59091 1

A Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás – FEMIT és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének – KCSSZ közös szervezésében ünnepségre került sor január 29-én, Dunaszerdahelyen a FEMIT fennállásának 10. évfordulója alkalmából.

A FEMIT a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége által 2012-ben megalapított ernyőszervezetnek, a Családláncnak felvidéki láncához alapító tagként csatlakozott 2013-ban Rozsnyón, a „Család a Nemzet Alappillére” című konferencián.

Győri Margit, a társulás elnöke üdvözölte a szép számban megjelent ünneplő közönséget és elmondta, hogy az esemény valójában kétnapos, a pénteki ünneplést szombaton egy szakmai megbeszélés követi, amelyen a Családlánc felvidéki szervezetei, köztük a FEMIT is értékeli a Kárpát-medencei kapcsolatépítés eredményeit. 

Dunaszerdahely város önkormányzata nevében A. Szabó László alpolgármester köszöntötte a jubiláló szervezet tagjait és  a vendégeket. Köszöntőjében meleg szavakkal méltatta a társulásnak az  ifjúság nevelésére irányuló nemes feladatát. A felvidéki fiatalok egészséges fejlődése, a hagyományok ápolása, az identitás erősítése határozott lépéseket kíván, ahogy azt a társulás is szorgalmazza, hangsúlyozta az alpolgármester.

Schanda Tamás, a budapesti Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős helyettes államtitkára megköszönte a FEMIT tagjainak a családpolitika területén végzett munkát.
Az állandó népességcsökkenés miatt foglalkozni kell a családok megerősítésével, és azok támogatásával, mondta köszöntőjében, majd ezután azokat a magyar kormányzati döntéseket ismertette, amelyeknek köszönhetően juttatásokat és kedvezményeket élveznek a családok. Magyarországon a kétkeresős családokat tekintik jó példának, ahol mindkét szülőnek lehetősége van, hogy betöltse a szerepét, mint dolgozó és családnevelő szülő. A gyermekvállalás fontos szerep, ám sokak számára ez együtt jár a létbizonytalanság növekedésével, fejtette ki a helyettes államtitkár, és hozzátette: Ezt a kormánynak kell megoldania úgy, hogy a családoknak alanyi jogon támogatásokat és családi adókedvezményeket nyújt, ezzel segíti a gazdasági terhek csökkentését.

A magyar kormány családpolitikájának fókuszában az összmagyarság létszámcsökkenése és az asszimiláció megfékezése van, ezért a magyar kormány számára a családokkal foglalkozó határon túli szervezetek támogatása prioritást élvez.

Németh Gabriella, a Pozsony Megyei Önkormányzat alelnöke, az MKP családpolitikai, szociális és egészségügyi alelnöke ismertette, hogy a „Közös akarat”  MKP-program milyen konkrét célkitűzéseket tartalmaz a családok védelmére. Pozsony Megye Önkormányzatának is kiemelt feladata a családtámogatás és a szociális biztonság növelése. A családon belüli erőszak ellen eddig nem létezett olyan rendszer, mely kimenekítette volna az agresszor hatalmából a bántalmazottakat. Néhány éve két védett lakhatási műhely jött létre a megyében 30-30 férőhellyel. Az elmúlt időszakban országszerte három korai megelőzési központot létesítettek, ahol a fogyatékos gyermeket váró és nevelő családokat tanácsadással látják el, fejlődésre és továbblépésre ösztönözve a szülőket.

Beszédében hangsúlyozta a civil szervezetek által végzett tevékenység értékét, fontos társadalmi szerepvállalását. Örömét fejezte ki, hogy a FEMIT Polgári Társulás nemcsak a kisgyermekeknek nyújt segítséget, hanem a felnőtt fiatalokat is segíti, hiszen fontos a becsületre és igazmondásra való nevelés és az erkölcsi normák beágyazása a köztudatba, mondta a felvidéki magyar szakpolitikus.

A köszöntők sorát Hideghéthy Ákos, az IllésházyIstván Alapiskola tanulójának előadása színesítette, Benedek Elek Ne bántsd a fát című költeményét szavalta el.

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) feladata, hogy a Kárpát-medencében összefogja a civileket a közös célok megvalósítása érdekében – mondta beszédében Csúzdi József, a KCSSZ koordinátora. A FEMIT a fiatalok körében végzi a tevékenységét, és a családokra fókuszál, ezért példaértékű a tevékenysége, mondta a budapesti vendég, és a társulás tagjainak további kitartást és erőt kívánt.

