A muzslai világháborús emlékmű, több mint kétszáz áldozat nevével (Fotó: Dobsony Róbert)

Az I. és a II. világháborúban elesett hősök muzslai emlékművénél gyűltek össze pünkösdvasárnap a civil szervezetek, az intézmények képviselői, a háborút túlélők közül is páran, illetve a leszármazottak, hogy leróják tiszteletüket az elesettek emléke előtt.

A 71 éve véget ért II. világháború muzslai eseményeiről, a politikai előzményekről Szigeti László, az MKP ideiglenesen megbízott vezetője, megyei képviselő tartott ünnepi beszédet. Kihangsúlyozta, miért fontos a felvidéki magyarság számára, hogy ne feledjük a múltunkat és elődeink hőstetteit. Mint rámutatott, mindezek nélkül a jövő sem építhető.

Illésfalvi Péter hadtörténész (Fotó: Dobsony Róbert)
Illésfalvi Péter hadtörténész (Fotó: Dobsony Róbert)

Ünnepi szónok volt továbbá Illésfalvi Péter hadtörténész Budapestről, aki felsorolta Muzsla község háborúban harcoló, a honért elesett katonáinak nevét, illetve ismertette a posztumusz kitüntetetteket.

Előadásából az is kiderült, hogy mely katonai egységbe sorolták be a helyieket, és melyik harctéren harcoltak, estek el. A történészt az emlékműnél elmondott beszéde után Farkas Iván polgármester egy őszi előadássorozat megtartására is felkérte.

Farkas Iván polgármester és helyettese, Borvák Imre koszorúz (Fotó: Dobsony Róbert)
Farkas Iván polgármester és helyettese, Borvák Imre koszorúz (Fotó: Dobsony Róbert)

Mindkét szónok kihangsúlyozta a helyi megemlékezések, tisztelgések szükségét az elődök emléke előtt, mindezt mementóként, rámutatva, hogy békeidőben sem szabad azokról elfeledkezni, akik életüket adták a békéért.

A helyi éneklőcsoport fellépése és a szavalatok után mind a muzslai társadalmi szervezetek, illetve a vendégek – az MKP járási szervezete, a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya – elhelyezték a kegyelet koszorúit.

Az ismeretlen magyar katonák sírjainál (Fotó: Dobsony Róbert)
Az ismeretlen magyar katonák sírjainál (Fotó: Dobsony Róbert)

A megemlékezést a helyi temetőben folytatták, ahol Illésfalvi hadtörténész megemlékezett a névtelen katonákról, majd a helyiek koszorúkkal, gyertyákkal rótták le tiszteletüket a hősi halottak előtt.

A település temetőjében még pár sír őrzi azon idegen katonák emlékét, akik a Muzsla és Búcs közötti hadi kórházban haltak meg (többen közülük a Szent László hadosztály tagjai voltak). Voltak, akiket elvittek, de a névtelen katonasírokat még ma is rendben tartják a muzslaiak.