58678

(Új képek a képgalériában) Pozsonyban, Magyarország nagykövetségén a szlovákiai magyar közéletnek, irodalomnak, művészetnek a közelmúltban életjubileumot ünneplő jeles személyiségeit köszöntötték.

Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Pozsonyban a többéves hagyományra visszatekintő eseményen elmondta, örömmel tölti el, hogy személyesen mondhat köszönetet azoknak a személyeknek, akik sokéves tevékenységükkel gazdagítják a közéletet, illetve a kultúránkat. Mint mindig, most is több jeles személyiséget köszönthettek volna, az idén a következőkre esett a választás: Szeberényi Zoltán, Fónod Zoltán, Nagy János, László Béla, Török Elemér, Zirig Árpád, Duray Miklós és Szilva József, akinek Lacza Tihamér író, szerkesztő méltatta munkásságukat, személyes találkozásuk emlékeit felidézve. (A laudációkat publicisztika rovatunkban olvashatják – itt).
A nagykövet elmondta, hogy életjubileuma volt Duba Gyula írónak és Tőzsér Árpád költőnek is, őket egy korábbi rendezvényükön köszöntötték. A most kitüntetettek közül Szeberényi Zoltán és Tóth Elemér nem tudtak eljönni a rendezvényre, nekik továbbítják a díjat.

Harmati Zsolt, a pozsonyi magyar nagykövetség első beosztottja a külképviselet által megteremtett hagyományról úgy nyilatkozott, hogy így is fel lehet hívni a figyelmet a helyi magyar közösségben tevékenykedő azon személyiségekre, akikre érdemes odafigyelni, akiknek az életművét érdemes felkarolni, továbbvinni. Kiss Balázzsal (a nagykövetség sajtóosztályának vezetője) közösen adták át a virágcsokrot, az oklevelet és az ajándékot a kitüntetetteknek.
A kultúrműsort a pozsonyi Duna Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium diákjai Szűcs Réka és Ziff Stella adták. A közönség soraiban a közéletből több ismert személy foglalt helyet, köztük az MKP Országos elnökségéből Berényi József, Németh Gabriella és Őry Péter, Bárdos Gyula Csemadok-elnök, Molnár Imre, a pozsonyi Magyar Intézet igazgatója, Koncsol László író, Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója. 

Szeberényi Zoltán (85 éves, 1930. augusztus 11-én született Komáromban) irodalomtörténész, kritikus, egyetemi oktató. Számos tankönyvet, egyetemi jegyzet szerzője. Elnöke volt a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának is. Tudományos munkásságai közül a Magyar irodalom Szlovákiában című kétkötetes mű szerzőjeként is komoly elismerést szerzett, ezt Duba Gyula író például „irodalmunk legendájaként” emlegeti.

Fónod Zoltán (1930. október 29-én született, Ekecsen) irodalomtörténész, egyetemi oktató, lapszerkesztő. Monográfiában dolgozta fel Fábry Zoltán munkásságát, ő a szerkesztője a tizenkét kötetes Fábry-életműsorozatnak (1980–2001), megírta a két világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalom történetét, s főszerkesztője volt az Irodalmi Szemlének és a szabad Újságnak is.

Nagy János (80 éves, 1935. június 17-én született, Rákosszentmihályon) magyar szobrász- és éremművész. Leggyakoribb anyag, amelyből dolgozik, a fa és a bronz, köztéri alkotásai gyakran készültek kőből és vörösréz lemezből, ritkán márványból. Műveit számos közgyűjtemény őrzi, nem csak a Felvidéken, hanem Magyarországon, de található műve a Vatikáni Gyűjteményben, Rómában is.

Tóth Elemér (1940. január 14-én született Hanván) költő, író, műfordító. Az 1968 utáni tisztogatások őt is érintették, a szlovákiai irodalom fordítójaként maradhatott csak aktív. Gyermekversei nagy sikert aratnak, több kötete jelent meg (pl. Tegnapelőtt kiskedden, 1982, Őszi kert, 1988, Szivárvány, 1996).

László Béla (75 éves, 1940. július 4-én Hanván született) László Béla egyetemi tanár, a nyitrai magyar pedagógusképzés meghatározó alakja. Szakmai érdeklődése középpontjában a számelmélet és a matematika oktatása áll, de figyelme kiterjed a szlovákiai magyarság művelődéstörténetére is. Tanári munkája mellett a közéletbe is aktívan bekapcsolódik.

Zirig Árpád (75 éves, 1940. november 16-án született Győrött) költő, író, pedagógus. A Csallóköz költőjeként is emlegetik. Nevezetes alkotása például az Ökörkoponya című könyve. „Költészete azt üzeni, hogy az erős lélek nemzetet hordoz, s ezt az erős lelket a belső derű s a botlófűzként egyre zöldbe boruló, megújuló, szívós erő táplálja, mint a faágakat a törzs és a gyökerek – olvasható Botlófüzek oltalmában c. kötetének ajánlójában.

Duray Miklós (70 éves, 1945. július 18-án született Losoncon) politikus, közíró és egyetemi docens. A rendszerváltozás előtt a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának alapítója volt, tevékenysége miatt kétszer bebörtönözték. 1990 és 1998 között az Együttélés politikai mozgalom elnökeként alakítja a közéletet, kezdeményezője volt az 1994-es komáromi nagygyűlésnek, melyen a magyar közösség önkormányzati jogainak törvényesítését fogalmazták meg. A magyar pártok 1998-ban bekövetkezett egyesülésének (az MKP megalakulása) első kezdeményezője volt. Jelenleg a portálunkat kiadó a Szövetség a Közös Célokért társulás elnöke.

Szilva József (70 éves, 1945. október 17-én született Garamvezekényen) Grafikus és festőművész. Tanulmányait Nyitrán, a pedagógiai főiskolán és a Képzőművészeti Főiskolán végezte. 1978-tól vesz részt kiállításokon, egyéni tárlatok mellett (Komárom, Pozsony, Budapest) voltak csoportos megjelenései is Szlovákiában, Magyarországon és Belgiumban. Több képzőművészeti társaság tagja. A grafika mellett festészettel is foglalkozik.

Tudósításunk képriportja itt tekinthető meg.
Oriskó Norbert, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”58688″}