56500

Az 1990-ben alapított Szlovákiai Magyar Hitoktatási Központ (ma: Magyar Kateketikai Albizottság – MAKAB) negyed évszázados évfordulóját ünnepelték Pozsonyban szeptember 19-én – tájékoztatta a sajtót Bogár Imre, a MAKAB titkára.
Az ünnepségen mintegy nyolcvan aktív és volt hitoktató ünnepelt együtt Orosch János nagyszombati érsekkel és Udvardy György pécsi megyéspüspökkel.

A jubileum keretében Udvardy püspök előadásokat tartott az egyház hitoktatói feladatáról és a hitoktatók személyéről, Orosch János pedig átadta a Szent Erzsébet Rózsája-díjat tizenkét hitoktatónak, a MAKAB vezetőinek, Udvardy Györgynek, valamint posztumusz Tóth Domonkos és Rudolf Baláž püspököknek. A kitüntetést azoknak adományozzák, akik az egyház építésén tevékenykednek.

* * *

Tóth Domonkos nagyszombati segédpüspök 1990 októberében hozta létre a magyar nyelvű hitoktatók részére a Szlovákiai Magyar Hitoktatási Központot. Ennek első feladata magyar hitoktatók képzése volt. Az első rövid tanfolyam rámutatott arra, hogy a hitoktatóknak további és sok segítséget, állandó jellegű továbbképzést kell nyújtani. Ez lett tehát a központ feladata. A későbbiekben pedig három éves, egyetemi szinten megszervezett teológiai tanfolyamon képzett ki 108 hitoktatót.

2009 első félévében az a veszély fenyegette a központot, hogy ellehetetlenül a munkája és megszűnik. Más részről viszont a püspökök úgy gondolták, hogy az új helyzetben (az egyházmegyék felosztása után) is meg kell oldani a magyar anyanyelvű hívek katekizációját. Ezért Rudolf Baláž besztercebányai megyéspüspök javaslatára a központot a Szlovák Püspökkari Konferencia alá rendelték. Így jelenleg az SzPK egyik albizottságaként végzi teendőit mint Magyar Kateketikai Albizottság (MAKAB). Ennek elnöke Orosch János nagyszombati érsek, tagjait pedig a magyarok lakta egyházmegyék főpásztorai delegálják.

Az elmúlt 25 év alatt a központ 32 lelkigyakorlatot és 86 hitoktatói találkozót szervezett. Ezekre túlnyomó többségükben magyarországi szakembereket hívtak meg, vendégük volt többek között Bíró László püspök, Brückner Ákos Előd, Fogassy Judit, Gál Péter, Gaál Endre, Hefler Gábor, Nagy Károly, Obbágy László, Papp Miklós, Rédly Elemér, Roska Péter, Székely János püspök, Thorday Attila, Török Csaba, Udvardy György püspök. Mellettük szlovákiai lelkiatyák is vezettek előadásokat, köztük Haľko József, Jáger Róbert, Karaffa János, Slivoň József, Szlávik Antal.

A kilencvenes évek végén tizenegy hittankönyv, hét munkafüzet és nyolc módszertani könyv fordítását és kiadását végezte a központ. Ezen kívül a bibliaverseny megszervezése, a kispapokkal közösen ministránstáborok szervezése és az Antióchia-mozgalom támogatása is a központ tevékenységei közé tartozik.

A MAKAB jelenlegi legfontosabb feladata az iskolaügyi reform által megkövetelt tizenegy új hittankönyv lefordításának és kiadásának koordinálása.

Fotó: Vicián András
Magyar Kurír, Felvidék.ma