Az MKP Tőketerebesi járási konferenciáját május 25-én tartották meg Perbenyíkben. Az egybegyűlteket Horváth Pál, az MKP helyi szervezetének elnöke köszöntötte. A konferencia részvevőinek a helyi magyar alapiskola tanulói kultúrműsorral kedveskedtek.

A továbbiakban Szuperák Mária tartotta meg elnöki beszámolóját. A parlamenti választásokat értékelve elmondta, sajnálatosnak tartja, hogy a mostani választásokon négyszázzal kevesebb választó járult az urnákhoz, mint korábban. „A választási hangulatra nagymértékben rányomta a bélyegét a magas munkanélküliség, a kilátástalanság és a szülőföld munkahelykeresés miatti elhagyása” – állapította meg az elnök. Beszámolójában kitért az MKP sikeres rendezvényeire, melyeket az elmúlt időszakban valósítottak meg.

A Tőketerebesi járásban 32 alapszervezet működik, a tisztújítások során öt helyen választottak új elnököt: Bélyben Fábián Tímea, Báriban Hrenyo Kása Olga, Dobrán Bűti Erzsébet, Őrösben Hornyák István és Radban Murincsák Renáta lett az új elnök – számolt be Szuperák.

A konferenciát megtisztelte jelenlétével Köteles László, aki felszólalásában elmondta, hogy szerinte általános generációváltásra van szükség a Magyar Közösség Pártjában, úgy gondolja, hogy a sikeres személyeknek, az új generációnak kell teret adni. A parlamenti választásokról szólva elmondta, hogy szerinte a közvélemény-kutatások eredményeit befolyásolták. „Sajnos választóink Keleten úgy érzik, hogy bárkit is választanak, nem javul a sorsuk. Az MKP mediális ellenszélben elért eredménye jónak mondható. Fontos tanulság a jövőre nézve, hogy befelé és kifelé ugyancsak el kell tudni fogadtatni a pártot” – vélte Köteles. „A párton belül fontos a regionális érdekvédelem,

a párt élére olyan ember kell, akit nem a párt húz, hanem ő húzza a pártot

– fejtette ki a felszólaló.

Furik Csaba hozzászólásában beszámolt a Kassa Megyei Önkormányzatban végzett munkájáról, a megye által kezelt pénzeszközök felhasználásáról és a tervezett beruházásokról.

A konferencia résztvevői 86 %-os jelenlét mellett Szuperák Máriát ismételten megválasztották járási elnöknek. A 13 tagú elnökség további tagjai lettek: Furik Csaba, Ilko Zoltán, Kopasz József, Antalik Mária, Farkas László, Horváth Pál, Takács István, Horváth Zsuzsanna, Kocsis László, Tokár Viktor, Bűti Erzsébet, Sáradi Tibor.

Az országos elnökségbe Furik Csabát javasolják, aki jelenleg megyei képviselő és Kisgéres polgármestere.
Az országos tanácsba Szuperák Máriát, Furik Csabát, Ilko Zoltánt és Kopasz Józsefet választották a küldöttek.
Az országos etikai bizottságba Petrik Ferencet, az alapszabály-felügyelő bizottságba Takács Istvánt, a számvizsgáló és felügyelő bizottságba Kocsis Zoltánt javasolta a konferencia, valamint döntöttek az országos kongresszusra delegált járási küldöttekről is.

Szuperák Mária portálunknak nyilatkozva elmondta:

„Lelket kell önteni az itt élő magyar emberekbe, ki kell állni a járás magyar nyelvű oktatási intézményeinek megmaradása és bővítése mellett .”

Ezen a téren Királyhelmecen a legégetőbb a helyzet, a magyar tanítási nyelvű iskola környezetét rendezni kell, beleértve az udvar szépítését, és a tornaterem megépítését. Nagyon fontos a kapcsolattartás, az együttműködés azon társadalmi, kulturális szervezetekkel és a történelmi egyházakkal is, amelyek a járásban fejtik ki tevékenységüket. A helyi szervezetek munkáját erősíteni kell, együtt kell működni a régió helyzetének javítása érdekében”.

A járási konferencián jelen volt Menyhárt József, aki hozzászólásában leszögezte: „Az eddigi konferenciákon mindenütt szép számban összejöttek azok, akik nem temették az MKP-t, hanem a további működési modelljét keresték.”

A konferencia küldöttei Menyhárt Józsefet javasolták országos elnöknek. A jelölt ezek után elmondta, hogy a megszerzett bölcsességet hasznosítani kell. Dél- Felvidéknek különbözőek a problémái, más a prioritás a szórványban, a tömbben élők között és Keleten, vagy akár az ország középső részein. Szükség van a vezetésre képes emberekre, méltó képviseletet kell adni a régióknak. Inspirálni kell Magyarországot ugyancsak, hogy az új munkahelyek kialakításánál „terjeszkedjen” északi irányba is.

„Gondolkodjunk közösségben, el kell menni a választók közé és széles körben megvitatni azt, hogy hogyan tovább” – hangsúlyozta befejezésül.

A szerző felvételei