A kérdésre a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége kereste a választ egy kérdőíves felmérésben, amit határon túli, magyar tannyelvű középiskolai intézményekben tanuló diákok töltöttek ki jövőbeni terveikről.

Felvidékről a felmérésben dunaszerdahelyi, nagymegyeri, rozsnyói és kassai diákok vettek részt.
A közel 1000 fő bevonásával készült felmérésből olyan riasztó adatokat tudhatunk meg, melyek előre vetítik a magyarság eltűnését a történelmi országrészekből. „Ennek megakadályozása a magyar nemzeti közösségek minden felelősen gondolkodó tagjának komoly feladata.” – hangsúlyozta Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) elnöke. A civil szervezet vezetője elmondta: „a KCSSZ ebből a munkából elkötelezetten veszi ki a részét¬, a családos életforma és a gyermekvállalás népszerűsítésével, a nemzeti öntudat erősítésével, a magyar közösségek együttműködésének megszervezésével és a népi hagyományok ápolásával.”

A felmérés részletes adatai által képet kapunk a felvidéki fiatalok gondolkodásáról is.
A 2016. januári lekérdezésből kiderült, hogy a fiatalok 65 százaléka külföldön, ezen belül 18 százalékukKCSSZ logó Magyarországon szeretne a tanulmányai befejezése után munkát vállalni. A külföldön dolgozni akarók aránya a Délvidékien 82%, Kárpátalján 65%, Felvidéken és Erdélyben pedig 50% körüli. A magyar többségű régiókból a fiatalok kevésbé vágynak idegenbe: a felvidéki és erdélyi tömbmagyarsághoz tartozók hajlandósága a külhoni munkavállalásra átlagosan 20 százalékkal alacsonyabb a szórványban élőkénél.

A tanulók harmada nem csupán dolgozni, de végleg letelepedni is más országban szeretne. Erdélyből és Felvidékről vándorolnának ki a legkevesebben, a megkérdezettek ötöde nyilatkozott így. A vajdasági válaszadók több mint fele, a kárpátaljaiaknak pedig a harmada tervezi, hogy végérvényesen elhagyja szülőföldjét. Az emigrációt választó kárpátaljai fiatalok körében rendkívül népszerű Magyarország: kétharmaduk szeretne itt élni. A kivándorolni szándékozó felvidéki fiatalok szintén nagy, 44 százalékos arányban választanák Magyarországot hazájuknak, ugyanakkor az erdélyi és a vajdasági magyar tanulók csupán 15, illetve 20 százaléka telepedne le az anyaországban.

A felmérés a továbbtanulási tervekre is kiterjedt: a határon túli magyar végzősök 37 százaléka folytatná tanulmányait magyarországi egyetemen. A kárpátaljai és a vajdasági fiatalok több mint fele szeretne Magyarországon tanulni, a felvidékiek körében ez az arány 25%, az erdélyiek esetében pedig csupán 8%.

A KCSSZ és a Családlánc tagszervezetei Felvidéken, mintegy 20 civil szervezet elkötelezte magát a magzat-, anya-, család- és gyermekvédelem, valamint a házasság tisztelete és a gyermekvállalás népszerűsítése mellett.

HA, Felvidék.ma,
Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége
{iarelatednews articleid=”53815″}