Rómer Flóris pozsonyi szobra

Emlékkonferenciát rendeznek Rómer Flóris (1815-1889) születésének 200. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében október 7-én. A pozsonyi születésű Rómer Flóris Ferenc sokoldalúságáról tesznek tanúbizonyságot a konferencia sokszínű előadásai.

Az emlékkonferencia a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának szervezésében kerül megrendezésre.
A délelőtti ülésszak a tervek szerint 10 órakor veszi kezdetét. Elsőként L. Simon László a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára köszönti a megjelenteket. Ezekután Csorba László a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Jávor Anna a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat elnöke és Fodor Pál a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója mond nyitóbeszédet.

Az előadások sorát Zsidi Paula, a Budapest Történeti Múzeum Aquincum Múzeum igazgatójának Rómer Flóris és Aquincum című prezentációja nyitja. Majd Debreczeni-Droppán Béla, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa ismerteti kutatásainak eredményeit, amely a Rómer Flóris a Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának élén címet kapta. Ezekután a szót, Prohászka Péter, a Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének munkatársa, kapja meg, aki Az ősrégészeti konferencia című prezentációját mutatja be.

romer meghivo 01romer meghivo 02A kávészünet után Soós István, az MTA BTK Történettudományi Intézetének munkatársának Rómer Flóris, a Történelmi Társulat alapító tagja című előadását hallgathatja meg a jelenlévő közönség. A délelőtti ülésszakot Lakatos-Balla Attila, nagyváradi régész, történész múzeológus Rómer Flórishoz kapcsolódó kutatásainak eredményeit mutatja be, amely a Rómer Flóris nagyprépost-kanonok nagyváradi évei címet viseli.

Ebédszünetet követően az emlékkonferencia 14:00 órakor a délutáni ülésszakkal folytatódik. Elsőként Jékely Zsombor az Iparművészéti Múzeum munkatársának a Rómer Flóris és a középkori magyar falkép-festészet korpusza című előadására kerül sor. Ezekután Mikó Árpád az MTA BTK Művészettörténeti Intézetének és Zsupán Edina Országos Széchényi Könyvtár munkatársának kutatási eredményeit hallgathatják meg a nagyérdemű, amely az Egy archeológus a művészetörténetben – Rómer Flóris és a Corvina Könyvtár címet kapta.

Rómer Flóris emlékmű az Aquincum MúzeumbanRövid kávészünet után Kiss Erika, a Magyar Nemzet Múzeum munkatársának Rómer Flóris és a magyar ötvösművészet prezentációja hangzik el. Az előadások sorát Kerny Terézia, az MTA BTK Művészetörténeti Intézetének munkatársának kutatási eredményei zárják, amelyek a Rómer Flóris,a rimajánosi bencés templom címzetes apátja címet viseli.
Az emlékkonferencia zárásaként megkoszorúzásra kerül a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében található Rómer Flóris emlékműve.

A jeles tudós születésének kétszázadik évfordulójára 2015. április 22-én egy hasonló konferenciára került sor szülővárosában Pozsonyban. Az áprilisi konferenciát a Pozsonyi Városi Múzeum, a Balassi Intézet és a Szlovák Műemlékvédelmi Hivatal rendezte, amelyen neves szlovák és magyar előadók ismertették Rómer Flórishoz kapcsolódó kutatásaik eredményeit.

Mathédesz Lajos, felvidék.ma
Fotó: mnm.hu