(Fotó: Munka Világa Közhasznú Egyesület)

A Munka Világa Közhasznú Egyesület az Erasmus + Egyének tanulási mobilitása, Fiatalok mobilitása pályázati program által támogatott Tervezz és cselekedj! csereprogram című projektje keretében egyhetes ifjúsági tábort szervezett Mórahalmon magyarországi és határon túli magyar fiatalok részvételével.

A program témája a fiatalok munkaerőpiaci és vállalkozói ismereteinek bővítése. Célja a fiatalok önmenedzselési képességének, magabiztosságának, vállalkozói készségeinek fejlesztése és gyakorlati ismeretek átadása volt.

A tábor során a gazdasági, vállalkozási ismeretek gyakorlaton keresztüli elsajátítása, működő vállalkozások megismerése, a vállalkozások létrehozásának motivációi, nehézségei és általános érvényű tapasztalatai közelebb hozták a versenyszféra dinamikáját, új szempontokra hívták fel a figyelmet, és vonzóvá, szerethetővé tették a vállalkozói létet annak minden nehézségével és kockázatával együtt. Mindezt önismereti, képességfejlesztő tréningekkel és szakmai programokkal kiegészítve a résztvevők megismerhették és fejleszthették saját kompetenciáikat, melyeket kamatoztatva könnyebben érvényesülhetnek a munkaerőpiacon, és ezzel hozzájárulnak a magyarság és Európa sikeréhez.

Losonczi-Tóth József, a Munka Világa Közhasznú Egyesület elnöke, az ifjúsági tábor főszervezője megkeresésünkre elmondta: Négy országból – a felvidéki Zselízről, a partiumi Nagyszalontáról, a délvidéki Szabadkáról és Magyarkanizsáról, valamint a magyarországi Domaszékről – érkeztek fiatalok. – „Bízunk benne, hogy ez is olyan sikeres lesz, mint a két évvel ezelőtti kommunikációs táborunk, amelynek résztvevői közül már többen is a média világában dolgoznak, vagy ezen a területen tanulnak tovább” – fogalmazott Losonczi-Tóth József.

A tábor főszervezője kiemelte, hogy fontos lenne a kárpát-medencei magyarság megmaradása szempontjából, ha minél több magyar munkahely teremtődne, a fiatalok helyben tudnának boldogulni. –„ Reméljük, hogy ez a program ehhez is hozzá tud járulni” – mondta el érdeklődésünkre a főszervező.

„Nem először tettünk eleget a meghívásnak, már a tavaly is voltunk Mórahalmon, ahol mély és tartós barátságok szövődtek” – fogalmazott Jankus Zsolt, a zselízi Comenius Gimnázium tanára. – „Egyedül a tábor szakmai részétől féltem, mivel mi gimnázium vagyunk, nem pedig szakiskola. Attól tartottam, hogy a mi diákjaink nem fogják magukat kiismerni a vállalkozás és a marketing világában, de kellemesen csalódtam, nagyon talpraesettek” – mondta el Jankus Zsolt.

Cseke Sándor a Partiumból a nagyszalontai Magyar Ifjúsági Demokrata Szövetség (MIDESZ) tagjait, Papp Ákos pedig a délvidék magyar fiataljait kísérte el az egyhetes ifjúsági táborba. Mindketten kiemelték, hogy azért is fontosak az ilyen rendezvények, mert itt a résztvevők megismerkedhetnek más külhoni régiók magyar fiataljaival, és megtapasztalhatják, hogy ők is hasonló körülmények között élnek, hasonló kihívásokkal szembesülnek.