57878 1

Szombathy Viktor – a mai SZLOVÁKIA – váraihoz fűződő eredetmondákat és regéket gyűjtötte egybe. Ezeket az írott történelem sokszor hiányos adataival összevetve a Felvidék sajátos történelmi lexikonját nyújtja. Szembeötlő erénye, hogy elkerüli a történelmi aktualitás látószögtorzulásait. Mértéktartó és ugyanakkor rendkívül fordulatos történetei mindenkor a folklórörökség szerkezeti, tematikai törvényeihez igazodnak.
A Dévénytől Komáromon és Nyitrán át Zemplénig terjedő vidék, várainak története sokban azonos a magyar történelmével, s egyszerre gazdagítja az Ön földrajzi ismereteit s teszi életszerűvé történelmi tudatát.

A könyv beszerezhető a Családi Könyvklubnál, s megrendelhető az alábbi linken: http://www.konyvklub.sk/szall-rege-varrol-varra
Felvidék.ma