57852

Pozsgay Imre politikus, egyetemi tanár A műveltség értéke címmel tartott előadást december 2-án, a Selye János Egyetem Teológiai Karán.

Eszterházán lett kommunista, és ott is gyógyult ki belőle. Minden eszközt bevetett annak érdekében, hogy megakadályozza Elena Ceaușescu díszdoktori kinevezését. Horn Gyulának és Alois Mocknak csupán szimbolikus szerepe volt a vasfüggöny lebontásában. Az 1956-os forradalmat az állampárti politikusok közül elsőként nevezte népfelkelésnek. Pozsgay Imre politikus, egyetemi tanár A műveltség értéke címmel tartott személyes hangvételű előadást a Selye János Egyetem Teológiai Karán.

Az egykori politikus előadásában kiemelte, bár első generációs értelmiségiként pályája elején kisebb társadalmi tőkével rendelkezett, paraszti származása élete „tévelygős kanyarulataiból” mindig visszavezette őt a becsületes útra. Nagyapjától például korán megtanulta, hogy „a tehetség nem érdem, hanem a Jóisten ajándéka.”

Előbb a nemzeti sorskérdéseket kell napirendre tűznünk
„Eszterházán (ma Fertőd településrésze) lett belőlem kommunista, és ott is gyógyultam ki belőle” – utalt az egykoron az Esterházy-család által birtokolt Esterházy-kastélyban végzett középiskolai tanulmányaira.

„Felismertem, hogy a kommunizmus hazugságokon és hamis ígéreteken alapul. Azonban a paraszti környezet, amelyben felnőttem, sohasem engedett a népi gondolattól. Sokat tanultam Csoóritól, Sára Sándortól és Nagy Lászlótól. Illyés Gyulától például azt, hogy annak, aki Magyarországon változást akar elérni, előbb a nemzeti sorskérdéseket kell napirendre tűznie, s csak ezután a demokráciával kapcsolatos kérdéseket. Életem során a kritikus értelmiség magatartását választottam” – fogalmazott.

Szakadék tátong a nemzedékek között
S bár évtizedekig tagja volt az MSZMP-nek, ráadásul később kormányzati pozícióba került, több alkalommal is szembekerült az állampárt hivatalos álláspontjával. Doktori disszertációját például, amely a kommunista rendszer bírálatával foglalkozott, a pártközpont betiltotta, s csak a rendszerváltás után lehetett elővenni. Romániába pedig azért nem tehette be hivatalosan a lábát, mert megtiltotta Nicolae Ceaușescu, román kommunista diktátor feleségének, Elena Ceaușescunak díszdoktori kinevezését Magyarországon.

Mint mondta, egyik nagy „keserve”, hogy óriási szakadék tátong a nemzedékek között. „El kell jutni addig a felismerésig, hogy minden nemzedéknek megvan a maga értéke, ezért nem nemzedékváltásra, hanem a nemzedékek kooperációjára van szükség” – fogalmazott. Úgy látja ugyanakkor, hogy Magyarország egyes régiói között is jelentős az egyenlőtlenség, ezt pedig csak az értelmiség számolhatja fel. „Műveltség nélkül az emberi képességek is hanyatlanak, sőt: elvesznek” – hangsúlyozta.

Pozsgay Imre szerint ahol elhanyagolják a művelődést, és háttérbe szorítják az iskolákat, ott nincs előrehaladás. Úgy véli, az embereknek képesnek kell lenniük az önrendelkezésre. „Arra, hogy magam dönthessek magam felől. Ennek a képességét kell visszaadni százezreknek” – mondta.

Magyarország legfőbb problémája a nélkülözők sokasága
Pozsgay Imre előadásában kiemelte, sokszor hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni a valódi történéseket – s ebben a médiának is jelentős szerepe van. Horn Gyulának és Alois Mocknak csupán szimbolikus szerepe volt a vasfüggöny lebontásában. A jelenetet, amikor a magyar és az osztrák külügyminiszter fogta a drótvágót, és átvágta a két ország között húzódó kerítést, a tévé stáboknak meg kellett rendeznie, s úgy kellett a helyszínre vinniük a kulisszákat – mesélte. Véleménye szerint a mai kor emberének a történelem éber szemléletére, és a történelmi művelődés hangsúlyozására van szüksége.

Előadásban Pozsgay Imre úgy vélekedett, Magyarország legfőbb problémája a nélkülözők sokasága. Mint mondta, ebből az országot ki kell emelni. Németh Lászlót idézve mindehhez hozzátette, ahhoz, hogy emelkedő nemzetté váljunk, az emberi képességek kiteljesítését kell célként megjelölni, egy olyan kis ország számára pedig, mint amilyen Magyarország, a legjobb külpolitika a jó belpolitika.

lm, Felvidék.ma
Fotó: mti
{iarelatednews articleid=”56421,50078,57823″}