Simon Csaba, a rozsnyói járási MKP új elnöke

Az MKP rozsnyói járási konferenciáját május 21-én tartották meg Jólészen. A konferencia 85,71 %-os részvétel mellett választott új elnököt. A országos elnökségbe Porubán Ferencet javasolják, aki hét évig volt a párt járási elnöke.

A konferencián Porubán Ferenc megtartotta elnöki beszámolóját, értékelte az elmúlt időszakot, majd sor került a tisztújításra. Az elnöki posztra a Via Nova rozsnyói csapatának 2012-2015-ös időszakban elnöki posztját betöltő Simon Csabát jelölték és választották meg. A járási elnökség tagjai lettek: Ambrúzs István (Pelsőc), Benko Roland (Gömörpanyit), Horváth István (Tornagörgő), Icso Valéria (Dernő), Ičo Béla (Barka), Koľvek Alica (Hárskút), Porubán Ferenc (Tornagörgő), Prékop Péter (Krasznahorkaváralja), Várady Zoltán (Rozsnyó) és Végső Viktor (Rozsnyó).

Porubán Ferenc portálunknak elmondta: „A harmadik parlamenti választásokon vagyunk túl, ahol nem sikerült az MKP-nak elérnie a parlamentbe való bejutást. Négyszer választottak meg járási elnöknek, ötödször is felkértek. Emberileg nagyon jólesett. Véleményem szerint azonban arculatváltásra van szükség nemcsak a legfelsőbb szinten, hanem regionálisan is. Kockáztatni kell. Rozsnyóról jelentkezett egy fiatal, ambiciózus jelölt, új ötletekkel jöhet, fiatalos lendületet adhat a pártunknak, hogy tovább léphessünk. Az én segítségemet megkapja. Sok sikert kívánok neki.”

Az új elnöknek, Simon Csabának a szívügye lelket önteni az itt élő magyar emberekbe, kiállni a járás magyar nyelvű oktatási intézményeinek megmaradása mellett, valamint elsődleges tervei közt szerepel a kapcsolattartás, együttműködés azon társadalmi, kulturális szervezetekkel és a történelmi egyházakkal is, amelyek a járásban fejtik ki tevékenységüket. „Számomra a magyarság ügyének a képviselete többet jelent egyszerű pártpolitikai kérdésnél” – mutatott rá az új elnök.

Az országos tanácsba a választási eredmények után immár három új küldöttet választottak Porubán Ferenc, Beke Beáta és Várady Zoltán személyében.

Kassa-környéki járás: Köteles László marad az elnök

A május 12-én megtartott MKP járási konferencia Szepsiben magas részvétellel zajlott le. A konferencia bizalmat szavazott az ideiglenes elnöknek, így az MKP Kassa–környéki járási elnöki posztját továbbra is Köteles László tölti be, aki viszont nem vállalt már további tisztségeket. Véleménye szerint közös generációváltásra van szükség a Magyar Közösség Pártjában. Köteles 1992-től a járás legjobb eredményeit érte el a választásokon, de úgy gondolja, hogy az új és sikeres személyeknek, nemzedéknek kell teret adni.

A járási konferencia a párt alapszabálya értelmében az idei parlamenti választások után tartotta tanácskozását. Az MKP Bódva-völgyében és a Kanyapta mentén lévő magyar településeken működő helyi szervezeteinek küldöttei a konferencián aprólékosan értékelték és elemezték a parlamenti választások eredményeit. A küldöttek megválasztották a járási szervezet vezetőit. A konferencia a párt járási elnöksége tagjai közé számos fiatalt is beválasztott, akik felajánlották segítségüket. Az országos tanácsba új személyeket választottak Simko Csaba szádudvarnoki, és Gergely Papp Adrianna debrődi polgármesterek személyében. A konferencia küldöttei Menyhárt Józsefet javasolták országos elnöknek.