Fotó: Vojtík Szimona

A beíratások időszakában sok szülőben felmerül a kérdés, vajon iskolaérett-e a gyermeke. Önmagában az, hogy a gyermek betöltötte a hatodik életévét, még nem jelenti azt, hogy elég érett. A korai beíratás pedig beláthatatlan következményekkel járhat.

Az iskolaérettség nem azonos az ügyességgel és az okossággal. Sok mindent kell tudnia annak a gyermeknek, aki iskolába megy. Sok szülő megfeledkezik arról, hogy csemetéjét felkészítse az iskolakezdésre. Ki kell alakítani a pozitív viszonyt a tanuláshoz, a pedagógusokat nem szabad a gyermek előtt szidni, hiszen akkor nem alakul ki a bizalom a gyermekben.

A felvidéki szülők közül többen tapasztalhatták, hogy a szlovák nyelvű pszichológus a gyermeket nem találja elég érettnek, amint pedig magyar szakember vizsgálja meg az óvodást, változhat a kép. Az iskola tanítási nyelvének ismerete előfeltétele a jó tanulmányi előmenetelnek, ezt minden szülőnek szem előtt kell tartania.

De nézzük, mi mindent kell tudnia az iskolaérett gyermeknek. El kell tudnia látni önmagát: önállóan felöltözni és felvenni a cipőjét. Be kell tudnia gombolni a gombokat és befűzni a cérnát – ez a kézügyesség szempontjából fontos. Képesnek kell lennie önállóan elvégezni a testi szükségleteket. Ki kell tudni ejtenie az összes hangzót, mind a magán-, mind a mássalhangzókat. Tudnia kell folyékonyan beszélni, értelmes, összetett mondatokat alkotni.

Az iskolaérett gyermek meg tudja fogni a ceruzát, tud vonalakat és alakokat (embereket, állatokat) rajzolni. Ismernie kell a színeket, el kell tudnia mondani egy történetet. A memória fejlettsége is fontos: a gyermeknek el kell sajátítania egy verset vagy éneket fejből. Meg kell tudnia különböztetni egymástól a kis- és nagybetűt, és elszámolni ötig. Fontos, hogy tudjon tájékozódni, azaz felismerje, hogy valami felül vagy alul van, avagy elől, hátul, jobbra vagy balra.

Az iskolaérett gyermek legalább 15-20 percig tud koncentrálni egy dologra. A megkezdett feladatot, játékot be kell fejeznie, nem foghat minden pillanatban valamilyen új tevékenységbe. Fontos, hogy képes legyen új kapcsolatok kialakítására, ne féljen az emberektől. Az iskolaérett gyermeknek a csoportos foglalkozások sem okozhatnak gondot, nem lehet agresszív. Tudnia kell kezelni a konfliktusokat.

Ami a legfontosabb a gyermek életében, hogy az iskolaérettség mellett ismernie kell az anyanyelvét, vagy az iskola tanítási nyelvét. A gyermeknek meg kell értenie a pedagógus szavait. Fontos, hogy társaival tudjon kommunikálni, beszélgetni, játszani.

Amennyiben a szülők beíratták gyermeküket az első osztályba és úgy érzik, hogy mégsem elég érett, lehetőségük van halasztást kérni. Ezzel a gyermek időt nyer az iskolai életre való felkészülésre. A szülőknek tudatosítaniuk kell, hogy nem szégyen, ha a csemetéjük később kerül iskolába, azt kell szem előtt tartani, hogy a fejlődése zavartalan legyen.