57376

Az utolsó két verőfényes októberi napon a szlovák és a lengyel számlálóbiztosok a Magas-Tátra térségében összesen 1345 zergét számláltak, s ebből 124 fiatal zerge volt. Amint a zergeszámlálás eredménye is bizonyítja, ezek a fürge állatok továbbra is jól érzik magukat hegyeinkben.

„A napsütötte időben a szlovák és a lengyel szakemberek nem kevesebb, mint 1345 zergét számoltak össze, s ebből 124 fiatal állatot. A Tátra szlovákiai oldalán 1090, míg a túloldalon 255 zerge legelészett,” tájékoztatott Lenka Burdová a Tátrai Nemzeti Park Állami Erdők munkatársa. Szavai szerint a legnépesebb zergecsordák hosszabb ideje a Bélai-Tátrában találhatók.

A számlálók tavaly mintegy 40 egyeddel többet találtak, mint idén, míg a fiatal zergék száma hasonló volt, mint az előző zergeszámláláskor. Munkájukat nehezítette az eljegesedett terep, s így nem sikerült eljutniuk valamennyi tervezett helyszínre. Tehát valószínű, hogy ellenkező esetben a zergestatisztika adatai jobban alakultak volna.

A terület kezelői az őszi számláláskor minden évben megállapítják, milyen a zergék törzsállománya a tél beköszönte előtt. Az ötvenhét év alatt, amióta a szervezett zergeszámlálás folyik, a legkevesebb zergét a kilencvenes évek végén számolták össze, amikor az állományuk a háromszázas létszám alá csökkent. „Bár az idei állomány a számlálás adatai szerint nem mondható rekordnak, kedvező viszont az utánpótlás alakulása,” értékelte Jozef Hybler, a TANAP Állami Erdők zoológusa.

A zergék előfordulásának a lokalitásai a Tátrában többnyire változatlanok. Ennek ellenére egyes helyeken változásokat is tapasztaltak. „Az évszakok változásával a zergék vándorlása természetes jelenségnek mondható, így volt ez a mostani számláláskor is. Egyes helyeken nem fordultak elő zergék, pedig nyaranta rendszeresen jelen vannak. Ez természetes állapot, hiszen az állatok tudják, mikor és hol vannak számukra kedvezőbb viszonyok. Egyéb alapvető változásokat a számlálásuk folyamán nem tapasztaltunk,” állapította meg Hybler.

A Tátra szlovákiai oldalán a zergepopuláció számlálásában mintegy százan vesznek részt, köztük a Tátrai Nemzeti Park Állami Erdők dolgozói, a TANAP Igazgatóságának munkatársai, a Szlovák Természetvédők magas-tátrai alapszervezetének tagjai, továbbá erdészek Kézsmárkról és Szepesbéláról. A Tátra északi oldalán a lengyel Tátrai Nemzeti Park dolgozói végzik ugyanezt a munkát.

Több tényező van befolyással a tátrai zergepopuláció alakulására. Az egyik a globális felmelegedéssel járó éghajlati viszonyok rohamos változása, a másik pedig az, amikor tavasszal, a kis zergék világra jöttekor, napokra hirtelen téliesre fordul az időjárás.

„A zergenépesség alakulását a turizmus is befolyásolja, elsősorban a magashegyi turisztika, a hegymászás és a skialpinizmus. Ezzel is magyarázható, hogy a TANAP Állami Erdők dolgozói az úgynevezett védőszolgáltatásokkal és a Magas-Tátra látogatóinak tájékoztatásával és nevelésével miért tanúsítanak megkülönböztetett figyelmet a zergéknek,” fejezte be tájékoztatását Burdová.

tasr nyomán nzs, Felvidék.ma