Pásztor Csaba, a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke a felvidéki helyzetről és az értékválságban küszködő családokról szólt. Az egyesület segítségnyújtó programjaival több korosztályt próbál megszólítani, hasonlóan, mint a FEMIT, ezért szoros az együttműködésük  a Családláncban.

A rendezvényen jelen volt Kiss Balázs, Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének titkára és a Fiatal Reformátusok Szövetségének lelkésze, Süll Tamás, aki a fiatalok nevelésével kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg a résztevőkkel.

Győri Margit, a FEMIT elnöke a szervezet tíz évére emlékezett vissza: A 2006-os megalakulás óta számos ifjúsági műhely jött létre, megannyi tanácsadással, hazai és külföldi pszichológusok járultak hozzá a fiatalok egészséges életmódra való neveléséhez. A társulás két beteg kisfiú külföldi gyógykezelését is segítette jótékonysági kultúrműsorok szervezésével. Mégis a FEMIT elsősorban szenvedélybetegségekről, a bulimiáról, az anorexiáról vagy éppen a családon belüli erőszakról szóló előadások, foglalkozások révén vált ismertté.

Nagy sikerűnek bizonyult a Dunaszerdahelyen megrendezett Kontraszt kiállítás is. Évente nyári táborokat, rendszeresen ruhagyűjtést szervez a rászoruló családoknak. Győri Margit megköszönte az alapító tagoknak és a társulás tagjainak a sokéves munkájukat és kitartásukat.

Gáspár Károly, a Kendermagtalanító Drogellenes Egyesület elnöke a szenvedélybetegségek következményeiről és saját családja történetéről beszélt. Oktatói munkássága során fontosnak tartja, hogy a negatív hatásokról meggyőzze a kábítószerfüggőket, hogy megértesse velük, káros szenvedélyük a szakadék szélére sodorja nemcsak önmagukat, hanem családjukat is.

Az ünnepségen bemutatkozott Böde Péter vándor meseíró, aki iskoláskorú gyermekeknek ír és rajzol könyveket. Az óvodákban is közkedvelt foglalkozási könyvvel, valamint verseivel, találós kérdéseken keresztül mozgatja meg a gyerekek fantáziavilágát. Gyönyörű rajzok teszik még élvezetesebbé az olvasmányokat. Az elmúlt évek közös együttműködése folyamán a FEMIT alkotótáboraiban foglalkozásokat vezetett a fiataloknak és számos felvidéki iskolában tartott már mesés előadást..

A továbbiakban Nagy Annamária pszichológus, a FEMIT külső munkatársa osztotta meg tapasztalatait a diákokkal való foglalkozásokról, amelyek magatartási problémákat, az erőszakot, vagy éppen a bulimiás, anorexiás problémákat elemzik.

Az előadások közötti szünetekben a résztvevők a búcsi Babamúzeum családjaiból egy kiállítást tekinthettek meg. Szobi Eszter a felvidéki magyar népviseletbe öltöztetett babák múzeumát működtető polgári társulás elnöke négy babacsaládot hozott el, hogy bemutassa a hagyományok, a népviselet és a magyarság gyökereinek megmaradásáért milyen sokoldalú tevékenységgel járulhatunk hozzá.

Az ünnepség kultúrműsorral zárult, helyi és régióbeli együttesek szórakoztatták a résztvevőket, köztük a Dobsa Tamás vezette Pi’n’Tű Gyermek Néptáncegyüttes, a Fókusz játszócsoport, a Nyárasdi Női Népdalkör, az Alistáli Művészeti Alapiskola néptáncosai, a Vásárúti Dalárda és a felettébb jó hangulatot teremtő Kisudvarnoki Pünkösdirózsa vegyes népdalkör.

A KCSSZ budapesti képviselői, valamint a KCSSZ és a Családlánc felvidéki tagszervezeteinek vezetői január 30-án, szombaton a jubileumi ünnepség után a Vidékfejlesztési Szakközépiskola Tükörtermében egy szakmai munkával eltöltött napon vettek részt. Először került sor egy ilyen jellegű tanácskozásra, ahol olyan témák megbeszélésére nyílt alkalom, amellyel a szervezetek közös munkáját még jobban össze tudják hangolni.

A megnyitójában Hideghéthy Andrea, a KCSSZ felvidéki régiós munkatársa a civil szervezetek vezetőinek köszöntése után összefoglalta a szakmai nap témáit, amelyeket a tervek szerint közösen akartak megbeszélni.

Pásztor Csaba, a MÁNCSE elnöke, mint a KCSSZ felvidéki felelőseértékelte a Családláncon belüli eddigi tevékenységeket és hangsúlyozta, hogy a Családláncba tömörülő szervezeteknek egy egységes családpolitikát kell képviselniük, közös fellépéssel, hogy a KCSSZ és a Családlánc társadalmilag is hatást tudjon gyakorolni a politikai vezetőkre.

