A bacsfa-szentantali kegykép vérrel könnyezésének 301. évfordulóját ünnepelték június 19-én. A főpapi szentmise főcelebránsa Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense volt.

A szentmisét követően szentségi körmenetet tartottak a faluban, a templomban szentségi áldás és ereklyetisztelet volt. A szent ereklye azokat a véres könnyeket tartalmazza, amelyeket 1715. június 19-21. között a Mária kegykép könnyezése során fogtak fel Győrtől Nagyszombatig egész Bécsig érkezett hívők, szerzetesek és a papság jelenlétében.

Zilizi Kristóf beszámolója:

“A főpapi szentmise főcelebránsa Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia családreferense volt, aki előző napon, szombaton Zalaváron a Cirill és Metód ünnepségen misézett Rábek püspökkel.

Szentbeszédében kitért az Irgalmasság Szent Évére, idézte ennek mottóját:”Legyetek irgalmasok, mint az Atya.” A továbbiakban, mivel ez a búcsú a családok zarándoklataként is meg volt hirdetve, arról elmélkedett, amikor Jézus Krisztus övéi közé jött és azok nem fogadták be, ellentétben a Szűzanyával, akinek szíve nyitva volt a megtestesült Ige, Jézus Krisztus befogadására.

Egy érdekes történetet elevenített fel annak apropóján, hogy az első világháború centenáriumára emlékezünk ezekben az időkben. Az 1916-os isonzói csatáról szólt. (Jómagam is jártam itt tavaly egy négy napos felfedező vonatos kirándulás keretében az Isonzó Expresszel. Nagyon emlékezetes volt. A MÁV idén is megszervezi ezt az akcióját Budapestről, ám immár kibővítve, 5 napig, még több helyszínt meglátogatva július 17-21.között). Nos a történet az egyik isonzói csatában vereséget szenvedett olasz seregről szólt, amelyre vereséget mért a magyar sereg, ám a továbbiakban a magyar sereg vezetője sem hátrált és olyan parancsot adott ki, hogy a magyar katonák fogják meg egymás kezét, alkossanak egy élő láncot és így álljanak ellent az olaszok által indított visszatámadásnak, melyben megárasztották a Piave folyó vizét s el akarták árasztani a magyar sereget. S nem sikerült nekik, mert a magyar sereg együttes erővel kivédte az akadályt:eredményesen megfogta egymás kezét.

Szentbeszédében nagyon értékelte a sok jelenlévő családot, kisgyereket, kismamákat és buzdította őket, nagyon fontos, hogy továbbadjuk utódainknak magyarságunkat és kereszténységünket.

A Szentatyánkat, Ferenc pápát is idézte, egyik gondolatát, mely szerint „aki sietni akar, menjen egyedül, aki meg akar érkezni, menjen másokkal.”

Homíliáját egy vicces kis történettel zárta: a szicíliai mandarintolvajokról volt szó, akik mindig, mielőtt loptak volna, imádkoztak, hogy sikerrel járjanak. Miután ezek a mandarintolvajok meghaltak, az volt benne a megmosolyogtató, hogy az őrt álló angyalok a mennyország kapujában úgy csempészték be őket a mennyországba, amikor elszundított Szent Péter.

A 2 órán át tartó szentmise után szokásosan ünnepi körmenetre került sor a zarándokhelyen, az út felében pedig hódolatra a Szentháromság előtt. A legszentebb oltáriszentséget Bíró püspök atya és további lelkiatyák vitték váltakozva.

Miután visszaérkeztünk a templomba, még Jáki Teodóz atya tiszteletére és emlékére énekeltek el közösen a hívekkel egy éneket. Teodóz atyához Bíró püspök urat közeli barátság fűzte, ő maga is volt főcelebráns és ünnepi szónok néhány éve Szentantalon. Nagyon sokat járt a csángókhoz és pártfogolta őket.

A zarándokmise 8 óra körül ért véget a himnuszok eléneklésével. Ezután szentségimádás, lorettói litánia volt a templomban, majd gyertyás keresztút és 22 órakor régi rítusú szentmise. Sokan voltak autóbuszokkal, Zoboraljáról 3 autóbusszal érkeztek zarándokok, de voltak Szencről, Galántáról, sőt az anyaországból, Környéről is.

Köszönet a búcsú ilyen szép megszervezéséért és lebonyolításáért Sranko László szentantali plébános úrnak, a szervezőknek, segítőknek és mindenkinek, aki valamilyen módon közreműködött.”

Fotók: Duray Rezső

P1100151.JPG P1100158.JPG P1100162.JPG P1100164.JPG P1100166.JPG P1100167.JPG P1100169.JPG P1100171.JPG P1100175.JPG P1100177.JPG P1100178.JPG P1100179.JPG P1100181.JPG P1100182.JPG P1100183.JPG P1100184.JPG P1100185.JPG P1100186.JPG P1100189.JPG P1100194.JPG P1100196.JPG P1100197.JPG P1100203.JPG P1100205.JPG P1100208.JPG P1100209.JPG P1100213.JPG P1100214.JPG P1100215.JPG P1100216.JPG P1100219.JPG P1100225.JPG P1100227.JPG P1100231.JPG P1100233.JPG P1100238.JPG P1100239.JPG P1100240.JPG P1100241.JPG P1100245.JPG P1100247.JPG P1100248.JPG