Járási konferencia Nagykaposon (Fotó: Varga Tibor)

A Tőketerebesi járásban is megtörténtek az MKP helyi szervezeteinek tisztújító ülései, a Nagymihályi járásban már a járási konferenciát is megtartották. Néhány településen új elnököt választottak, a legtöbb helyen viszont maradt a korábbi felállás. Hasonló a helyzet az érsekújvári járásban, s a lévai járásbeli helyi szervezetek többségében is lezajlottak már a tisztújítók. Összefoglalónk.

Tisztújító taggyűlések a kelet-szlovákiai járásokban

„Lezajlottak a tisztújító taggyűlések az MKP Tőketerebesi járási helyi szervezeteiben. A kitűzött határidőt, azaz május 10-ét mindenhol tartani tudták” – mondta el a Felvidék.Ma-nak Antalik Mária járási titkár. „Rendezett módon zajlottak a tisztújítások, ahol szükség és igény mutatkozott a változásra, ott ez meg is történt, a legtöbb helyen azonban a korábbi vezetéssel folytatódhat a munka” – értékelte az eddigi folyamatokat Antalik.

A Tőketerebesi járásban 31 helyi szervezet működik, 5 helyen választottak új elnököt: Bélyben Fábián Tímea, Báriban Hrenyo Kása Olga, Dobrán Bűti Erzsébet, Őrösben Hornyák István, Radban Murincsák Renáta állt a helyi szervezet élére.

Információink szerint az országos elnöki tisztségre csak a május 25-i járási konferencián érkeznek jelölések, a járási elnöki posztra azonban már több jelölés is történt. A Felvidék.Ma úgy tudja, hogy eddig Szuperák Máriát, járási elnököt, Ilko Zoltánt, a parlamenti választás járásbeli listavezetőjét, illetve Takács Istvánt, királyhelmeci tagot jelölték.

A Bodrogköz központjában, Királyhelmecen maradt tisztségében a korábbi elnök, Feke Ferenc. A taggyűlés Takács Istvánt javasolta a járási elnöki posztra.

„Várunk sorainkba minden érdeklődő királyhelmecit, aki tenni akar a városunkért és a felvidéki magyar közösségünkért. Megszólítunk minden mostani és volt MKP-tagot, szimpatizánst, hogy közös erővel cselekedjünk. Azt szeretnénk elérni, hogy minél több új tag és fiatal királyhelmeci lépjen be közénk” – közölte a Felvidék.Mával az MKP királyhelmeci szervezetének elnöke.

„Összességében elmondható, hogy minden helyi vezető a fiatalítást hangsúlyozza. A tagság mindenütt nyitott arra, hogy a helyi fiatalokat is bekapcsolja a munkába, és abban bízik, hogy az elkövetkező időszakban erre sor kerül” – tudtuk meg Antalik Máriától, aki azt is elmondta, hogy a bodrogközi járási tisztújító konferenciát május 25-én tartják Perbenyikben.

Az Ung-vidéken már a járási konferenciát is megtartották

Noha május végéig szól a határidő a járási konferenciák megtartására, a Nagymihályi járásban már május 9-én lezajlott az Ung-vidéki helyi szervezetek küldötteinek gyűlése.

A régióban 15 helyi szervezete működik az MKP-nak. A helyi tisztújítások nem hoztak nagy változást. Elnökváltás nem történt, de több településen is csatlakoztak új tagok.

Mint megtudtuk, az országos kongresszusra delegáltak között több új név is szerepel. Országos elnökre, elnökségi tagra nem érkezett jelölés.

Mihók Gábor, a Nagymihályi járás május 9-én újraválasztott járási elnöke a Felvidék.Ma-nak elmondta, hogy pozitívnak és előremutatónak értékeli a lezajlott tisztújító járási konferenciát. „Sikerült új lendülettel bíró személyeket is bevonni az újonnan alakult járási vezetőségbe, amellett, hogy a tapasztalt regionális politikusok is megmaradtak helyükön” – tájékoztatott a nagykaposi politikus.

„Ez azért is fontos, mert az MKP az Ung-vidéken és Nagykapos városában is a legerősebb párt lett a mostani parlamenti választásokon, és ez a bizalom erősen kötelez minket, hogy folytassuk az eddigi munkánkat.” Bízom benne, hogy az elvégzett munka eredményeképpen országos szinten is előbb-utóbb sikerül eredményesen képviselni úgy az Ung-vidéki, mint a felvidéki magyarságot” – tette hozzá Mihók.

