A felvidéki kultúra, irodalom és közélet egykori jeles személyiségei közül többen is a pozsonypüspöki temetőben nyugszanak. A Csemadok helyi szervezete tagjai főhajtással, virágokkal, gyertyákkal tisztelegtek emlékük előtt május 29-én. Takács András képes beszámolója:

“A Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezete vezetőségének szervezésében Nagy Elza elnöknő megbízásából, Jégh Izabella alelnök vezetésével május 29-én, a reggeli mise után egy szépszámú csoport a helyi temetőben tiszteletét tette a magyar kultúra gyarapítása érdekében sokat munkálkodott volt tagjai, barátai sírjánál.

Gyertyát gyújtottak sírjukon és emlékeztek: Koller Gyula katolikus lelkészre, pápai prelátusra, a Remény katolikus hetilap főszerkesztőjére, a hívők és a falu kedves Gyula bácsijára, Czingel Lászlóra, a Kis Duna és a Csalló táncegyüttesek alapító koreográfusára, Szíjjártó Jenő zeneszerzőre, a Népes és a Vass Lajos kórusok egyik alapító karnagyára, Fukári Valéria történész, lapszerkesztő és irodalomkutatóra, Nagy József festőművészre, a színek világának könyvben is megfogalmazójára, az alapszervezet örökös krónikására, Ozsvald Árpád költőre, a Hét képes hetilap volt főszerkesztő helyettesére és feleségére Erzsébet asszonyra, a magyar óvoda igazgatójára, Dobos László íróra, miniszterre, Csemadok országos elnökre, a Magyarok Világszövetségének alelnökére, a Madách Könyv- és Lapkiadó tulajdonos igazgatójára, a felvidéki magyar kulturális élet egyik jelentős formáló személyiségére.

A többiekre, a faluközösség társadalmi életében jelentősebbekre: tanítókra, papokra, a kulturális élet aktív egyéniségeire a sírkert központi helyén, a nagykeresztnél rótták le kegyeletüket.

A megemlékezésre, a tisztelgő főhajtásra a galántaiak évekkel ezelőtti kezdeményezése, az ápoljuk múltunkat és emlékezzünk nagyjainkra gondolat jegyében került sor.”

Fotó: Takács András