60152

Rozsnyó városában három helyszínen emlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire. Mindkét magyar tanítási nyelvű alapiskolában, valamint immár hagyományosan a Csemadok által szervezett központi rendezvényen hajtottak fejet a megemlékezők.

A Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája március 13-án a megszokott módon, ünnepi istentisztelet keretén belül emlékezett meg jeles eseményünkről. Az egyházközség iskolájának kis és nagy diákjai szolgáltak verseikkel, énekeikkel. Az iskolazenekar előadását követően az istentisztelet végén elhangzott nemzeti imánk, a Himnusz. Az iskolában az egész hetet március 15-e szellemisége hatja át, a zeneóráik, a foglalkozásaik az 1848/49-es szabadságharccal kapcsolatosak lesznek.

A Fábry Zoltán Óvodában, Alapiskolában és Szakközépiskolában idén immár ötödik alkalommal szervezték meg a Kossuth-kupát. A teremfoci-bajnokságba öt alapiskola kapcsolódott be. A kupa a tornaiak győzelmével ért véget. Az iskolai, március 15-i program keretében Pólos Árpád és Kövesdi Szabó Mária tartott előadást a legkisebbeknek.

Március 15-én Rozsnyón immár hagyományosan a Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya és alapszervezete rendezi a központi ünnepséget. A megemlékezés idén rendhagyó történelemórával kezdődött a Csemadok székházában, ahol Régeczy – Nagy László adott elő. 15 órakor Petőfi Sándor emléktáblájánál koszorúzásra került sor. Zemlička Áron verset szavalt, a P.J. Šafárik Gimnázium tanulói és a Rozsnyói járás négy községe (Krasznahorkaváralja, Hárskút, Várhosszúrét és Jólész) férfi éneklőcsoportjának tagjai közreműködtek. A megemlékezést Gresa Dávid szavalata zárta, melyet követően a civil, kulturális, egyházi és politikai szervezetek képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit.
A megemlékezésen a Rákóczi Szövetség Diákutaztatási programjának köszönhetően részt vettek az ózdi József Attila Gimnázium diákjai is. Magyar Csengétől, aki első alkalommal vett részt ilyen jellegű utazáson, megtudtuk, hogy első megállójuk Kassa volt, majd Rozsnyón kapcsolódtak be az ünnepi megemlékezésbe. A diáklány a Rozsnyói megemlékezésen tapasztaltak alapján úgy látja, hogy a Felvidéken sokkal erősebb a hazaszeretet érzése. „Szerintem Magyarországon természetesebb, hogy magyar ünnepségek vannak, magyarul beszélnek, itt pedig sokkal jelentősebb és erőteljesebb az esemény. Legalábbis én így tapasztalom”. – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Magyar Csenge
A központi megemlékezés és koszorúzás 16 órakor vette kezdetét Kossuth Lajos szobránál. Ünnepi beszédet mondott Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzulja, aki a történelmi események rövid összefoglalása után többek között kitért a magyar-magyar összetartozás fontosságára. Örömét fejezte ki, hogy Kassát követően Rozsnyón is hamarosan megszervezésre kerül a Kézműves és termelői piac. Beszédét a szlovákiai magyar közösség politikai viszonyaival zárta. „A szlovákiai magyar közösség politikai viszonyai – ami ezekben a napokban kétségtelenül a legtöbbet vitatott téma – megkönnyíthetik vagy megnehezíthetik a közös építkezést, de olyan opció nincs, hogy megakadályozzák” – fogalmazott.
A Kossuth szobornál elhangzott műsorban közreműködött Badin Ádám verssel, a várhosszúréti Labyrynt, valamint a Rozsnyói járás négy községének férfi éneklőcsoportja. A koszorúzáson részt vettek nemcsak a város, hanem az egész járás civil, kulturális, egyházi, oktatási és politikai szervezeteinek vezetői, mint ahogy több község polgármestere is, akik mindannyian méltó főhajtással emlékeztek az 1848-as forradalom hőseire.
Beke Beáta képriportja a rozsnyói eseményről ITT>> tekinthető meg.

Megemlékezések a Rozsnyói járásban

Nemcsak Rozsnyón, hanem az egész járásban megemlékeznek az 1848. március 15-i forradalom 168. évfordulójáról. Március 13-a és 20-a között tizenhét községben szerveznek megemlékezéseket. Március 13-án Szalócon, Dernőn, Kőrösben, Lekenyén és Krasznahorkaváralján emlékeztek meg az évfordulóról.
Március 14-én Barkán és 15-én Beretkén, Gömörhorkán, Hosszúszón, Kecsőben és Berzétén emlékeztek főhajtással a résztvevők. Mint minden éven, úgy az idén is 15-én Pelsőcön is ünnepségre került sor. Megnyitó beszédet Dúdor Beáta, a Csemadok Pelsőci Alapszervezetének elnöke tartott, majd Máté Adriena idézte fel március idusának üzenetét: „Immár 168 év telt el azóta, hogy a magyarság történelmünk egyik legfelemelőbb óráit élte át. Szinte jelképes cselekedetünkké vált, hogy minden év tavaszán, március idusán összejövünk ünnepelni mi, magyarok, a világ minden táján. Emlékezni és emlékeztetni magunkat nemzeti történelmünk egyik legnagyszerűbb eseményére, az 1848-as forradalom és szabadságharc nyitányára. Ez az ünnep alkalmas arra, hogy mi, ma élő emberek kapcsolatot keressünk hős elődeinkkel, s felidézzük emléküket. A múltra való emlékezés erősíti a nemzeti tudatot, fokozza az egymástól határokkal elválasztott nemzet összetartó erejét” – fogalmazott Máté Adriena. A megemlékezésen közreműködtek a Dénes György Alapiskola tanulói, Molnár Levente, Máté Gábor, Beke Dávid és Makai Zalán, valamint felléptek Pelsőc és Gömörhorka énekkarai. Végezetül elhangzott a Szózat, és a jelenlevő civil, kulturális és oktatási szervezetek, intézmények képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

A Felvidéken nem mindenhol tudják a megemlékezést március 15-én megtartani, így az előtte, vagy utána következő hétvégéken rendeznek megemlékezéseket. Alább a Rozsnyói járás azon települései szerepelnek, ahol még sor kerül az ünnepségekre:

2016. március 19. – szombat
14.00 – Jólész: megemlékezési ünnepség a kopjafánál a Csemadok alapszervezet, az MKP helyi szervezete és az önkormányzat szervezésében. Fellép a Cházár András Énekkar. Ünnepi beszédet mond: Nt. Mudi Róbert és Barczi Ferenc polgármester.
15.00 – Várhosszúrét: koszorúzási ünnepség a templomkertben a kopjafáknál a Csemadok alapszervezete és az önkormányzat szervezésében.
16.00 – Jablonca: emlékműsor és koszorúzás a helyi temetőben Kapossy György honvéd sírjánál.
21.00 – Rozsnyó: Forradalmi Magyar Buli a Rakwában, a Via Nova ICs szervezésében.

2016. március 20. – vasárnap
14.00 – Szádalmás: megemlékezési ünnepség és koszorúzás a Szabadságfánál és a kopjafánál. Beszédet mond Zubriczky Slavomír polgármester.
15.00 – Tornagörgő: koszorúzási ünnepség a református temetőben Lükő Béla honvéd sírjánál. Ünnepi szónok Tankó László polgármester.

A szervezők felvételei a Rozsnyói járásban megvalósult megemlékezésekről Képgalériánkban ITT tekinthetők meg.
Beke Beáta, Felvidék.ma