Csuzdi József, a KCSSZ főtitkára beszámolt a 2016. évi támogatási rendszerről.

Dr. Körtvélyesi Piroska, a Komáromi Protestáns Nőegylet elnöke elmondta, hogy a szervezetük milyen aktív szerepet tölt be családok lelki megerősítésében és gondozásában.

Bándy Katalin, a VITA HUMANA Polgári Társulás elnöke kifejtette, hogy életvédő és a természetes fogantatást segítő programjuk egyedülálló a felvidéki civil élet képviselői között.

Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatójahangsúlyozta, hogy a magyarországi családpolitikát prezentálni kellene a szlovákiai családszervezeteknek. Kezdeményezően fellépve egy kerekasztal beszélgetést is meglehetne valósítani, ahol a Családlánc szervezeteinek közös tőkéjét erősítve szólíthatnánk meg a családok érdekében az európai gondolkodás szlovákiai képviselőit.

Győri Margit, a FEMIT elnöke a civil szervezetek szerepét emelte ki a felvidéki fiatalság nemzeti öntudatának erősítésében, lelki egészségének megőrzésében.

Beke Beáta, a PRO LE-TI Polgári Társulás elnöke most kérte a szervezet Családlánchoz való csatlakozását és elmondta, hogy a gömöri régióban a családokkal való foglalkozás különösen fontos, mert egyre kevesebb a hagyományos család modell.

Kenderessy Gábor, a KIK elnöke beszámolt a szervezet átalakulásáról, arról, hogyan nőtte ki a fiatalokból álló társaságmagát mára egy családból álló közösséggé.

Nagy József, az Alistáli Szülői Szövetség elnökea családok érdekeinek a képviseletére, az iskola és a család közötti kapcsolat megerősítésének a szükségességére hívta fel a figyelmet.

Szobi Eszter, a búcsi Népviseletes Babamúzeum elnöke elmondta, hogy társulásuk kezdeményezte a községben élő nagycsaládok megszólítását, összefogását és azt figyelték meg, hogy nagy igény van a családok részéről a közösséghez való tartozásra.

Rácz Jolán, a Diakónia Reformata elnöke azt a társadalmi igényt foglalta össze, hogy a felvidéki nagycsaládokat céltudatosan meg kell szólítani, fel kell venni velük a kapcsolatot és lehetőséget kell adni, hogy egy aktív nagycsaládos egyesülethez tartozhassanak.

A szakmai nap résztvevői egyetértettek abban, hogy a család szerepének és érdekérvényesítésének terén erős képviseletre van szükség.

Tóth Erika, a Carissimi Non-profit Alap elnöke a KCSSZ támogatásával megvalósult fogyatékos/egészségkárosodott gyermeket nevelő szlovákiai magyar családok helyzetéről szóló kérdőíves felmérés eredményeiről számolt be, aminek tanulságaként a vezetők megfogalmazták, hogy sérült gyermeket nevelő magyar családok segítése mennyire szükséges.

A Családlánc felvidéki tagszervezeteinek 2016. évben tervezett programjairól is egyeztetés történt. Közös kezdeményezésként fogalmazódott meg 2015 tavaszán, hogy Szlovákiában nem működik családsegítés, még az államnyelven sem, nemhogy magyarul. Ezért felkérték Süll Tamást, hogy dolgozzon ki egy mentálhigiénés családsegítő projektet, amit a Családlánc tagszervezetei közösen indítanának el. A projekt kidolgozását segítette a FEMIT és bevonták Nagy Annamária pszichológust, a FEMIT külső munkatársát is, aki ismét bemutatta a 2015.október 6-án, Pozsonyban először prezentált programot.A családok megerősítése céljából kidolgozott programhoz való csatlakozás lehetőségeit egyeztették a vezetők.

A szakmai nap utolsó témájaként a Házasság hete felvidéki rendezvényeiről egyeztettek, amit hagyományteremtő céllal szeretnének minden évben a programok zárásaként egy közös rendezvénnyel megünnepelni. A KCSSZ támogatásával valósul meg a „Zarándoklat a családokért” rendezvény 2016. február 21-én, Komáromban a Családlánc felvidéki tagszervezeteinek családjai számára.

A szerző felvételei az eseményről ITT>>, a A KCSSZ és a Családlánc szervezeteinek szakmai napjáról pedig ITT>>>
tekinthetőek meg
.

Bölcskei Tímea, Hideghéthy Andrea, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”57529,56552,56635,55500″}