A napokban jelent meg a Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület gondozásában Oros László ötödik könyve, „Irodalmunk emlékei – A felsőszeli Bibliotheca Pro Patria Könyvtár története” címmel. A szerző, aki megérdemelten a közelmúltban kapta meg a Pro Patria díjat, újabb remekművet alkotott, amely jelentős kulturális kincse, szellemi terméke a felvidéki magyar közéletnek, irodalomnak, dokumentumtárnak, kultúrának, közművelődésnek.

Oros László – aki hadmérnök, nyugalmazott alezredes, könyvgyűjtő és a felsőszeli Bibliotheca Pro Patria könyv- és dokumentumgyűjtemény megálmodója és tulajdonosa – 1977 óta gyűjti a szlovákiai magyar kiadványokat, könyveket, folyóiratokat, újságokat. Magánkönyvtárában jelenleg mintegy 7000 kötet és 10 ezer dokumentum található, és ezek zömében a szerzők aláírásával, illetve ajánlásával ellátott könyvek. A gazdag gyűjtemény könyvállománya 2015-ben 7082 volt, ebből 3862 dedikált kötet. A teljes évfolyamú folyóiratok száma 332, ebből 217 évfolyam be van kötve. Oros László azonban nem csak gyűjtő, maga is foglalkozik helytörténeti kutatással, eddig négy kötete jelent meg, a mostani az ötödik könyve.

Ezúttal e hatalmas könyv- és dokumentum-gyűjteményének történetét, üzenetét fogalmazta meg legújabb kötetében, szemléltetve sok-sok dedikált könyvvel, illetve dokumentummal. Könyve első részében gyűjteménye történetéről, kialakulásáról szól, a Dobos László Kossuth-díjas íróval és Fónod Zoltánnal való meghatározó találkozását írja le, majd azt firtatja, miként vette fel a kapcsolatot a szlovákiai magyar írókkal, költőkkel, így többek között Csontos Vilmossal, Ozsvald Árpáddal, Dénes Györggyel, Rácz Olivérrel, Turczel Lajossal, Mács Józseffel. Miután megindult a kölcsönös levelezés, a dedikált könyvek küldése és archiválása, egyre gazdagodott a magángyűjtemény.

Felsorolni is nehéz lenne azokat a személyeket, akik könyveket dedikáltak Oros Lászlónak, így csak néhány név a több ezerből: Sütő András, Göncz Árpád, Szabó Lőrinc, Szabó Dezső, Herczeg Ferenc, Sinka István, Nyírő József, Páskándi Géza, Jókai Anna, Czine Mihály, Csoóri Sándor, Juhász Ferenc, Kányádi Sándor. A könyvek egy része antikváriumból, barátoktól és hagyatékból került Oroshoz. Persze a levél- és kordokumentum-gyűjtemény is párját ritkítóan gazdag. Ezt már nemcsak levelezés útján, hanem „szerencsés vásárlás” alkalmával vagy csere útján gyűjtötte össze Oros László.

Ezen dokumentumok egyike-másika több száz esztendős múltra tekint vissza, sok esetben eredeti aláírással, viaszpecséttel, borítékkal, bélyeggel. Kuriózum-jellegű például az 1849-ben kivégzett Jeszenák János (Gróf Esterházy János ükapja) kézjegyével ellátott jegyzőkönyv 1847-ből. Komoly értéket képvisel a Jászai Mari által dedikált könyv, Blaha Lujza aláírt fényképe, gróf Széchenyi Bélától egy szép levél 1910-ből, gyönyörű aláírásával, amelyet Darányi Ignácnak írt. Felbecsülhetetlen kincs például V. Ferdinánd magyar király oklevele 1835-ből Delinger János nagyváradi kanonok számára, vagy Fábry Dániel orvosi oklevele 1847-ből, illetve Pallavicini őrgróf 1884. évi országgyűlési meghívója.

Igazi ritkaság a rengeteg képeslap az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből. Ez mind-mind benne foglaltatik a könyvben. Becses darabok Oros László gyűjteményében egy 1868-as törvénycikk Eötvös József aláírásával, vagy a Pesti Hírlap 1848. június 15-ei száma, illetve gróf Batthyány Lajos miniszterelnök 1848. március 17-én, Pozsonyban kelt első körlevele, no meg néhány Kossuth-bankó. Említhetnénk azonban I. Lipót király oklevelét 1658-ból, vagy maga I. Lipót és Szelepcsényi György érsek-kancellár arcképét és aláírását.

A gyűjteményben mindezek mellett kisnyomtatványok, plakátok, szórólapok, folyóiratok, regionális lapok, illetve különböző társadalmi, civil és kulturális szervezetek, társulások, egyesületek dokumentumai szintén megtalálhatók. Nem csoda tehát, hogy évente 100-150 látogatója van, akik e gazdag magángyűjteményre kíváncsiak.

Nincs olyan Könyvhét Budapesten, ahol a lelkes gyűjtővel ne találkozna a könyvet szerető magyar ember. Oros Lászlónak nemcsak az ötödik kötetéhez gratulálok, hanem ahhoz is, hogy mint az említett magángyűjtemény tulajdonosa, és mint szerző, a budapesti Ünnepi Könyvhéten, 2016. június 11-én dedikálja kötetét, amely komoly rangot jelent, hiszen ez a néhány nap a Kárpát-medence magyarságának legjelentősebb könyvünnepe.