Máriapócson 2

A szepsi görög- és római katolikus testvérek zarándoklaton vettek rész október 10-én, hogy hálát adjanak és felajánlást tegyenek a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontért.

A kegykép előtt tartott szentmisét Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános, Száraz János buzitai plébános és Vakles Attila szesztai görög-katolikus parókus (aki a szentbeszédet is tartotta) közösen mutatták be. A Könnyező Szűzanya oltalmába ajánlották az iskolát Balogh Gizella igazgatóhelyettes vezetésével, a tanári kar több tagjának és az iskola diákjainak kíséretében. A diákok Nagy Imre közreműködésével énekszóval köszöntötték a zarándokokat, akik Szepsi, Makranc, Bodolló, Buzita, Kassa, Szeszta körzetéből érkeztek.

Máriapócs Kelet-Magyarország neves búcsújáróhelye. A kegytemplom égbe nyúló tornyainak megpillantása tüzet gyújt a lelkekben. A kis nyírségi község történetéről nem sokat tudunk. Neve: Polch, vagy Powch 1280-ban tűnik fel először. Ma is meglevő, bár jócskán átalakított római katolikus temploma a 15. században épült. A község a 15. században a Báthori családé, a 18. század elején a Károlyiaké. A község jelentősége és híre az 1696-os évvel kezdődik. Pócs neve összeforrt Mária nevével, s erre az ottani események adnak magyarázatot. Erről bővebben ITT>>>.

Máriapócson 1Máriapócson 4Az összetartozás jelképe és forrása ez a hely. Az Istenszülő kedves hajléka, ahová mindenkit összegyűjt: ruszinokat, románokat, szlovákokat, magyarokat, cigányokat, görög és római katolikusokat egyaránt.

A zarándoklatok rendje szerint szeptember 19-én szlovákiai görögkatolikusok, szeptember 26-27-én a szlovákiai magyar esperesi kerület, október 10-én a szepsi görög- és római katolikus testvérek zarándokoltak el Máriapócsra. Ez utóbbin készültek Mihályi Molnár László felvételei.
A szepsi esperesi körzet zarándoklata Máriapócsra a könnyezés 300. évfordulóján: a Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont hálaadása volt Máriapócson, ahol éppen 2 éve még az iskola megnyitásáért kérték a Könnyező Szűzanya segítségét.

Mint ismeretes ünnepi szentmisével nyitotta meg kapuit a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Intézmény – óvodai, alapiskolai és gimnáziumi szinten 210 növendékkel idén szeptember 1-jén. Erről ITT tudósítottunk.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”48925,56154,55906,55879,54618,51256,50841″}
Fotó: Mihályi Molnár László
Máriapócson 3Máriapócson 5