57001

 Ipolyságon a hagyományt követve a Megbékélés kapujánál tartották meg az 1956-os megemlékezést. A köztemetőben szervezett esemény szónoka Kiss Beáta, a Magyar Közösség Pártjának lévai járási elnöke volt.

Az ünnepi beszédének bevezetőjében felvázolta október 23-a legfőbb mozzanatait, ennek történelmi feldolgozásait. Mint mondta, az ifjúság megmozdulásával kezdődött az átkos rendszer elleni egyetlen jelentős fellépés. „Tegyük fel a kérdést,  miért ünnep ma október 23-a felvidéki magyarság számára. Az elnyomás elleni bármilyen fellépés erkölcsi kötelessége minden jóérzésű embernek. Egy és oszthatatlan magyar nemzet részeként közös a történelmünk a trianoni békediktátumot követően is” – hangzott el az ipolysági köztemetőben.

Kiss Beáta beszédében párhuzamot vont a magyar nemzet korábbi szabadságharcainak lefolyása és az októberi események között. Jelezte, ötvenkilenc évvel ezelőtt  a magyar nemzet képes volt ellenállni az elnyomásnak. „A dicső múlt mindig erőt ad. A történelem ismerete egy nemzet jövőjét jelenti. A felvidéki magyarságnak különösen fontos, hogy felvértezve tudjunk küzdeni a jövőnkért. Fontos lenne, hogy az ifjúságban egyre erőteljesebb legyen az a tudat, hogy jó dolog magyarnak lenni” – fogalmazott a megemlékezésen.

A jog által alattomos módon vész el a magyar közösség – véli a politikus. „Eljött a cselekvés ideje, önmaguk vigyük végre a forradalmi változásokat. Élve jogainkkal, helyzetbe hozhatjuk a közösségünket. Kilátástalannak tűnő helyzetekben is lehet változtatni, ezt mutatja meg nekünk, felvidéki magyaroknak 1956 októbere” – hangsúlyozta a szónok.

Végső üzenetként kifejtette: „hinnünk kell benne, hogy a mi életünkben is lehet győzelem. Tudnunk kell bizakodni, de egyben tenni is kell a győzelemért. A jövőnkbe vetett hit ad értelmet a mai  létüknek is. Mert emlékezni jó, emlékezni fontos, de a jövőt építeni kötelesség.”

Az ünnepi szónoklat mellett az ipolysági magyar tanintézmények diákjai adtak elő rövid ünnepi programot. Az alig félórás megemlékezés koszorúzással ért végett.  A helyi magyar intézmények és szervezetek képviselői a Megbékélés Kapujánál helyezték el a tisztelet koszorúit. 

További képek a megemlékezésről megtekinthetők Képgalériánkban ITT>>>.

Pásztor Péter, Felvidék.ma
a szerző felvételei
{iarelatednews articleid=”56982″}