56897

A reformáció hónapjának hagyományos gálaestjén, október 18-án, az Uránia Moziban Pósa Zoltán József Attila-díjas író, költő vette át a Protestáns Újságírók Szövetsége (PRÚSZ) Rát Mátyás életműdíját.

Novotny Zoltán, a Magyar Rádió örökös főmunkatársa, a PRÚSZ elnöke méltatásában kiemelte, a debreceni kötődésű költő felvidéki, nemesradnóti származását, református, keresztyén elkötelezettségét.

Pósa Zoltán 1948. szeptember 6-án született, a debreceni Nagytemplomban keresztelték. Apai nagyapja, dr. Pósa Péter cserépfalui esperes, nagyanyja, az először korán megözvegyült Pósa Péter második felesége, Szőllőssy Irén tolcsvai református tanítónő Felvidékről származtak. Anyai nagyszülei mindkét ágon Székelyföldről elszármazott református lelkész, lévita, vagy tanító ősökre tekintenek vissza, de még a trianoni tragédia előtt kerültek a későbbi anyaországba, Debrecen mellé, Hajdúböszörménybe, majd Vámospércsre.
Szülei tanárok, kik halálukig tartották református hitüket, s gondoskodtak arról, hogy 1962-ben Debrecenben a Nagytemplomi Északi Gyülekezetben tegyen konfirmációs vizsgát nagytiszteletű dr. Dezső László esperes úrnál, s váljék a református egyház – elvben – felnőtt tagjává.
Újságírói pályája igazából a köztársaság kikiáltásával kezdődött. 1989-1990 között a Film-Színház-Muzsika főmunkatársaként élte meg a rendszerváltozást. 1990-1992 között a Pesti Hírlap kulturális rovatvezető-helyetteseként, 1993-1994 között az Új Magyarország hitéleti rovatvezetőjeként dolgozott. 1997-1999-ig a Magyarországi Református Zsinati Iroda szeretetszolgálatánál volt lelki gondozó, 1998-1999 között a Napi Magyarország főmunkatársa, ezzel párhuzamosan, másodállásban 1999-2001 között a Kis Újság kulturális rovatvezetője volt. 2000 óta a Magyar Nemzet főmunkatársaként dolgozott, 2010 óta nyugdíjas, de aktív írói munkát folytat.

A díj névadója, Rát Mátyás evangélikus lelkész, költő, író 1780. január 1-én indította el Pozsonyban az első magyar nyelvű újságot, melynek három éven át volt a szerkesztője. Pósa Zoltánnak a díjat, Kutas László szobrászművész kisplasztikáját T. Pintér Károly, az Evangélikus Élet főszerkesztője, a PRÚSZ főtitkára adta át.

Magyarországon először 1939-ben rendezett protestáns napokat a református és az evangélikus egyház. A hagyományt 1993-ban újították fel, az eseménysorozatba azóta a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) más tagegyházai is bekapcsolódtak.

“Ma is a reformáció talaján állunk, amikor meghatározzuk helyünket a világban” – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter vasárnap, október 18-án Budapesten, az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozat keretében tartott Reformációi Gálán. Varga Mihály hangsúlyozta: az elmúlt években Magyarország szakított az önállóságát korlátozó politikával, és mert a hagyományaira, a hit értékeire és a magyarság erejére támaszkodni.

“Mára halkulóban vannak a külföldi kritikusaink, sőt, a legtöbben elismeréssel adóznak eredményeiknek” – fogalmazott a miniszter. Hozzátette: “hiszem, hogy a protestáns szellem, a keresztyén hit értékei adták azt az erős alapot, amelyre támaszkodva, amelyből merítve és ami által folyamatosan megújulva eredményesek lehettünk” – fogalmazott Varga Mihály.

A Reformációi Gálaest házigazdája az Uránia Filmszínházban Bényi Ildikó volt. A gazdag zenei programot a Mezőtúri Református Kollégium, a Vox Nova baptista férfikar, az Újpesti Baptista Harangzenekar valamit az Orosházi Evangélikus Gyülekezet zenei együttese az Alföld Kvartett biztosította.
Köszöntőt mondott Steinbach József püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke, aki arra figyelmeztetett, hogy “legyen bátorságunk kimondani: egy keresztyén kultúrában a legfontosabb ismeret az élő, egyetlen Isten ismerete.”
A rendezvényen részt vettek a MEÖT tagegyházainak vezetői, képviselői, valamint Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes és Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság munkájának segítéséért felelős miniszteri biztos.

Pósa Zoltánnak szívből gratulálunk a díjhoz!
mti nyomán he, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”54067,51223,50731,46316,45620″}
Fotó: archív, polgarokhaza.hu