A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) elnöke úgy látja, nem elég a minimális osztálylétszámokra vonatkozó törvény módosítása, hanem ezzel párhuzamosan szükség van az iskolák normatív finanszírozását érintő jogszabályok megváltoztatására is.

Jókai Tibor erről és a felvidéki magyar oktatásügyet érintő további kérdésekről Peter Krajňákkal, a Most-Híd oktatásügyi államtitkárával a héten folytatott megbeszélést. Az SZMPSZ elnöke a Felvidék.Mának elmondta, a találkozó azt a célt szolgálta, hogy elérjék, a magyar iskolaügy problémáira kínált megoldásaik kerüljenek bele a készülő kormányprogram oktatásügyi fejezetébe.

„Az államtitkár nyitottnak mutatkozott a minket érintő problémák iránt. A kisiskolák megmentését hozzánk hasonlóan prioritásként kezeli. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden olyan iskolát, amelyet most bezárás fenyeget, meg tudunk tartani, vannak ugyanis menthetetlen esetek. Három-négy fős intézményeket nem lehet működtetni. Az idő ugyanakkor sürget, a vonatkozó törvény módosításának tervezete a nyárig meg kell, hogy szülessen” – magyarázta Jókai.

Az SZMPSZ által szorgalmazott javaslatok között szerepel a minimális osztálylétszámok és a normatív támogatások megváltoztatásán túl az is, hogy törvényi szinten szabályozzák a regionális ismeretek tantárgy oktatását. Jókai rámutatott, ennek a tárgynak az oktatása a magyar iskolákban akkor került veszélybe, amikor csökkentették az anyanyelvi órák számát.

„Az államtitkárral való találkozón a szakkifejezések magyar nyelven történő oktatásával, valamint a történelemtanítással kapcsolatos javaslatainkról is szó esett. Azt szeretnénk, ha a magyar iskolákban, de minden más kisebbségi oktatási intézményben az adott kisebbség történelme, így a magyar történelem oktatása is, része legyen a tananyagnak ” – közölte Jókai.

Az SZMPSZ elnöke fontos előrelépésnek tartja az oktatási államtitkár azon ígéretét is, mely szerint az oktatási tárca nemzeti kisebbségek problémáját kezelő osztályát magyar szakember vezetné. “Ezt a szándékát az államtitkár a rozsnyói Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozóján is megerősítette” – tette hozzá Jókai.