A Garam-menti kollégium koordinátorai.

A párkányi múzeumban ült össze a Garam-mente falvainak egy-egy képviselője, hogy megbeszéljék, a nyáron beinduló értéktár-felméréssel/kutatással kapcsolatos információkat, tennivalókat.

A Lakiteleki Népfőiskola már a kilencvenes évek elejétől szervezi a Kárpát-medencei magyar értékeket feltáró összejöveteleket, kollégiumokat, konferenciákat.

A Népfőiskola Alapítvány vezetője, Lezsák Sándor (a Hungarikum Bizottság tagja) vezetésével, a Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hungarikum Bizottság támogatásával az utóbbi években további kollégiumokat indított el, sőt fejeztek be már a Kárpát-medencében.

Ennek keretében ez év júliusában a Garam-mentén indul be a kutatómunka Kárpát-medencei diákok (egyetemisták, főiskolások – köztük felvidékiek) közreműködésével.

A kutatómunka szakmai vezetője Dániel Erzsébet néprajzos és Dr. Szabó Mátyás, a Kollégium vezetője.

Az első fázisban mintegy negyven diák, nyolc napon keresztül a helyi koordinátorok segítségével kezdi meg a kutató és feltárómunkát.

A helyi értéktár célja a múlt és a jelen szellemi, kulturális értékeinek feltárása, amely majd a központi magyar értéktár része lesz. A legfontosabb szempont, hogy helyi viszonylatban is megbecsülést, odafigyelést, és értékelést kapjanak eleink, illetve a jelenben ugyancsak értéket teremtő emberek munkái.

A hosszabb távra tervezett munkafolyamat következő fázisában, a felgyűjtött anyag alapján a térség falvaiba látogatnak el a kutatók azzal a céllal, hogy film-, és videofelvételeket készítsenek. Ezek az anyagok egy majdani kiadvány írott és elektronikus anyagát képeznék.

Az első találkozón megjelent települések képviselői (koordinátorai) örömmel fogadták a rájuk háruló feladatokat, hiszen mint helyi közéleti emberek, maguk is hasonló elgondolások alapján teszik a dolgukat.