditációs bizottság meglepő, esetenként nem várt értékelést hozott. A “leminősített” intézményeknek egy év áll rendelkezésükre, hogy eleget tegyenek az egyetemi minősítéshez szükséges törvényi előírásoknak, és a bizottság által felrótt hiányosságokat kiküszöböljék” – mondta a rektor.

Mint megtudtuk, a Selye János Egyetem tevékenységét az Akkreditációs Bizottság az előirányzott ütemterv alapján 2016. február 28-ig értékeli majd. Mindezt azonban, az elkövetkező hetekben, a bizottság munkacsoportjának látogatása előzi meg, melyre az egyetem akadémiai közössége teljes mértékben készen áll.

A következőkben a Selye János Egyetem gazdálkodásával kapcsolatban ejtett néhány szót. Büszkeséggel számolhat be arról, hogy a jól irányzott és átgondolt tudományos és kutatómunkájuk köszönhetően az idei esztendőre kapott költségvetési támogatásukban a tavalyi évhez viszonyítva 37 ezer €-val növekedett a fejlesztésre és kutatásra kapott rész, míg az összköltségvetésük több mint 100 ezer €-val lett magasabb a 2014-es évhez képest.
“Bizonyára nem árulok el titkot azzal, amikor kijelentem, hogy fejlesztés nélkül egyetlen létesítmény sem növekedhet, gyarapodhat. Egyetemünk esetében sincs ez másképp. Amellett, hogy az akkreditációs megmérettetésre készülődtünk, két nagyszabású projekt megvalósítását végeztük, Európai Uniós források felhasználásával.
Az 1,86 mill. € összköltségű projekt az egyetem technológiáinak, IKT infrastruktúrájának, korszerű, nagy tárhelyű adatközpontjának és belső ellátottságának korszerűsítését és létrehozását célozta meg.
A 857 ezer € összköltségű projekt pedig az oktatás minőségének növelésére fókuszál, mindezt a három kar tanulmányi programjainak összeállítása, innoválása és opponálása, az oktatásba való új módszerek bevezetése, képzések, valamint a karrier-tanácsadás támogatása által. Az első projekt kivitelezése 2014 februárja és 2015 szeptembere között zajlott – zajlik, a másik projekt pedig 2013 októberében kezdődött, meghosszabbított kivitelezési időtartama 2015 novemberében ér véget. A projektnek köszönhetően vált lehetővé egyetemünkön az új, minden igényt kielégítő adatközpont kialakítása, az új informatikai termek teljes körű kiépítése és a már meglévők felújítása, a könyvtári számítógépes rendszer megújítása, az idegen nyelvek oktatását elősegítő nyelvi laboratóriumok kialakítása, az új tantermek berendezései, az oktatóink nyelvi és IKT-s képzései, a tanulmányi programok elkészítése, a hozzájuk fűződő tansegédletek kiadása, és még sorolhatnám.
Mint már említettem, e két projekt kivitelezése a végéhez közeledik, ám mi a továbbiakban sem szeretnénk a projektek terén tétlenkedni” – számolt be.

“A tiszta tudományos kutatás a haladás és a civilizáció valódi forrása” ─ fogalmazta meg Marie Curie. Ennek jegyében június közepén további pályázatot nyújtottak be egy közép-európai viszonylatban is egyedülálló nanotechnológiai és szuplamolekuláris laboratórium, és intelligens robotikai központ kialakítására. Ezzel kapcsolatban a rektor elmondta, hogy a laboratóriumokkal a kutatói csoportokat szeretnék mobilizálni, munkájukat támogatni. A projekt öt évre garantálná a laboratóriumukon belül működő kutatócsoportok munkáját, és olyan tekintélyt és hírnevet szerezhetne az egyetem, mely az említett tudományterületeken belül eljuttathatna a legszínvonalasabb intézmények közé, s válhatnának kutatói műhelyeik a város, a régió vagy akár az ország fejlődésének fontos forrásaivá.

Arról, hogy milyen események történtek az elmúlt tanévben, hogy hány neves és elismert vendéget fogadtak, mennyi színes és változatos rendezvénynek adtak otthon, bizonyságul szolgál és igazolja az új évkönyvük, melyet az ünnepélyes tanévnyitóra kiadtak. Az évkönyv szabadon elérhető volt épületünk előcsarnokában.

A hallgatói létszámok a 2015/16-os akadémiai évben a következőképpen alakulnak:
Az idei tanévben alapképzésre ez idáig összesen 1136-an, mesterképzésre pedig 553-an iratkoztak be az egyetemre. Doktori képzésben 30 beiratkozott hallgató van. A Selye János Egyetemnek az idei akadémiai évben összesen 1719 hallgatója van.
A beiratkozott hallgatói összlétszámok karok szerinti megoszlása a következőképpen alakult:
a Tanárképző Karon 946 hallgató, a Gazdaságtudományi Karon 700 hallgató, a Református Teológiai Karon pedig 73 hallgató tanul.
Az elmúlt akadémiai évben (2015. július végi állapot) összesen 559 végzős hallgató volt, ebből 259 a Tanárképző Karon, 282 a Gazdaságtudományi Karon és 18 a Református Teológiai Karon végzett. Az abszolvensek közül 16-an rigorózus képzés, 4-en pedig doktori képzés keretében szereztek oklevelet.

