56630

A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kutatási támogatásra kiírt pályázatot hirdet, melyen határon túli magyar pályázók is részt vehetnek.

A pályázat célja tudományos munka megírásának ösztönzése, megjelentetésének elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban, elsősorban is a reformáció témájához kapcsolódóan (a reformáció a 16. századtól napjainkig; annak társadalmi, politikai, irodalmi, művelődéstörténeti, teológiai, antropológiai, kulturális, jogi stb. vonatkozásai).

A támogatásra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki magyar állampolgár, vagy szomszédos országok magyar nemzetiségű állampolgára, és aki a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 40. életévét még nem töltötte be. Kutatásait tudományos/kutatói/felsőoktatási intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.
A támogatás határozott időre (2-4 hét) szól 2015. december 1. – 2016. június 30. között. A támogatás összegének alsó határa 200 ezer forint, felső határa 400 ezer forint, formája vissza nem térítendő támogatási előleg.

Pályázatot kizárólag papír alapon lehet benyújtani, ennek határideje 2015. november 5. A pályázati adatlap elérhető ITT, a részletes információkat tartalmazó pályázati felhívás pedig megtekinthető ITT.

Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent, 1780/2013. (X. 29.) számú határozatában döntött a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról. A Reformáció Emlékbizottság küldetése, hogy a reformáció 2017-ben esedékes 500 éves jubileuma kapcsán minél szélesebb körben bemutassa és gazdagítsa azokat az értékeket, amelyeket Európa, s benne Magyarország a hitújítás nyomán képviselt, megélt és ma is használ. Ezek az értékek a szabadság, a megújulni vágyás és tudás, a munka tisztessége, a család szeretete, az egymás iránti nyitottság, a bibliai etika komolyan vétele.

Felvidék.ma/EMET{iarelatednews articleid=”49629,56524,56516,56446,56210,56091″}