60008

A Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás szervezésében megvalósuló: A Korunk történelme (1867 – 1994) rendezvénysorozat keretében, március 10-én, Dr. Ligeti Dávid, tudományos munkatárs „A Nagy Háború és Magyarország”- címmel tartott tudományos előadást.
Bodrogközi Magyar Közösség Házában (BMKH) az előadót és a közönséget Feke Ferenc, az est moderátora köszöntötte.

Bevezetőjében az előadó leszögezte: A háború közvetlen ürügye a szarajevói merénylet volt, de kitörésének valós okairól ma is vitatkoznak még a történészek. A hadi események a Szerbia elleni osztrák–magyar hadüzenettel kezdődtek meg („Mindent meggondoltam, mindent megfontoltam” mondta: I. Ferenc József). Bár több hadviselő nemzet katonai vezetése meg volt győződve arról, hogy gyors offenzívával legyőzheti ellenfeleit és fél év alatt („Mire a falevelek lehullnak,…” II. Vilmos) véget érhetnek a hadmozdulatok, a háború végül négyévnyi véres küzdelembe torkollott.

Ligeti Dávid előadásában alaposan körbejárta az Nagy háború kitörésének előzményeit, megvilágítva a politikai helyzet alakulását a századfordulón Magyarországon, Európában és a világban. Részletesen felvázolta az Osztrák – Magyar Monarchiában kialakult társadalmi viszonyokat, a háborúhoz vezető háttéreseményeket. A jelenlévők képet kaphattak az akkori politikai elit belső viszonyairól, a monarchia nemzetei közt kialakult feszültségekről.

Ligeti ezután sorra vette a háború jelentősebb állomásait, az egyes ütközetek és csaták hozadékát a háború alakulásában, a hátország történéseit, és a végkimenetelhez vezető okokat és cselekményeket.

A világháborúban a központi (más elnevezéssel tengelyhatalmak) és az antanthatalmak álltak egymással szemben. Kezdetben javarészt a tengelyhatalmak győzedelmeskedtek a csatákban, de pár hónappal a háború kirobbanása után kialakult az úgynevezett álló vagy állásháború. A frontvonalak alig változtak, ez a megváltozott harcmodor többek között az új fegyverzeti eszközöknek volt köszönhető. Ilyenek voltak például a géppuska, a kézigránát, az aknavető és a gyorstüzelő ágyú. A világháború alatt vetették be harci alkalmazásra először a repülőgépet, a harckocsit és a harci gázt – ismertette az előadó.

A Nagy háború (I. világháború) 1914-től 1918-ig tartott. Az összesen több mint 15 millió ember halálát okozó, négy éven át tartó öldöklő küzdelem a korabeli gyarmat- és érdekeltségrendszer újrafelosztásával végződött – fejezte be Ligeti.

A teltházas rendezvény egy újabb sikerállomása volt a Bodrogközi Magyar Közösség Ház rendezvénysorozatainak. A szervezők bátorságát és igényességét dicséri, hogy az elvontabb, rétegrendezvények szervezésébe is belevágtak. Jó látni, hogy az emberek nyitottak, és keresik a lehetőséget, hogy mélyebben megismerjék magyar múltunk, történelmünk jelentős állomásait.

A téma iránt érdeklődőknek ajánljuk figyelmébe, hogy a múlt héten mutatták be a „Székesfehérvár, Magyarország és a Nagy Háború” című könyvet, amelyet Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezetője szerkesztett.
Az “…egy ezred év viharaiban meg nem rendült törhetetlen hűség” alcímet viselő kötettel kapcsolatban Vargha Tamás országgyűlési képviselő, a HM parlamenti államtitkára hangsúlyozta: “a vérben és vasban eltöltött 52 hónap” emlékeit gyűjtötték össze a szerzők azért, hogy a következő nemzedékek számára is kutatható és megismerhető legyen a száz évvel ezelőtti nagy háború.

A kötet a Veritas Történetkutató Intézet a 2014 decemberében és 2015 áprilisában által szervezett tudományos konferenciákra épül.

A kiadványban 17 szerző 19 írása szerepel. A fejezetek egy része kitekintést nyújt a világháború egészére, másik része pedig Székesfehérvár háborús éveit mutatja be.
A könyvben sikerült bemutatni, miként kapcsolódik a gazdaság, a politika, az egyházügy és a kultúra a nagy háborúhoz.

Korunk Történelme (1867 – 1994) előadássorozat kertében, a következő előadó Révész Tamás, tudományos segédmunkatárs lesz, aki 2016. március 24-én „Forradalmak, ellenforradalmak és Trianon ” címmel tart tudományos előadást a Bodrogközi Magyar Közösség Házában.

További képek megtekinthetők Képgalériánkban ITT>>>. 

Szegedy László, Felvidék.ma
a szerző felvételei
{iarelatednews articleid=”59711,59673,59601,59546,59370″}