Fekete Barnabás, Balatonvilágos polgármestere gratulál a jubiláló csoportnak (Fotó: Tóth Klára)

A Gímesi Villő Hagyományőrző csoport rendezvényén április 17-én zsúfolásig megtelt a helyi kultúrház. A megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő zoboraljai együttes a Gímesi Alapiskola Villő gyermekcsoportjával közösen a tavaszi villőzés szokásának bemutatásával kezdte műsorát, majd gímesi és betyárballadákat hallhatott a közönség.

Púchovsky László polgármester köszöntőjét követően a Villő vendégei léptek színpadra: a Gímesi Alapiskola tanulói, Balatonvilágos testvértelepülés népdalköre, a Nyitragesztei Téliződ Női Éneklőcsoport, a Zsérei Zsibrice Hagyományőrző Csoport, a Lédeci Hajnalkert Hagyományőrző Csoport és a Pannónia Citerazenekar.

A Nyitragesztei Téliződ Női Éneklőcsoport (Fotó: Tóth Klára)
A Nyitragesztei Téliződ Női Éneklőcsoport (Fotó: Tóth Klára)

Az Ablakomba besütött a holdvilág… című népdalcsokorral tértek vissza a színpadra a jubiláló hagyományőrzők és fogadták a résztvevő csoportok, szervezetek képviselőinek köszöntését és jókívánságait, melyeket Tkáč Teréz csoportvezető köszönt meg, s egyben háláját fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek a csoport munkájában és bármilyen módon támogatták azt. Az ünnepi műsor a Pannónia Citerazenekar fergeteges előadásával zárult.

A Pannónia Citerazenekar (Fotó: Tóth Klára)
A Pannónia Citerazenekar (Fotó: Tóth Klára)

Zoboralja nyelvjárása és népi kultúrája számos archaikus jegyet őrzött meg, s ennek köszönhetően napjainkig vonzza a néphagyományok iránt érdeklődők figyelmét. A vidék különösen gazdag népdalokban és népszokásokban, melyek egy része máig élő szokásként maradt meg a magyarlakta községekben, de a népszokások nagyobb részét hagyományőrző csoportok elevenítik fel és mutatják be. Így van ez a vidék északkeleti részén fekvő Gímes községben is.

Villő, villő, falu vígin selemsátor, haj villő... (Fotó: Tóth Klára)
Villő, villő, falu vígin selemsátor, haj villő… (Fotó: Tóth Klára)

A Gímesi Alapiskola Villő gyermekcsoportjának jubileumi műsorára készülve merült fel a gondolat, hogy a régi Villő-tagokból felnőtt csoport alakuljon. Borbély Rozália vezetésével alakult meg a Gímesi Menyecskecsoport, melyet Jókai Mária pedagógus, néprajzkutató látott el szakmai tanácsokkal. Az első fellépést 1996. április 14-én tartották a Villő gyermekcsoport ünnepi műsorán. Ezt követően a gímesi menyecskék rendszeresen szerepeltek különféle rendezvényeken és fesztiválokon: a Martosi Pünkösdi Népművészeti Fesztiváltól kezdve a Budavári Szent István ünnepségeken át a régiós találkozókig, falunapokig. A gímesi és zoboralji népdalok mellett felelevenítették a vidék népszokásait és hagyományait is, így 2001-től Gímesi Hagyományőrző Csoport néven szerepeltek a kulturális rendezvényeken és különböző népdalversenyeken egyaránt. 2011-ben a csapat férfiakkal és gyermekekkel bővült, majd felvette a Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport nevet.

Tkáč Teréz csoportvezető (Fotó: Tóth Klára)
Tkáč Teréz csoportvezető (Fotó: Tóth Klára)

Fennállása óta a gímesi hagyományőrző csoport két CD lemezt adott ki Nagyanyáink öröksége és Júda Betlehemébe címmel. Részt vett az UNESCO díjas Párta, párta című Zoboralji lakodalmas színpadra állításában, feldolgozta a téli ünnepkörhöz kötődő népszokásokat: ostyahordást, szentcsaládjárást, betlehemezést és karácsonyi kántálást, a farsangi szokások közül a balázsolást, tananajozást, tollfosztást és fonást. Nem maradtak ki a sorból a kicehajtás és villőzés, a pünkösdölés, a szentiványi tűzugrás, az aratási népszokások és a gímesi lakodalmi szokások sem. A népi hagyományok felelevenítése mellett a csoport rangos népdal versenyeken ért el jó eredményeket. Bencz Margit, a Csemadok helyi alapszervezete elnökének kezdeményezésére, Jókai Mária szakmai segítségével a hagyományőrző csoport 2011-ben néprajzi gyűjteményt hozott létre a Forgách kastélyban, hogy megőrizze és bemutassa a régi használati tárgyakat és munkaeszközöket, bútorokat, hétköznapi- és ünnepi viseleteket.

A közönség (Fotó: Tóth Klára)
A közönség (Fotó: Tóth Klára)