59163

Február 2-án, kedden, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján ünnepli 50. születésnapját Adamkovics József atya, a vereknyei magyar hívek lelkipásztora, nem mellesleg az egyházmegye Kateketikai Hivatalának igazgatója. Ebben a csallóközi egyházközségben 2013. július elseje óta látja el a magyar hívek szolgálatát. Előtte Nemes Attila és Klenko Gabriel lelkiatya működött itt káplánként.

Az ünnepet két nappal megelőzően, január 31-én a vasárnap fél kilenc órai misén az áldozás után érte őt a meglepetés, amikor is a vereknyei magyar hívek nevében Schwarz Zsuzsanna megyei képviselő köszöntötte. Beszédében köszönetét fejezte ki József atyának a több mint két és fél éves rendszeres heti, vasárnaponként és ünnepnapokon végzett miseszolgálatokért, az igehirdetésekért, a szép szentbeszédekért és kérte rá a Mindenható áldását és a Szűzanya oltalmát, közbenjárását, hogy még sokáig tartsa meg őt erőben, egészségben e szent szolgálatban.

Idézett a Zsoltárok könyvéből és köszöntőjét egy Sík Sándor idézettel zárta:
“De én mindig veled leszek;
megragadtad jobb kezemet
Tanácsoddal nekem utat mutatsz,
s a dicsőségbe majdan befogadsz.
Mert mim van nekem kívüled az égben?
s ha veled vagyok, nem kell a föld nékem.
Testem, szívem bár szétenyésszen:
Isten az én szívem sziklája és mindörökre osztályrészem.
Mert íme: elvész, aki elmegy tőled,
elveszted mind a hűség-megtörőket.
Ám énnekem jó Isten közelében
az Úristenben vetni reménységem.
Hirdetni fogom minden művedet
Sion leányának kapui közepett.”

Ezután az egyik hívő hölgy virágcsokrot adott át neki.

József atya, aki nemrégtől a pozsony-óvárosi Ispotály utcai Szent Erzsébet-kórháztemplom plébánosa is, nagyon meglepődött a köszöntésen, s annyit fűzött hozzá, hogy mivel úgy tanult meg az évek során magyarul, nem mindent ért meg pontosan,de valahogy itt, Vereknyén mindig különösképpen jól érzi magát és nagyon fontosnak tartja, hogy a magyar hívek magyarul hallgassák Isten igéjét. Éppen ezért előre leírja és példásan előkészíti homíliáit, melyekben mindig valamilyen érdekes történetet oszt meg a hívekkel.

Kedves József atya! Isten éltesse sokáig erőben, egészségben 50.születésnapján s adja meg, hogy még sokáig szolgálhassa a rá bízott nyáját.

Zilizi Kristóf, Felvidék.ma