Színházi nevelési program 1

A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ színész-drámatanárainak előadása tanulót, felnőttet egyaránt elgondolkoztatott, kiszakított a szürke hétköznapok sodrásából. Céljuk egyrészt a diákok erkölcsi nevelése mellett az volt, hogy a tanulók színházi eszközöket, munkaformákat használva, szerepbe bújva megélt tudást szerezzenek az adott problémakörről.

A nyárasdi kultúrház egy szokatlan, ám mégis fantasztikus színházi nevelési programnak adott otthont szeptember 23-25. között. Ezen az eseményen a helyi alapiskola diákjai vettek részt. A tanulók először alig akartak megnyilvánulni a bevezető beszélgetéseken, majd az előadásrészlet magukkal ragadta őket, s fantáziájuk szárnyakat kapott…

Tárgyak, kapcsolat, csábítás, szeretet, ragaszkodás, szabadság… Vajon ezek közül melyek a fontosak? A nevelési programban ezek is helyet kaptak. Az előadásokat minden nap egy-egy felvezető beszélgetés, elmélkedés, játékos ötletelés előzött meg.
Színházi nevelési program 2
Első nap a Csontketrec c. drámafoglalkozás hívta közös gondolkodásra a 7., 8. és 9. osztályos tanulókat. Napjaink fontos kérdése, hogy miként értelmezhetjük az egyén és a tárgy kapcsolatát. Ebből kifolyólag a program első nagy kérdése is a tárgyak és az emberek kapcsolatának milyensége volt, mint pl. az internet és a különböző korosztály viszonya, a fényképalbum jelentése családtaggal szemben egy idegennek, vagy a gyerek és a szülő kapcsolata. Érdekes módon a diákok külön kitértek a kimondott szavak jelentésére, súlyára is. A beszélgetést követően a tanulók mit sem sejtve a színpadra vonultak, ahol egy rideg környezet várta őket. Hiányos díszlet, rémisztő hangok, végtelenbe nyúló út, fényhiány. Megdöbbent arccal s kíváncsian vártak a történésekre. Egyszer csak a semmiből ott termett három szereplő, s néhány tárgy, melyhez valami köti őket… A darabban olykor csak egy-egy sejtelmes mondatfoszlány hangzott el, és szinte észrevétlenül mindenki belefeledkezett a látottakba. Mindezek hatására a tanulók elmerengve gondolataikban próbáltak a színész-drámatanárok egyes kérdéseire válaszolni, s a történet végét alakítani, a szereplők „bőrébe” bújva eljátszani.
Színházi nevelési program 3
Az 1. és 2. osztályos kisdiákok a Mézeskalácsház elnevezésű színházi nevelési programban vettek részt. Az alsó tagozatosok pillanatok alatt összebarátkoztak a színész-drámatanárokkal, s fantáziájuk hihetetlen gazdagságot mutatott. A növendékek édes arcai tükrözték mennyire beleélik magukat az adott játékos feladatokba, miközben nem is sejtik, hogy leleményességükkel már a történet kezdetét is maguk alakították. A színpadra érve egy érdekes mese folytatódott, ahol a diákok a közismert Grimm testvérek sorsába csöppentek. Nemcsak nézőkként, hiszen pár percig maguk is Jancsi és Juliska barátaikká váltak. Összehangolódtak, majd a határtalan képzelőerő és a csodálatos játék hatására képesek voltak legyőzni még a boszorkányt is. Az elsősök közös ötlete alapján mindössze csak egy rövidke ének, kemence és csapatmunka kellett hozzá.
A főszervezők Magyar Gaál Lívia és Nagy Irén a TEKERGŐcöK színjátszó csoportok vezetői voltak. Kapcsolatuk a Kerekasztal Színházzal már régóta tart. Több éve visszatérő vendégek Nyárasdon.

A színházi nevelési program minden korosztály körében nagyon közkedvelt volt. Úgy a foglalkozások közti rövidke szünetben, mind útközben az iskolába a diákok a látottakról, s az egyes történetekkel kapcsolatos érzéseikről, benyomásaikról beszélgettek. Voltak, akik a program alatt nem nyilvánultak meg, de az osztálytársaik körében bizony hangot adtak véleményeiknek.
Színházi nevelési program 4
A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ színész-drámatanárainak zseniális fantáziája, tökéletes alakítása, az általuk bemutatott remek színházi előadás tette felejthetetlen élménnyé mindenki számára ezt a pár napot. A nyárasdi alapiskola pedagógusai, ill. diákjai és a szakmai vendégek nevében ezúton köszönjük Lipták Ildikónak, Bagaméry Orsolyának, Nyári Arnoldnak, Farkas Attilának, Árvai Péternek és Jobbágy Katának az élményekben bővelkedő, szórakoztató és a rejtett üzeneteket tartalmazó három napot.

A foglalkozások a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Nemzetiségi Kisebbségi Ágazata, a Bethlen Gábor Alap, a Tatra Banka Alapítvány és a Tekergők Polgári Társulás támogatásával valósulhattak meg.

Laky Erzsébet, Felvidék.ma