57997 2

A hazai magyar költő neve ismerősen cseng tájainkon. Szavalóversenyeken a gyerekek gyakran mondják dallamos, kedves verseit, felnőttek meg már alig mondanak itt-ott verset, pedig e kötet tartalma elsősorban nekik szól.

Akár egy összefoglaló életműnek is mondhatnánk a kötetben lévő verseket, mert a szép korú költő életútja minden szakaszát, érzelmi világát megjelenítik a költemények.

Nem véletlenül választotta a kötet bevezetőjében Márai Sándor saját magára is vonatkoztatható gondolatait: „Azzal kezdődik, hogy nagyot írni. Később szépet akarsz írni. Még később hatalmasat, erkölcsöset, arányosat. Aztán eljön a sztrájk ideje, s a pillanat, mikor már csak igazat akarsz írni. S észreveszed, hogy az igazság nagy is, szép is, hatalmas, erkölcsös, és arányos is. Ilyen egyszerű? Ilyen rettenetes egyszerű!”

Tóth Elemér lírai költészete többé-kevésbé ismeretes előző köteteiből, de az igazságszerető, kisebbségi sorsot élő költő élete delén már csak a valóságot, a fájdalmat, olykor a reménytelenséget és a megalázottságot írhatja le -, ha itt és most hiteles akar lenni.

„ A fájdalmaim sokasodnak,
tövisek hullnak a világra.
Fölárad a szomorúságom.
Kerekedj szemem:
hogy szám az igazat kiáltsa!” ( Az igazat )

Az Örökös szerelem cím, és vers, a szülőföldet idézi, a gömöri tájat, a Sajó partját, s az ősöket. Az évszakok hangja csodálatosan jelenik meg verseiben.

A kötet befejező része Gyermekhangra címmel a legkedvesebb gyermekverseket tartalmazza.

A könyvet a Lilium Aurum kiadó adta ki 2013-ban. Fülszövegét, ajánlást Duba Gyula írta.

NDCs, Felvidék.ma