Tanácskozás Bátkában (Fotó: Homoly Erzsébet)

Amerikában a marginalizált társadalmi csoportokat láthatatlannak is nevezik. A pittsburghi Dr. Louis A. Picard, a Pressley Ridge Magyarország Alapítvány új elnöke egyúttal a Láthatatlan embercsoportokért szociális alap vezetője is. Láthatatlannak mondhatók a hátrányos helyzetű gyerekek is, akiknek a viselkedésén és magatartásán Gömörben is segítene az alapítvány.

A Pressley Ridge Magyarország Alapítvány 2003-ban alakult. Viselkedésük miatt „problémásnak” bélyegzett gyerekek és fiatalok oktatását, segítését, gondozását végezik úgy, hogy mindeközben kiemelt figyelmet fordítanak a családokkal, a nevelőkkel és a pedagógusokkal való együttműködésre, a velük való közös munkára. Intézményi fejlesztéssel, gyerekcsoportokkal folytatott közvetlen munkával, valamint képzéssel és tanácsadással foglalkoznak. Ezen szervezetet hívta külső segítségül a gömöri Bátkai Alapiskola, mert szeretnék szakszerűen alkalmazni a Pressley Ridge intervenciós modelljét, az úgynevezett Re-Educationt, azaz „Az érzelmi zavarokkal küzdő fiatalok viselkedés- és magatartási mintáinak újra tanítása” módszertanát.

A budapesti alapítvány 2015-ben stratégiai megújulási folyamatba kezdett. Ennek részeként a kuratórium is megújul, s alapítót is váltanak, de a szakmai tevékenységük megmarad. Az alapítvány neve idővel megváltozik, de a Pressley-programot továbbra is használják majd. Ezekben a hónapokban felülvizsgálják és frissítik a stratégiai partnerségeiket és támogatói bázisukat is. Május első felében Magyarországra látogatott a kuratóriumuk új elnöke, Dr. Louis A. Picard, aki az alapítvány munkatársaival meglátogatja korábbi partnereiket. Felmérik a munka folytatásának lehetőségeit, illetve keresik az esetleges új lehetőségeket. Így jutottak el a rimaszombati járásbeli Bátka községbe is, ahol már ismerkednek a Pressley-programmal.

Bátkában május 12-én tettek látogatást a Pressley Ridge Magyarország Alapítvány képviselői. Dr. Louis A. Picard, a Pressley Ridge Magyarország Alapítvány kuratóriuma új elnökének kíséretében ott volt Pauline Greenlick gyógypedagógus, fejlesztő és Gruber Andrea nemzetközi fejlesztési szakértő, az alapítvány ügyvezetője, a kuratórium tagja illetve Rózsa Mónika klinikai szakpszichológus, az alapítvány szakmai vezetője.

Pauline Greenlick, Dr. Louis A. Picard, Gruber Andrea, Rózsa Mónika (Fotó: HE)

A találkozót, melynek során vidéki iskolákat, falvakat és családokat is meglátogattak, Sebők Csilla, a Bátkai Alapiskola igazgatója és  Gyurán Ágnes igazgatóhelyettes szervezte. A tanácskozáson megjelent Ádám Zita, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok  Szövetségének alelnöke és Bodon Sándor, a Rimaszécsi Speciális Alapiskola igazgatója, akik bemutatták a vendégeknek az intézményeiket. Bátkából – a polgármester megbízásából – Bódi Andrea önkormányzati képviselő vett részt az összejövetelen, s biztosította a jelenlévőket, hogy a szakmai programok iránt továbbra is nyitottak maradnak, és segítségükre lesznek az oktatási intézményeknek.

Gyurán Ágnes, Ádám Zita, Bodon Sándor (Fotó: HE)

A Bátkai Alapiskola pedagógusai a Pressley-programra Győrben figyeltek fel, ahol a Kossuth Lajos Általános Iskolában szinte csodát tesznek a hátrányos helyzetű gyerekekkel. A módszert Magyarországon az amerikai gyökerű Pressley Ridge Magyarország Alapítvány honosította meg. A speciális, amerikai minta alapján működő módszert Bátkában is szeretnék bevezetni.

