Fotó: kamaraonline.hu

A legújabb felmérések szerint a szlovákiai cégek vezetőinek 38%-a még egyáltalán nem hallott az egységes európai digitális piacról, melynek az Európai Bizottság szerint 2020-ra kellene teljes mértékben megvalósulnia. A megkérdezettek 58%-a már valamit hallott róla, de keveset tud a részletekről.

Az EU stratégiája szerint a szabad és biztonságos digitális piac megteremtésének célja, hogy az egész Unió területén a személyek és a vállalkozások számára az online kereskedelemben teljesen megszűnjenek a határok. Ezáltal a vásárlók kedvezőbb árakon vásárolhatnak, a vállalkozások pedig gyorsabban növekedhetnek. Az online piacok jelenleg belföldi jellegűek. A szabályozási korlátok és a piac széttöredezettsége miatt csupán a vásárlók 15%-a vásárol másik uniós országból, az eladóknak pedig csak 7%-a értékesít más tagállamban. A működő egységes digitális piac, az EB számításai szerint, akár 415 milliárd euróval növelhetné az európai gazdaság teljesítményét.

A stratégia három célt tűzött ki maga elé: megkönnyítené az Európán belüli online kereskedelmet, javítaná a digitális hálózatok és szolgáltatások feltételeit, valamint elősegítené az európai digitális gazdaság növekedését.

A Bizottság javaslatot készít a digitális tartalmak (alkalmazások vagy elektronikus könyvek) vásárlására, a fizikai termékek kereskedelmére és a megerősítendő fogyasztói jogokra vonatkozó uniós szabályok harmonizálására. Fokozza az árak átláthatóságát és a határon átnyúló csomagküldés piacának szabályozási felügyeletét.

Megszüntetné a területalapú tartalomkorlátozást, hogy a fogyasztó elérhessen egy másik tagállamban működő honlapot, és az áruért azonos árat fizessen. A keresőprogramoknak, ill. a keresőcégeknek azonos esélyt kell biztosítaniuk minden kínálat részére.

Újraszabályozná az európai szerzői jogokat, amelyek biztosítanák a tartalomszolgáltatások, például videó-szolgáltatások határokon átnyúló igénybevételét. Ez azt jelenti, hogy ha valaki otthon filmet vagy zenét vásárolt, akkor azt az utazásai során egész Európában nézhesse, illetve hallgathassa. Fel kíván lépni a szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések ellen. Az audiovizuális média szabályozásának felülvizsgálata kiterjedne az európai műveket támogató promóciós intézkedésekre, a kiskorúak védelmét szolgáló szabályokra, valamint a reklámra is. A tervezet meg kívánja oldani a hozzáadottérték-adóval összefüggő kérdéseket, akár közös küszöbérték bevezetésével.

A digitális hálózatok és szolgáltatások növekedése és terjeszkedése területén megreformálná az uniós távközlési szabályokat. Ezen intézkedések könnyítenék a rádióspektrumok koordinációját és irányítását, ösztönöznék a nagy sebességű, szélessávú infrastruktúrába való beruházásokat, továbbfejlesztenék a szabályozás intézményi kereteit. Fokozná a személyes adatok kezelése iránti bizalmat a digitális szolgáltatások igénybe vétele során. Az elképzelések között szerepel még egy kiberbiztonsági köz-magántársulás létrehozása is.

A szabványosítás és az átjárhatóság területén a digitális egységes piac szempontjából kulcsfontosságúnak ítélt területekre összpontosít, mint például az e-egészségügy, az utazástervezés, az e-fuvarozás és az intelligens fogyasztásmérés.

Az Ecomemerce Europe szervezet, amely 25 ezer európai céget képvisel, elismeri, hogy a tervezetben rengeteg lehetőség van, de felhívja a figyelmet arra a veszélyre, hogy a termék online és offline kereskedelmét különböző jogok alapján szabályozza. A változásoknak konzisztenseknek kellene lenniük, mert a szétválasztott törvényalkotás negatívan befolyásolná az egész piac fejlődését. Rámutat, hogy az árkülönbözetet sok esetben objektív okok támasztják alá. Továbbá megeshet, hogy az eladó kötelezettségei nem lesznek azonosak a két kereskedelmi forma között.

A feladat annyira bonyolult, hogy 16 jogalkotási kezdeményezést kell összehangolni. Kérdés, hogy mit is sütnek ki belőle.