BGA ZRT

A jogosultak a 2015/2016-os tanévre igényelhető támogatásra a kérelmet a megadott formanyomtatványon nyújthatják be 2016. január 15. – 2016. február 29. között – tájékoztatta a Felvidék.ma-t az SZMPSZ.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B § (3) bekezdésben foglaltak szerint meghirdeti „Szülőföldön magyarul” nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, ill. hallgatói támogatás ösztöndíj pályázatát.

Támogatásra jogosultak köre:
– azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2015/2016-os tanév kezdetétől Szlovákiában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
– azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1997. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szlovákiában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják,
Egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban:
– azok a tanulók, akik az 1997. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Szlovákiában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják, és az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek;
– vagy speciális magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat;
– az a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú, aki nem akkreditált oktatási intézményben részesül magyar nyelvű oktatás-nevelésben;
– az a kiskorú, aki sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – oktatásban vesz részt az adott államban működő akkreditált oktatási intézményben,
hallgatói támogatásban részesülhet: az a nappali tagozatos hallgató, aki Szlovákiában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

Támogatás összege és jogcíme:
NEVELÉSI, OKTATÁSI valamint TANKÖNYV-ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS: 17 200.- HUF-nak megfelelő EUR,
HALLGATÓI TÁMOGATÁS: 2 800.- HUF-nak megfelelő EUR,

A támogatás a 2015/2016-os tanévre egy alkalommal igényelhető.

A támogatás benyújtásának módja:
A jogosultak a 2015/2016-os tanévre igényelhető támogatásra a kérelmet a megadott formanyomtatványon nyújthatják be 2016. január 15. – 2016. február 29. között. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2016. február 29.

Az ösztöndíj támogatásra vonatkozó további igénylési feltételek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége honlapján: a www.szmpsz.sk  címen megtekinthetőek.

A pályázati adatlap és annak melléklete szintén letölthető az SZMPSZ honlapjáról, ill. beszerezhető a honlapon található gyűjtőhelyekről – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke.

Felvidék.ma