Tichy Kálmán Phileciumtól Pelsőcig című könyvének megjelenésétől nyolcvan éve nem látott napvilágot, nem jelent meg összefoglaló írásos munka Pelsőc történelméről.

Tizennyolc éve tevékenykedik a Pro Pátria Pelsőciensis Társaság és talán ez alatt az idő alatt sikerült valamit kikutatnunk, megőriznünk, és közreadnunk Pelsőc rendkívül gazdag történelméből. Munkánkat a szülő- és lakhely iránti szeretet, lelkesedés, elszántság, elkötelezettség és talán valamiféle megszállottság jellemzi. Közösségben gondolkodunk és igyekszünk felfedezéseinket, ismereteinket másokkal is megosztani. Úgy gondoljuk ezzel lesz mindnyájunk élete szebb és teljesebb. Ezzel hagyunk nyomot magunkról és kortársainkról a végtelen idő forgatagában.

A községi hivatal ajánlatot kapott egy Pozsonyban élő személytől a község időrendi történelmének megírására. A képviselő-testületben az a nézet alakult ki, ha már valaki megírja Pelsőc történetét, akkor azok legyenek a földijeink, akik itt élnek, éltek és talán azon kívül, hogy sokat tudhatnak Pelsőcről, még szerethetik is szülőfalujukat, lakóhelyüket. Így kaptunk felkérést az önkormányzattól, hogy vállaljuk el ezt a feladatot. Persze, ezt hosszas megbeszélés, tárgyalás, forráskeresés előzte meg és 2013-ban került sor a szerződés aláirására. Az eredeti elképzelés szerint egy tanulmányt kellett volna írnunk, de menet közben jöttünk rá, hogy ez egy hosszas, előkészítő csapatmunkát igényel, amire nem volt lehetőségünk. Mivel már régebbtől gyűjtöttük az írásos tényanyagot a helység történelméről, úgy döntöttünk, hogy időrendi sorrendben  Pelsőc történelmének keresztmetszetét írjuk meg. Persze, ez sem volt egyszerű feladat, mert abból a rengeteg információból, amely rendelkezésünkre állt, ki kellett szűrnünk azokat, amelyek igazán fontosak és említésre méltók, aztán kihagyni azokat, amelyek talán csak  másodlagosak. Minden válogatás azonban az egyes személyt, annak tudatát, érzésvilágát tükrözi. Ennek ellenére reméljük, sikerült egy olyan pártatlan, elfogulatlan ismeret- és tényanyagot  összeállítanunk, ami hiánypótló, időt álló, érdeklődésre méltó lesz a helyiek és a Pelsőc történelme iránt érdeklődők között. Kétszáz ötven oldalon több ezer híranyag, értesülés, adat, 850 fényképes illusztrációval számol be a település mindennapjairól, múltjáról, eseményeiről és az ott élő emberek  életéről, eredményeiről. Lehetséges, hogy mindenről, ami fontosnak tűnhet nem tudtunk számot adni, mert elkerülhette figyelmünket, vagy egyszerűen nem volt erről tudomásunk. A munka során, a sok kutatás  közben azonban érdekes felfedezéseket is tettünk. A történések mozaikkockáiból alakult ki az a kép,  ami aztán az egyes korszakok összegzését, összefoglalását jelentette és megadta a kulcsot az addig ismeretlen tények, összevarratlan szálak összekapcsolására. A könyv nyolc fejezetre van osztva: 1. Az őskortól Pelsőc első írásos említéséig, 2. Pelsőc a Bebek család árnyékában, 3. A Rákócziak kora a Szeremley család birtokba lépéséig, 4. Pelsőc földesurai és a jobbágyfelszabadítás, 5. Az abszolutizmustól a polgárosodáson át az impériumváltásig, 6. Pelsőc ezer év után új államalakulatban, 7. Rendszerváltástól rendszerváltásig, 8. Az új, demokratikus rendszer első évtizedei napjainkig. A könyv borítóját saját elképzelésünk alapján Puskás Tamás és Dono László pelsőci kötődésű tehetséges amatőr fotográfusok felvételeivel díszítettük. Ugyanúgy a könyv szerzői is csupán kedvtelésből a hely szelleme iránti szeretetből, nem hivatásszerűen érdeklődnek Pelsőc múltja iránt, de elmélyülten foglalkoznak vele.

A teljességre való törekvés igényével készült ez a könyv, de persze nem lehet tökéletes. Ám bízunk benne, ha nagy fáradtsággal, áldozatvállalással is, de sikerült egy olyan  munkát létrehoznunk és közreadnunk, ami érdeklődésre adhat számot. Ez talán másokat is arra serkent, hogy közelebbről ismerjék meg, foglalkozzanak vele és esetleg írásban örökítsék meg Pelsőc évszázados történelmének eddig még ismeretlen fejezeteit.