A SJE fennállása alatt összesen 6049 diplomát adott át a tanulmányait sikeresen elvégző hallgatóinak, ebből 3279 hallgató a Tanárképző Karon, 2594 a Gazdaságtudományi Karon, 176 pedig a Református Teológiai Karon szerezte meg oklevelét.

“Valamennyi felsőoktatási intézményt negatívan érint a csökkenő hallgatói létszám, nálunk sincs ez másképp. Most azonban örömmel számolhatok be arról, hogy az alapképzés 1. évfolyamába beiratkozott hallgatóink száma a tavalyi állapothoz képest 59%-kal, 368-ról 586-ra emelkedett, azaz jelenleg 218-cal több elsőéves bakalár képzésre beiratkozott hallgatónk van, mint egy évvel korábban. Bízunk benne, hogy ez a kedvező irányvonal a jövő években is meghatározó marad számunkra” – bizakodott a rektor.

Az egyetem hallgatóihoz szólva a következőket mondta: “Az Önök élete nemsokára lényegesen megváltozik, hiszen elhagyva a gimnázium vagy középiskola falait, a szülői ház biztosította oltalmat és komfortot, most egy másfajta világba csöppenve, Önök számára egy új, ismeretlen időszak kezdődik. Hogy a népmesékből oly jól ismert fordulattal éljek, úgy is mondhatnám, hogy szerencsét próbálni jönnek most ide. Az, hogy kik vagyunk ─ adott, kedves Hallgatók, ám hogy mi lesz belőlünk ─ az a mi választásunk.
„Tudásunk egy csepp. Amit nem tudunk, az egy egész óceán” ─ vallja Isaac Newton. Külön tisztelet és köszönet illeti Önöket azért, hogy tudásukat itt, a szülőföldjükön, a Selye János Egyetemen kívánják elmélyíteni és kiteljesíteni, élve azzal a lehetőséggel, hogy mindezt megtehetik saját anyanyelvükön, magyarul. Ne feledkezzünk meg a szüleikről sem, akiket szintén megilleti a köszönet, amiért támogatták és segítik Önöket felsőfokú tanulmányaik során is.
Egyetemünk vezetői és oktatói nevében ígérem, hogy tanulmányaikhoz minden tőlünk telhető segítséget megadunk, és itt tudós kollégám, Győry Kálmán, Széchenyi-díjas matematikus-akadémikus gondolatát osztom: “Hiszek a pozitív ösztönzésben. Ahol az ember megteheti, ott ne fukarkodjon a dicsérettel, a jó szóval. A tudományos munkáért a felismerés örömén kívül a szakma elismerő értékítélete is jár.”

Oktatóink különös figyelmet szentelnek a tehetséggondozásnak, a tálentumok felkarolásának. Azonban, hogy ismét említett matematikus kollégám szavaival éljek: “A tehetség nem örökkévaló adottság, munka nélkül elapad, mint a forrás. Tehát dolgozni kell és örülni a kis eredményeknek is.”
Önök, kedves Elsőéves Hallgatóink, a hamarosan elhangzó eskütételt követően az akadémiai közösségünk teljes körű tagjai lesznek. Szívből kívánom, hogy váljanak igazi egyetemi polgárokká, intézményünk szerves szellemi részévé, kapcsolódjanak be az egyetemünkön zajló rendezvényekbe, diákköri kutatómunkába, hallgatói csereprogramjainkba, legyenek részesei egyetemi tradícióink formálásának és megtartásának. Kövessék figyelemmel a városunkban zajló eseményeket, legyenek azoknak aktív résztvevői.
Ne feledjék, milyen fontos kötelességük magyarságuk ápolása és megőrzése, nemzeti értékeink megbecsülése és egy egészséges jövőkép kialakítása. Engedjék meg, hogy egyetemi éveikhez kitartást és szorgalmat, a tudás megszerzéséhez megfelelő érdeklődést, emlékezetes, vidám és optimista, élményekben gazdag időszakot kívánjak. És, kérem, véssék jól emlékezetükbe Kodály Zoltán szavait: “Ne várjunk mindent csak az iskolától. Az iskola nem taníthat meg mindenre, ami az élethez szükséges. Lássunk magunk is a dologhoz…” Úgy legyen!” – szólt a hallgatókhoz Tóth János.
Tekintse meg Képgalériánkat ITT>>.

Felvidék.ma
Fotó: Drozd Milán