A kép iIlusztráció (Fotó: Neszméri Tünde)

Május végén jelentette be a kormány, hogy biztosan megépül az R7-es gyorsforgalmi út és a Pozsonyt elkerülő körgyűrű. Május végén a spanyol Cintra Infrastructures vezette konzorciummal a szerződést is aláírta a miniszterelnök. Ennek értelmében 59 kilométer utat épít meg a cég. A lakosság azt várja, hogy a közlekedési káosz enyhülni fog.

A kormány döntése értelmében a pozsonyi autópálya-körgyűrű és új Duna-híd, valamint a Csallóközt átszelő R7-es út 4 év és 4 hónap alatt épülhet meg. Ezzel párhuzamosan megépül a D4-es autópálya néhány szakasza is, amely szükséges ahhoz, hogy a körgyűrű hatékonyan kivezesse a forgalmat a belvárosból.

A környék lakóinak az életminősége is javulhat ezzel a döntéssel. Az R7-es a Somorja és Pozsony közötti településeken segítene, azaz a Felső-Csallóköz felől oldaná meg a közlekedési problémákat, a pozsonyi körgyűrű pedig a Szenci járás lakóinak lenne nagy segítség, bár ahhoz, hogy a kerület keleti részéről közlekedők a főváros felé ne kerüljenek nap mint nap forgalmi dugóba, a járás több útját szélesíteni kellene, vagy további utakat, körgyűrűket kellene kiépíteni – véli több polgármester.

Pozsony megye 2013-ban fogadta el régiófejlesztési tervét. Az elfogadást több éves előkészítő munka előzte meg, egyeztetni kellett ugyanis azokat a kormányzaton kívül a helyi önkormányzatokkal is – mondta el Gujber László a megyei önkormányzat régiófejlesztési bizottságának korábbi elnöke, megyei képviselő, Hegysúr polgármestere.

Bevallása szerint a megyei régiófejlesztési tervek készítésekor teljes mértékben a kormány és a közlekedési minisztérium javaslatai kerültek be a tervbe, ami az úthálózat bővítését illeti. A minisztérium kérésére a megye régiófejlesztési tervén egy korridor jelöli az útvonalat, ez azt jelenti, hogy van némi mozgástere az autópálya-társaságnak, hiszen nem a sávokat rajzolták be, hanem hagytak mozgáslehetőséget.

„Pozsony megye lakosságának érdeke, hogy megépüljenek az elkerülő utak. Elkészüljön a Kárpátok alatt átvezető alagút, és elkészüljön az osztrák határig az autópálya, amely vonala körgyűrűt alkot a főváros körül. Az R7-es megépítésének viszont csak akkor van értelme, ha elkészül a D4-es autópálya is. Az elkerülő utak megfelelő levezetőkkel megoldhatnák a környék közlekedési gondjait. A Szenci járás falvainak főútjai leterheltek, a jelenleg meglévő Pozsonyba bevezető utakról el kell terelni a forgalmat, ez pedig csak akkor valósulhat meg, ha elkészülnek a megígért útszakaszok” – mondta Gujber László.

A megyei képviselő szerint ahhoz, hogy a környék közlekedési gondjai megoldódjanak, azoknak az útszakaszoknak is meg kellene épülnie, amelyek bekerültek a régiófejlesztési tervbe, de a kormány megépítésükről – forrás hiányában – jelenleg nem tárgyal.

Gujber László és a Szenci járás polgármesterei sem látnak abban problémát, hogy a szlovák kormány magántőke bevonásával kívánja kiépíteni ezeket az útszakaszokat. Ugyanakkor a jelenlegi építkezési hullám következtében valószínű, hogy az úthálózat további bővítésére is szükség lesz, hiszen a Szenci járásban több ezer lakást, családi házat kívánnak felépíteni az elkövetkező néhány évben.

A megye lakosságának igazi segítséget az jelentene, ha tovább bővítenék a D1-es autópályát. A régiófejlesztési tervekbe ez is bekerült, ez is a kormány javaslatát figyelembe véve. Ennek értelmében a D1-es autópálya ötsávossá válna, három sáv lenne az autópálya és mellette megépülne két sávban a felvezető út, azaz összesen tízsávosra bővülne az autópálya. Erre azért lenne szükség, hogy több lehajtó épülhessen. A gondot az jelenti, hogy jelen pillanatban nem készek azok az útszakaszok sem, amelyekről felvezetőt, vagy a lehajtót meg lehetne építeni – hívta fel a figyelmet Gujber a Szenci járás problémájára.

„Gond van a Triblavinai kereszteződéssel is, ez szintén a kormány kérésének megfelelően került be a megyei régiófejlesztési tervbe. A kereszteződést a fent említett elv alapján kezdték építeni, azaz a három sáv mellé két felhajtósávot. Az építkezést időközben leállították, és egy tárgyaláson már azt az információt kaptuk, hogy nem öt sáv épül, hanem csak négy. Ez esetben módosítani kellene a régiófejlesztési tervünket, amely további évekkel kitolná az építkezést.”

Gujber László szerint megoldás lehetne, „ha a 61-es utat, amely Pozsonyt és Szencet köti össze Cseklészen és Magyarbélen keresztül négy sávosra bővítenék. De az ideális az lenne, ha Cseklész előtt megépülne egy Magyarbélt és Szencet elkerülő útszakasz, egy körgyűrűt alkotva a járási székhely körül.” Ez esetben több településről a lakosok a körgyűrűn közlekednének Pozsony felé és nem Szencen és a községeken keresztül. A kerületi önkormányzat tervei között ez is szerepel, de mivel ezek állami utak, Pozsony megye csak javaslatot tehet, hogy az állam ezeket az útszakaszokat is megépítse – fogalmazott Gujber László.

A megyei képviselő szerint elengedhetetlen, hogy a Pozsonyba vezető utakat bővítsék, és fontos, hogy megépüljön a körgyűrű, egy új Duna-híd és az R7-es gyorsforgalmi út, de a régió közlekedési problémáit ez még mindig nem oldja meg, csak enyhít a gondokon.