A Pressley-programot Amerikában a ’60-as években a magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő fiatalok esélyeinek növelésére fejlesztették ki. A fiatalok erősségeire koncentrálnak, és személyre szabottan, az őket érő összes környezeti hatás figyelembe vételével lépésről lépésre segítenek leküzdeni a fejlődésüket gátló rossz viselkedési mintákat.

Sebők Csilla, a Bátkai Alapiskola igazgatónője a Felvidék.Ma-nak elmondta, hogy már részt vettek az első modul iskolázáson élménypedagógiából. Itt elsajátították azon módszereket, amelyek segítségével csoportos tevékenységek során megtaníthatnak a gyerekeknek olyan nehezen tanítható készségeket, mint az együttműködés, bizalom, kommunikáció, önbizalom, vezetői készségek, problémamegoldás, alkalmazkodás a szokatlan helyzetekhez, beilleszkedés különböző csoportokba.

Sebők Csilla és Gyurán Ágnes
Sebők Csilla és Gyurán Ágnes (Fotó: HE)

„Ez volt az első tantestületi továbbképzés. Szervezzük a következő találkozókat. Az alapítvány vezetői ezúttal a helyszíni látogatásuk során érdeklődtek a gyerekek lakókörnyezete iránt, illetve hogy milyen feltételeket tudunk biztosítani az iskolában” – nyilatkozta a Felvidék.Ma-nak Sebők Csilla.

Gyurán Ágnes, a Bátkai Alapiskola igazgatóhelyettese szerint ezzel az új módszerrel olyan eszköz lenne a pedagógusaik kezében, amellyel az életre tudnák nevelni a gyerekeket. „Hathatós, átlátható rendszerrel még nem dolgoztunk. Az iskolánkban elvégzett önértékelés arra világított rá, hogy a gyerekek viselkedésével külön kellene foglalkoznunk. Nincs olyan tapasztalatunk, sikeres programunk, ahol eredményeket tudnának felmutatni a hátrányos helyzetű gyerekekkel, ezért külső segítséget kértünk. Tantestületünk olyan pedagógusokból áll, akik kész programokkal szeretnek dolgozni, így találtunk rá a Pressley-programra” – tette hozzá Gyurán Ágnes.

Mint megtudtuk, az iskolában már sok mindent kipróbáltak, több fejlesztő programba is bekapcsolódtak. Elvégezték a Gondolkodó iskola programot, amely új tanítási módszerekre terjedt ki. A Szülő-iskola program a szülőkkel való együttműködésre irányult. A most induló programmal pedig a gyerekek magatartásán, viselkedésén szeretnének javítani az iskolafejlesztéssel, pedagógus-továbbképzésekkel.

Bátka község örömmel fogadta a vendégeket (Fotó: Homoly Erzsébet)
Bátka község örömmel fogadta a vendégeket, középen Bódi Andrea és Gyurán Ágnes (Fotó: HE)

A legnagyobb problémát jelenleg az okozza, hogy a gyerekek eljussanak az iskolába. A környező falvakból érkező gyerekek az autóbuszról reggelente nem mindig az iskola felé veszik az irányt. Hiányzik a motiváció, hogy szeressenek iskolába járni, s az első órára pontosan beérjenek. A bátkai iskola a probléma kezelése érdekében módosította a csengetési rendet, hogy a gyerekek a buszról leszállva még megvásárolhassák a tízórait. A falu vezetése kísérőket biztosít, akik segítenek a gyerekeknek, hogy időben megjelenjenek az iskolában. Délután pedig a pedagógusok vállalnak ügyeletet, hogy az alsó tagozatos gyerekek biztonságosan feljussanak az autóbuszra, s ne csellengjenek el.

A Balog-völgy településein vannak olyan iskolák, ahová csak cigány gyerekek járnak, közülük sokan speciális foglalkoztatási módszert igényelnek. Bátkában és Rimaszécsen teljes szervezettségű iskolák működnek, megközelítőleg 70% a hátrányos helyzetű tanulók száma. Utóbbi helyen külön speciális iskola is üzemel, Bátkában az iskolán belül nyitottak speciális osztályokat.

