57653a

Bár a 2015/16-os tanév tavaszi szemeszterére vonatkozó miniszteri ösztöndíjas részképzős pályázat kiírásának megjelenése még várat magára, azonban erősen javasolt a részképzésben érdekelt hallgatóknak, hogy beszerezzék a szükséges dokumentumokat – tudtuk meg a Balassi Intézet munkatársaitól. Ugyanis a magyarországi fogadótanárokat és az intézményi hivatalokat a szorgalmi időszakban lehet valószínűleg csak elérni. A kötelezően csatolandó befogadó nyilatkozat cikkünk alján már most letölthető!

Czímer Gábort, a Diákhálózat oktatási referensét kérdeztük a miniszteri ösztöndíjas részképzésről. „A Magyarországon eltöltött részképzés vagy tanulmányút olyan lehetőség, amit minden egyetemi hallgatónak ki kell próbálnia” – fogalmaz. „Az anyaországi egyetemeken eltöltött idő rengeteg szakmai tapasztalatot és új élményeket ad minden vállalkozó kedvű diáknak. Az egyes tudományterületek magyar szaknyelvének megismerése mellett a magyar tudományos élet jeles képviselőivel is kapcsolatba kerülhetnek a részképzős hallgatók” – beszél az ösztöndíj szakmai előnyeiről. „A pályázat beadásához szükséges dokumentumokat, mint a befogadó nyilatkozatot, és a kiküldő intézményből kért hallgatói jogviszony igazolást már érdemes most, a téli szorgalmi időszakban beszerezni” – hívja fel a figyelmet Czímer Gábor.

A pályázat legfontosabb melléklete a magyarországi befogadó felsőoktatási intézmény által aláírt, ún. „Befogadó nyilatkozat”. A pályázat késői megjelenése miatt nemcsak a DH oktatási referense, de a pályázat kiírói is javasolják, hogy a hallgatók szerezzék be az intézménytől a tavaszi félévre vonatkozó befogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a befogadó tanár jóváhagyását, a Tanulmányi Osztály/Dékáni Hivatal aláírását, valamint a részképzés pontos időtartamát.

A magyarországi miniszteri ösztöndíjat két pályázati kategóriában hirdetik meg: teljes szemeszteres részképzés és részképzős tanulmányút. Mindkét pályázati kategória esetében elismertethetőek lehetnek a tanulmányok a szülőföldi intézmény és a befogadó intézmény között. Ez a pályázat ösztöndíjjal, szálláslehetőséggel, valamint szakmai, illetve adminisztratív támogatást nyújtva segíti a pályázót. Az ösztöndíj összege kb. havi 40 000 forint, ezen felül a szállásköltség megtérítése is biztosított a programban résztvevő hallgatók számára. Jelentkezni két lezárt szemesztert követően lehet, tehát másodévesek már pályázhatnak. A Balassi Intézet és az EMMI által meghirdetett keretszámok az elmúlt években nem kerültek kihasználásra. Az utóbbi három év tapasztalatai alapján elmondható, hogy szinte mindenki megkapta ezt az ösztöndíjat, aki érvényes pályázatot nyújtott be – hangzott el nemrégiben Komáromban, a Balassi Intézet felsőoktatási tájékoztató körútján, ahol a hallgatókat arra biztatták a BI MÁSZ kollégái, hogy a pályázathoz szükséges, kötelező dokumentumokat a pályázat kiírását megelőzően szerezzék be. Ezek pedig a következők:

Mindkét kategória esetén szükséges a pályázathoz csatolni a fogadó felsőoktatási intézmény részéről jóváhagyott befogadó nyilatkozatot, amelyen szerepelnie kell a fogadó tanár aláírásának és az intézményi pecsétnek. Szükséges még csatolni a hallgatói jogviszonyról szóló igazolást, valamint a szülőföldi intézmény hiteles igazolását az utolsó két lezárt tanulmányi félév súlyozott átlagáról. A mester képzési ciklusban első évfolyamon tanulmányokat folytató hallgatók esetében az utolsó két alapképzéses tanulmányi félév súlyozott átlagát, és ezen félévek indexmásolatát (a tanulmányi osztály hitelesítésével) kell beszerezni. Azon pályázók esetében, akik a hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakítják, szükséges lesz beszerezni a szülőföldi intézmény részéről jóváhagyott egyéni tanulmányi terv vagy a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolást is. Czímer Gábor hangsúlyozta, hogy csak az intézmények nyitva tartási idejében szerezhetőek be ezek a dokumentumok.

Az ösztöndíjat elnyert hallgató a 2015/2016-os tanév teljes tavaszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján (erről az adott magyarországi felsőoktatási intézmény ad tájékoztatást) köteles megkezdeni a részképzését. A hallgatónak a részképzése megkezdésének és befejezésének – az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő – pontos időpontját meg kell majd adnia a pályázati adatlapon.

Az elnyert ösztöndíj a részképzős tanulmányút esetében 2016. február 22. és 2016. június 15. között használható fel.

A Befogadó nyilatkozat letölthető ITT>>>. 
A felsőoktatási intézmények részére szóló tájékoztatót annak érdekében tesszük közzé, hogy a fogadótanár keresésben a leendő pályázó tudjon mire támaszkodni a fogadó intézménynél. A Tájékoztató elérhető ITT>>>.

SZE, Felvidék.ma 
{iarelatednews articleid=”54587,53730,52237″}