58975

Csallóközben, Felbár községben az ezredforduló óta minden évben megemlékeznek Batthyány-Strattmann Lászlóról, Boldog László hercegről, a szegények orvosáról, ahogyan a népénekekben is nevezik őt.

Január 22-e, halála évfordulójának napja lett a Battyhány-Strattmann László ünnepének napja.

Az emléktáblaA templom falán 2000-ben egy emléktáblát helyeztek el a szegények orvosa tiszteletére, három év múlva az iskola felvette a nevét, a templom hátsó részében Battyhány-oltárt állítottak egy értékes ereklye őrzésére, és egy fából faragott Battyhyány-szoborral díszítették.

Mindez azt mutatja, hogy a csallóközi település büszkén magáénak vallja a boldoggá avatott herceget, aki gyermekként többször megfordult a faluban, amikor a családtól különváltan, a felbári kastélyban élő édesapját nyaranként meglátogatta. A felbári hívek buzgón imádkoznak hozzá, a róla szóló népénekek, imádságok egész gyűjteményét ismerik, és az imáik az ő szentté avatásáért is szólnak.

Az imagyűjteményt, Boldog Batthyány-Strattmann László tiszteletét őrző énekeket évről évre előveszik, gazdagítják. Értékes imaszövegek és dallamok hangzanak el. Például Rátkai Ferenc több ének szövegét írta, dallamot is szerzett, Holczer József néhány imájának szövegét pedig más, ismert templomi ének dallamára írta. A gyülekezetA Szombathelyi Egyházmegyei Hatóság jóváhagyásával vált ismertté a Dr. Batthyány-Strattmann László szentté avatásáért szóló ima Urunkhoz Istenünkhöz, amelyben ez áll: „Ő mindenekfölött szeretett Téged, a képmásodra teremtett embereknek pedig teljes szívéből szolgált: betegeket gyógyított, vakok szeme világát visszaadta, szegények támasza volt…”

„Isten irgalmassága nélkül nincs boldogság”, ezzel az üzenettel invitált a falu fiatal plébánosa, Jankó Gábor atya mindenkit a január 24-én tartott eseményre, Boldog Batthyány-Strattmann László ünnepére. Az esemény díszvendége Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök volt, és eljöttek távolabbról is, a környékről is a paptestvérek, köztük Kiss Róbert, a nagyszombati egyházmegye püspökhelyettese, Józsa Attila atya Galántától, Myjavec Pál Somorjáról, Fóthy Zoltán atya Nagysallóról, a bacsfa-szentantali Srankó László atya és mások.

A felbári egyházközösség méltán büszke az István Királynak szentelt műemlék templomban  a fiatal plébánosra,  a templomi énekkarra, orgonistájára, mert a zenei szolgálatban tevékenykedők és az esemény szervezői megállnák a helyüket bárhol a nagyvilágban. De hát nagy szükség van rájuk ebben a csallóközi faluban is, hogy erősítsék a krisztusi szeretetbe vetett hitet és a nemzeti öntudatot egyaránt.

A templomban a megemlékezés litániával kezdődött, az Isteni irgalmasság rózsafüzére imádkozásával, majd esti dicséretet és ájtatosságot tartottak Boldog Battyhány-Strattmann László tiszteletére, ezt követte az ünnepi főpapi szentmise, amelynek celebránsa Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök volt.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspökA püspök atya a tőle megszokott közvetlenséggel szólt az egybegyűltekhez, határozott és egyértelmű üzenetet tartalmazó prédikációjában a karitász, az irgalmasság, a krisztusi szeretetbe vetett hit hordozójának nevezte Boldog Batthyány-Strattmann Lászlót, és a hit elmélyítésére biztatta a híveket. Az Ószövetségből Mózes példáján mutatta be, hogy csak akkor lehetünk eredményesek, ha Isten nevében végezzük a dolgunkat és szólítunk meg másokat.

A szentmise végén a templom falán lévő emléktáblát koszorúzták meg a felbári katolikus egyházközösség képviselői, az önkormányzat és a helyi alapiskola vezetői, valamint Felbár testvértelepülésének, Győrasszonyfa községnek vezetői.
Koszorúzásra készülveSzeretetlakomával ért véget a gondosan előkészített ünnepség, ahol Pék Dezsővel, a templomi tanács egyik tagjával beszélgettem, felidéztük a kétezres évet, amikor Karaffa János atya papi szolgálata idején felkutatta a levéltárakban a Batthyány család jeles tagjának és Felbár községnek kapcsolatára vonatkozó adatokat, és hálásak a Gondviselésnek, hogy ilyen példaképet állított a falu lakosai elé, mint Boldog Battyhyány-Strattmann László. Örömmel szervezik évről-évre az ünnepséget a tiszteletére, nem marad el a jövő évben sem.

Pogány Erzsébet, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”43823″}
Képek: Nagy Attila, további felvételek az eseményről ITT>> tekinthetők meg.