Bodon Sándor, a Rimaszécsi Speciális Alapiskola igazgatója elmondta, hogy iskolájukban valóban azokkal a láthatatlan gyerekekkel foglalkoznak, akik elvesznek a közösségünkben. „A gyerekek az iskola hátsó padsoraiból kerülnek hozzánk. Átlagban 70 az IQ szintjük. Redukált tantervvel dolgozunk, a gyerekek értelmi és szellemi képességeihez mérten. Osztályonként 8-10 tanulónk van, akikkel egyénileg tudunk foglalkozni. Igyekszünk olyan eredményeket elérni, amellyel nevelni tudjuk az önbizalmukat, s így ők is elhiszik magukról, hogy valamire képesek” – mondta el a találkozón Bodon Sándor iskolaigazgató.

Ádám Zita, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke felhívta a figyelmet az iskolák nehéz helyzetére azokban az esetekben, amikor a szülők nem tanúsítanak együttműködést. Kifejtette, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy az iskolák külső segítséget kérjenek a fejlesztésekhez, melyekhez a szövetség részéről is minden támogatást megadnak. Helyet adnak a Nyári Egyetemen is egy pedagógus továbbképzésnek.

Nemcsak problémamegoldás, hanem kihívás is

Dr. Louis A. Picard szintén úgy véli, hogy a probléma átfogó megoldásában az iskoláknak és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének együttesen kell részt venniük. „Támogatási lehetőségként azt látom, hogy közös uniós pályázatokat írjunk. Majd projekten belül a különböző csoportokat, közösségek vezetőit mintegy kommunikációs felületet teremtve szeretnénk összehozni” – mondta.

Felmérte, hogy itt nagyon összetett problémával állunk szemben, amit a roma kérdésen túl a szlovák-magyar együttélés is árnyal. Szlovákiában terepszemlén most járt először. Magyarországon már dolgozott roma közösségekkel. Hozzátette, nemcsak problémamegoldásról beszél, hanem egy olyan kihívásról, aminek nagyon pozitív kimenetele is lehet. Hangsúlyozta, ehhez az kell, hogy a különböző szervezetek, oktatási intézmények, önkormányzatok valós partnerségben együtt dolgozzanak. „Az eredmények elsőként mindig helyi szinten érzékelhetők. Magyarországon szép példáink vannak a fejlődésre, biztos vagyok benne, hogy Szlovákiában is lesznek ilyen eredményeink” – nyilatkozta bizakodóan.

Dr. Louis A. Picard nyilatkozik (Fotó: Beke Beáta)
Dr. Louis A. Picard nyilatkozik (Fotó: Homoly Erzsébet)

A Pressley Ridge Magyarország Alapítvány kuratóriumának új elnöke, Dr. Louis A. Picard a közigazgatás és nemzetközi kapcsolatok professzora és a pittsburghi egyetem nemzetközi fejlesztés szakának igazgatója. Az USA Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) állandó tanácsadója, tanácsadóként dolgozott az Amerikai Közigazgatási Társaságnál, a Ford Alapítványnál, az Inter-Amerikai Fejlesztési Banknál, a Közgazdasági Fejlesztési Intézetnél, az ENSZ Fejlesztési Programjánál, a Világbanknál, valamint együttműködött Botswana és Dél-Afrika kormányaival. Vendégprofesszor a Dél-afrikai, a Witwatersrand és a Dares Salaami Egyetemeken. Alapítója és támogatója a Bright Kids Uganda oktatási non-profit szervezetnek és az ASA Social Fund for Hidden Peoples (Szociális alap a láthatatlan embercsoportokért) oktatási és fejlesztési non-profit szervezetnek, utóbbinak az elnöke is.

A Pressley Ridge Magyarország Alapítvány kuratóriumának elnöke új kihívásként értékeli a gömöri hátrányos helyzetű tanulók viselkedési problémáinak a megoldását.