Zalai Mihály és Igor Furdík. Fotó: Kovács Dénes/behir.hu

Ahogyan már korábban hírt adtunk róla, március 1-től elfoglalta hivatalát Igor Furdík, békéscsabai szlovák főkonzul, a Határon Túli Szlovákok Hivatalának volt vezetője. A diplomatát a közelmúltban hivatalában fogadta Zalai Mihály, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke, akivel áttekintették a kétoldalú kapcsolatokat, megbeszéléseket folytattak a megyében élő szlovákság helyzetéről, és szóba kerültek a jövőbeni gazdasági együttműködések lehetőségei is.

Igor Furdík a találkozó után a Békés Megyei Hírlapnak úgy nyilatkozott: ,,Meg kell győzni a magyar és a szlovák vállalkozásokat, cégeket, hogy érdemes befektetni a másik országban, ehhez járulnék hozzá békéscsabai főkonzulként.” A kétoldalú megbeszélés további részleteiről Zalai Mihály megyei közgyűlési elnököt kérdeztük.

A szlovák főkonzullal történt találkozó során hangzottak-e el esetleges konkrétumok arra vonatkozólag, hogy a diplomata hogyan kívánja felhívni a szlovákiai befektetők és gazdasági szereplők figyelmét a régió gazdasági előnyeire és lehetőségeire?

A főkonzul úr látogatása bemutatkozó látogatás volt. Ilyen alkalmakkor a találkozó legfontosabb célja egymás személyének megismerése, az általunk képviselt hivatal, illetve önkormányzat munkájának a bemutatása. Természetesen arról is szót ejtettünk, hogy milyen hosszú távú célkitűzéseink vannak, és igyekeztünk a beszélgetés során feltérképezni azokat a pontokat, ahol a konzulátus és a Békés Megyei Önkormányzat törekvései találkozhatnak. Örömmel hallgattam főkonzul úr felvetését arra vonatkozóan, hogy a nemzetiségi és a kulturális együttműködés mellett fontosnak tartja a gazdasági együttműködést is.

A Békés Megyei Önkormányzat milyen konkrét segítséget tud nyújtani a gazdasági együttműködések megvalósulásához?

A megyei önkormányzat első sorban információnyújtással, a megyei gazdasági szereplők összefogásával, koordinációval segítheti a lehetséges gazdasági együttműködést a szlovákiai és a Békés megyei vállalatok, vállalkozások között.

Lát-e esélyt arra, hogy a “viszonosság elve” alapján, a Békés megyei gazdasági szereplők is befektetési lehetőséghez, vagy piachoz jussanak Szlovákiában?

Az együttműködést kizárólag a “viszonosság elve” alapján tartom elképzelhetőnek.

A Békés Megyei Önkormányzat közismerten kiterjedt külkapcsolatokkal rendelkezik, például a két szomszédos határ menti – Arad és Bihar – megyékkel már évtizedek óta szoros az együttműködés, de Szlovákiában is volt korábban testvérmegyei megállapodása a megyének. Tervezik-e, vagy szóba került-e mostanában ezeknek a még meglévő felvidéki kapcsolatoknak az erősítése vagy újak kiépítése?

Jelenleg négy romániai megyével ápolunk testvérmegyei kapcsolatot: Bihar, Arad, Hargita és Kovászna megyékkel. A közelmúltban Indonézia Észak-Szumátra tartományával, és a szlovákiai Zsolnai kerülettel volt hasonló megállapodásunk, azonban ezek hatálya lejárt. Jelenleg folyik önkormányzatunknál egy új megyei szintű szlovákiai kapcsolat előkészítése: felmértük Békés megye települései esetében, hogy milyen szlovákiai testvér-települési kapcsolattal rendelkeznek. Szeretnénk a meglévő, jól működő testvér-települési és civil kapcsolatok alapján együttműködést kialakítani egy szlovákiai kerülettel.