A Nagykaposon tartott járási konferencia vendége volt a korábbi Országos Elnökség tagjai közül Őry Péter és Köteles László, illetve Zachariás István, aki Kassa Megye Önkormányzatát képviselte mint a testület MKP-s alelnöke.

Az Érsekújvári járásból a párkányi, érsekújvári és a nánai döntéseket ismertetjük

Párkányban elnöki szinten nem történt változás, Retkes János maradt a helyi szervezet élén. Az országos elnöki tisztségre Menyhárt Józsefet, az Országos Elnökségbe Szigeti Lászlót és Farkas Ivánt, az Országos Tanácsba Retkes Jánost javasolták. Az Érsekújvári Járási Elnökségbe Fekete Lászlót, Szigeti Lászlót és Farkas Ivánt javasolta a párkányi szervezet.

Nánán elnökváltás történt, az MKP új helyi elnöke Hanza Bán Krisztina tanítónő lett.
Országos elnöki tisztségre négy jelölés is érkezett: Farkas Iván, Dr. Hugyivár Imre, Nagy Dávid és Menyhárt József neve hangzott el. Járási elnöknek a via novás Nagy Dávidot látná szívesen a többség. A járási elnökségbe pedig Matuska Zsuzsannát és Hanza Bán Krisztinát javasolta a tagság.

Az MKP érsekújvári helyi szervezete élére egyhangú döntéssel Nagy Dávidot választotta meg a taggyűlés. Az MKP Érsekújvári járási konferenciáját május 28-án tartják Párkányban. Az Országos Kongresszusra Érsekújváron kerül majd sor június 11-én, ahol eldől, Berényi József után ki vezeti tovább a Magyar Közösség Pártját.

Tisztújítás az MKP helyi szervezeteiben a Lévai és a Nagykürtösi járásban

„A Lévai járás területén még nem zárultak le a helyi szervezetek taggyűlései. A hét folyamán még lesznek tisztújító gyűlések. A járási konferenciát május 27-én, pénteken tarjuk meg Farnadon” – tájékoztatta a Felvidék.Ma-t Kakas Pál, a Magyar Közösség Pártjának lévai járási titkára. Hozzátette: két helyi szervezet választott új elnököt, a többieknél marad az eddigi elnökség.

Eddig Léván és Zselízen nem került sor a tisztújító ülésre. „A járási konferencia feladatai közt szerepel a javaslattétel az MKP országos vezetőségének összetételére” – fogalmazott az MKP lévai járási titkára. „Az alapszabályzat alapján a tisztújító értekezletekről beérkező határozatok értelmében még nincs javaslat a vezetőségre vonatkozóan” – tette hozzá. Arról, hogy kit javasolnak járási elnöknek, illetve kiket az országos elnökségbe, hivatalosan a Farnadon megtartandó járási konferencián döntenek – hangsúlyozta a járási titkár.

„A Nagykürtösi járásban a 28 helyi szervezet egyetlen kivétellel annak rendje és módja szerint megtartotta a tisztújító taggyűlést. Küldötteket választottak a járási konferenciára, számos helyi szervezet jelölt személyeket a járási elnökségbe, az Országos Tanácsba és az országos kongresszusra. Május 13-án, pénteken Csáb községben tartjuk a járási konferenciánkat” – nyilatkozta a Felvidék.Ma-nak Bodzsár Gyula, az MKP nagykürtösi járási titkára. A járási konferencián 64 küldött vesz részt, s választja meg az új járási testületet.

A titkár megjegyezte: „A szervezetek többségében jelentős változások nem történtek a helyi elnökségek összetételében, és mindössze két szervezet élén történt személycsere. Lukanényében Híves László váltotta Tóth László korábbi elnököt, aki alelnökként segíti a továbbiakban a szervezet munkáját.”

A vezetőség fiatalítása a Nagykürtösi járásban is megfigyelhető. Ezzel kapcsolatban Bodzsár Gyula kifejtette: „Üde színfoltot jelentett a tisztújítók sorában az MKP ipolynagyfalui szervezete, ahol az évek óta nyugdíjban levő Kosík István leköszönő
elnök gondoskodott az utánpótlásról, kivétel nélkül huszonéves fiatalokból
tevődik össze az új vezetés, Villant Gáborral az élen.”