Élménypedagógia. (Fotó: Kalandok és Álmok Szakmai Műhely)

Szlovákia legdélebbi településén, Pathon rendezik meg a Csemadok helyi alapszervezetének szervezésében augusztus 16. és 19. között az első élmény-és kalandtábort. A táborba 15 és 22 éves fiatalok jelentkezését várják, akik az élménypedagógia módszereivel tanulhatják meg a mindennapi életükben előforduló konfliktusaikat helyesen kezelni.

A 2015-ben újraalakult helyi Csemadok-alapszervezet célul tűzte ki a falubeli gyermekek és fiatalok támogatását. A faluban nem működik iskola, ezért nagyon fontosnak tartják az ifjúság számára a közösségteremtő és közösségépítő programokat. A négynapos élmény-és kalandtáborban reggeltől kora estig zajlanak majd a foglalkozások szakképzett trénerekkel.

A tábor egyik ötletgazdáját, a helyi Csemadok tagját, Darida Szilviát kérdeztük.

Honnan jött az ötlet, hogy az ötszáz lakosú, kicsiny faluban rendezzenek egy ilyen tábort?

Világszerte régóta és sikerrel használják az élménypedagógia és a vele egy tőről fakadó kalandterápia módszerét a nevelésben, viselkedésformálásban, változásösztönzésben. Az élménypedagógia célja a személyiség és az érettség fejlesztése aktív tapasztalatszerzésen keresztül. A tábor egyik érdekessége maga a korosztály (15-22 évesek). Környékünkön rengeteg tábort szerveznek, de mindet az alapiskolás gyerekeknek szánják. Ezért gondoltuk mi, hogy megragadjuk a lehetőséget és megpróbáljuk ezt a különösen veszélyeztetett korosztályt megszólítani. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, de a szakképzett trénerek segítségével egy olyan táborprogramot tudunk összeállítani, amely megfelel majd a résztvevőknek. A táborban a résztvevő pedagógusok és animátorok sokat tanulhatnak, az itt megszerzett tapasztalataikból profitálhatnak is.

Mi a legfontosabb célja a tábornak?

A foglalkozások elsődleges célja a közösségfejlesztés, csapatépítés és a közösségi tapasztalat fejlesztése. A játékok, kalandfeladatok, a közösen átélt élmények által olyan környezet alakul ki, amely alkalmas az egyén és a közösség szociális kompetenciáinak fejlesztésére. A csoport tagjai fizikailag és pszichikailag biztonságos, kontrollált körülmények között élmény- és kalandpedagógiai tevékenységeket és gyakorlatokat próbálhatnak ki.

Hogyan kell ezt elképzelni?

A feladatok elvégzése után nagy gondot fordítunk az értékelésre, a pozitív visszajelzések közvetítésére. Fontos a tanulságok levonása, valamint a készségek és a képességek felismertetése. Az egész napos foglalkozások fokozatosan fejlesztik a résztvevők készségeit, erősségeit és minden feladatnál egyre nagyobb kihívással állítják szembe őket. Az élménypedagógiai játékoknak köszönhetően fejlődnek a közösségi kapcsolatok, kitartásra és felelősségre tanítanak. Ezzel párhuzamosan növelik a magabiztosságot és az önértékelést.

Miért hasznosak az élménypedagógiai táborok, mi az aktualitásuk?

A fiatalok naponta szembesülnek különböző kultúrák konfliktusaival. Ez olyan problémákat vet fel, mint az előítéletek megjelenése, a kirekesztés, a beilleszkedés. A magatartási minták hiánya viselkedési zavarokhoz, agresszivitáshoz, a sikerélmények hiánya pedig kudarcfelhalmozódáshoz vezethet. A fiatalok az értékrend kialakulatlansága, vagy torzulása miatt nem tudják kezelni az előállt helyzeteket. A táborban a megfelelő magatartási minták megmutatásával közvetítjük az általános értékeket. Sikerélményekkel kell nevelni a fiatalokat, hogy az őket körülvevő környezetben találjanak erőszakmentes megoldásokat a mindennapok során jelentkező konfliktusok megelőzésére, felismerésére és kezelésére.

Mit jelent ez a pathi közösség életében?

Az ifjúsági közösségek aktív, cselekvő bekapcsolása a szervezett helyi közösségek életébe elengedhetetlen azok megmaradásának szempontjából. Minden közösségi fejlesztés akkor a leghatékonyabb, ha az intézkedések és színterek a módszerekkel összhangban egymás hatását erősítik. A közösségi lét fontos területe a hasznos szabadidő-eltöltés megteremtése – ennek kiváló terepet szolgáltat a tábori életforma.

Mit tanulhatnak a táborban résztvevő fiatalok?

Munkánk célja az ifjúsági közösség fejlesztése. A tábor ideje alatt a fiatalok megtapasztalják, miként lehet közösségben, csapatként együtt dolgozni egy meghatározott cél érdekében. Megtanulnak felelősséget vállalni a közös munkából és megtapasztalják, hogyan kell saját véleményüket felvállalni és egyben tiszteletben tartani a másikét. Nem utolsósorban alkalmuk nyílik hatékonyan kezelni az egymás közti konfliktusokat és odafigyelve kommunikálni.

A fiatalok nevelése annak érdekében, hogy a társadalom hasznos tagjaivá váljanak, az egész társadalom és az állam egyik legfontosabb és legalapvetőbb feladata és értéke – ezért a táborban résztvevő célcsoportot a 15-22 éves fiatalok alkotják. A gyermek- és ifjúságvédelem területén régiónkban is elsődlegesen fontos szerepet játszanak az úgynevezett nevelési és kulturális színterek, amelyeknek elengedhetetlen szerepe van a fiatalok védelmében, az erkölcsi normák közvetítésében.

 

A tábor szervezői szerint a résztvevő fiatalok képesek lesznek arra, hogy úgy alakítsák társas kapcsolataikat, hogy abban megjelenjen az empátia, az előrelátás képessége, a határozottság és a magabiztosság. Megtanulhatják mindennapi életüket úgy befolyásolni, hogy az előforduló konfliktusaikat fizikai, verbális agresszió nélkül oldják meg.

A táborban való részvétel ingyenes, étkezést is biztosítanak a résztvevőknek. A csemadokpath@gmail.com e-mail címen vagy a Path Csemadok facebook oldalán üzenetben lehet bővebb információt kérni, illetve jelentkezni. Fontos az előre jelentkezés, mert csak limitált létszámú jelentkezést tudnak elfogadni – tudtuk meg a szervezőktől. A rendezvény fő támogatója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.