A kötet minden sora a magyar néphez szól, s érte mond imát, fohászt, könyörgést. Élteti a magyar nép ünnepeit.

A könyv címe: „Isten éltessen hazám!” Dancsok Tamás igazgató szerint kifejez egy óhajt, sóhajt, vágyat, álmot, kívánságot, de könnyet, fájdalmat, szenvedést, ugyanakkor éltetést, hitet, reményt és szeretetet is egyben. Gál Zoltán szerző szerint e könyv hírvivő Hazánkban, Felvidéktől-Erdélyig, Kárpátoktól a Déli végekig, és ahol csak egy magyar szív is dobban széles e világban. Mint mondja, a könyv cím szólhatna úgy is, hogy Isten éltessen minden magyart. „Biztosan tudjuk, hittel reméljük, bárhol, bárki kezébe veszi kötetünket és elolvassa, nemcsak gyönyörű gondolatokkal fog gazdagodni, hanem szíve, lelke is megnyugvást talál e nyugtalan világban” – írja Gál Zoltán író, költő, nyugalmazott iskolaigazgató, aki azt vallja, hogy meghatározó, gyermekeink milyen szülői szeretetben és keresztény/keresztyén hitben nőnek föl. Ebben kíván útmutatást nyújtani a kiadvány.

Gál Zoltán boldogsággal a szívében tért haza Gömörből, s visszajön (Fotó: HE)
Gál Zoltán boldogsággal a szívében tért haza Gömörből, s visszajön (Fotó: HE)

Gál Zoltán kortárs ózdi költő verseit Kassától Ungvárig, Budapesttől Debrecenig már nagyon sok helyen szavalták. 2008-ban kapott irodalmi nívódíjat a Magyar Költők Szövetségétől. Ez idáig négy verseskötete és egy regénye jelent meg. A legújabb könyve, melyben több mint 80 versét gyűjtötte össze, egy összeállítás, melyben vendégszerzők is szerepelnek.

A kiadványt, melyben nemzeti jelképeink méltatása, nemzeti ünnepeink megemlékezése, igehirdetések, prédikációk, énekek, gyermeki imádságok, kegyeleti és zarándokhelyek bemutatói, társadalmi és családi ünnepek köszöntői szerepelnek Deák Edit szerkesztette.
A kötet szerzői Gál Zoltán nívódíjas irodalmi alkotó mellett a következők: Baranyák Béla címzetes esperes, Bundzik Attila református lelkész, Bundzik Attiláné református lelkész, Dérer Zsolt református lelkész, Gere Gábor József református lelkész, Lezákné Hajdú Enikő református lelkész, Mischinger Ferenc római katolikus plébános, Orosz István görög katolikus parókus, Székely Dénes címzetes kanonok, Tóth Melinda evangélikus lelkész és Csikai Sándor presbiter. Céljuk az volt, hogy minden magyar szívét megérintsék, átfogjanak mindent, ami magyar.

Felvidéki körútja során Gál Zoltán és társa, Deák Edit templomokban mutatja be a kiadványt. Nem győzi az író-olvasó találkozókon hangsúlyozni: „Magyarok vagyunk, mert egy a nyelvünk, egy a szívünk és egy a lelkünk, s az a kívánságom, hogy ez így is maradjon mindörökre, bárhol is éljünk”. A Felvidék.ma-nak elmondta, hogy az eddigi könyvbemutatók is azt igazolják, hogy a Felvidéken is valóban otthon érezhetik magukat, a gyülekezetekben megtalálják azokat a szíveket, amelyek hordozzák magukban a hazaszeretetet, s egymásban hitben és magyarságtudatban erősödhetnek. Jártak már Pelsőcön, Tornalján, Gömörhorkán, Berzétén, és július 24-én Rozsnyón, Balogiványiban és Nemesradnóton.

Nemesradnóton tiszteletüket tették Pósa Lajos szobra előtt is (Fotó: HE)
Nemesradnóton tiszteletüket tették Pósa Lajos szobra előtt is (Fotó: HE)

A Balogvölgyében a szerzőt Agócsné Galgóczy Tímea balogiványi-nemesradnóti lelkésznő kalauzolta. A nemesradnóti gyülekezetben köszöntötte Pósa Dénes egyházgondnok, aki a Magyar Közösség Pártja Járási Elnökségének a nevében is üdvözölte. Elmondta, hogy a községben a hazafias gyermek költészetnek mély gyökerei vannak, hiszen itt született a posztumusz Magyar Örökség-díjas Pósa Lajos író, költő, szerkesztő is.
Gál Zoltán így fogalmazott: „… nincs attól szebb, nemesebb, mint a nemzeti összefogás erősítése, ápolása, magyarságunk büszkén vállalása. Mert amíg e Földön élünk, minden magyar szent kötelessége a múltra emlékezni, a jelent éltetni, s a jövőt remélni.”
A kiadvány a Biró family Nyomda és Könyvkiadónál jelent meg Budapesten, s megrendelhető az eden84@freemail.hu e-mail címen.