Fotó: BB

Félidejéhez érkezett a svájci támogatottságú HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz) projekt, amelynek keretében a nagybalogi és szalóci cigánygyerekek szabadidős programjait, közösségépítését segítik.

Idén további közösségek részesülnek támogatásban. A program céljáról, hozadékáról és sikereikről Tóth Zsuzsannával, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lévitájával, a program felvidéki koordinátorával beszélgettünk Szalócon.

„A HEKS a svájci protestáns egyházak segélyszervezete, amely hároméves projekteket ajánl fel a Szlovákiai Református Egyház gyülekezetei számára. Olyan tanoda-típusú és/vagy az életkészségek erősítését szolgáló programok támogatása ez, melyek a 0–18 éves hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és elsősorban cigánygyermekek és fiatalok felzárkózását, társadalmi beilleszkedését és készségfejlesztését segítik” – magyarázza Tóth Zsuzsanna, a program felvidéki koordinátora.

Szalócon a sportra, családi együttlétekre és az igehirdetésre helyezik a hangsúlyt, valamint ifjúsági zenekart alakítottak, amelynek a felszerelését a svájciak támogatásával tudták megvásárolni. A másik sikeres projektet bonyolító községben, Nagybalogon ennek a projektnek köszönhetően kapta vissza az egyház a gyülekezeti termet. „Fantasztikusan felújították. Van benne egy konyharész, fürdőszoba, toalett és egy közösségi terem. A projekt önrésze volt a munka” – számolt be a program egyik hozadékáról a felelőse.

A gyerekek foglalkozásaira nagy az igény. Olyan új tevékenységek is születtek, amelyek nem szerepeltek az eredeti projektben. Tamásfalán biblia órákra kerül sor, amelyeket tízen, tizenketten is látogatnak, és vannak, akik ennek hatására konfirmációra jelentkeztek. A sporttevékenységeken kívül főzőtanfolyam is indult. Szalócon sportrendezvények, játszóházak, kézműves foglalkozások, ünnepvárók, evangelizációk, gyerektábor valósulnak meg. Valójában egy egész gyülekezeti élet indult be, aminek költségeit önerőből nehéz lenne kigazdálkodni egy kis falu gyülekezetének.

„A HEKS tulajdonképpen egy világszervezet. Többféle területen segít, van ország, ahol a munkahelyteremtést, van ahol a szeretetszolgálatot, Csehországban például a templomok és parókiák felújítását, építését támogatják. Magyarországon tizenegy közösségi projekttel vannak jelen, azért ilyen nagy számban, mert jól ismerik a cigányság arányát” – tudtuk meg Tóth Zsuzsannától.

Az eddigi programba bekapcsolódott fiatalok és felnőttek közül negyvenen vettek részt abban a gombaszögi táborban, amely idén augusztus elején valósult meg. A táborban a gyerekek és fiatalok elmondhatták, miért jó nekik ez a program, mennyiben változtatta meg a látásmódjukat az iskolára, az életre. Mennyiben változott az Istenképük. A tábor témája az út volt, a tékozló fiú útja el az Atyától és vissza az Atyához. „Azt kell mondjam, nagyon pozitív visszajelzések jönnek a fiatalok részéről. A táborban együtt tudtunk lenni végre, és megismerni egymást. Kis barátságok, szerelmek születtek, ami nagyon jó, hiszen tudunk egymásról, tudunk egymással beszélgetni, imádkozni. Szívrepesve örülünk, hogy jöjjön a következő közös alkalom, ahol meg tudunk jelenni. Ma is a pálfalusiak jöttek szolgálni, és most alig várják, hogy a focista – zenész ifjúsággal találkozzanak” – mondta a református lévita.

A svájciak integráló közösségek építését támogatják. Azoknak a gyülekezeteknek van lehetőségük csatlakozni a projekthez , ahol már valamilyen formában zajlik a cigányok közötti evangélium hirdetése. Ezeken a helyszíneken a szolgálat által maguk a gyülekezeti tagok is szemléletváltáson mennek keresztül. Ilyen volt Szalóc és Nagybalog is, de a bemutatkozó, tájékoztató előadás bármely gyülekezetbe meghívható. A programhoz évente lehet csatlakozni, ahogy azt az idén a nagygéresi és a csatai református gyülekezetek tették.