A missziós nap résztvevői (Fotó: Beke Beáta)

Idén Sajógömörben találkoztak a Szlovákiában élő magyar evangélikusok. Szeptember 17-én több mint százötvenen dicsérték az Urat az átjáró lelkészekkel együtt, az idei találkozó központi témája pedig  a reménység volt.

Bár nincsenek pontos adatok, Szlovákiában megközelítően tizenkét-tizenötezer magyar nemzetiségű evangélikus él. Helyzetük rendkívül bizonytalan, elsősorban a magyar anyanyelvű lelkészek hiánya miatt. Az átjáró lelkészek ennek az űrnek a kitöltésén munkálkodnak.

Idén, kilenc évvel az első ilyen jellegű rendezvényt követően Sajógömörben találkoztak a Szlovákiában élő magyar evangélikusok. Ide nyert hivatalosan is kibocsáttatást a felvidéki misszióba Lóczy Tibor sajógömöri testvér, akit Budapesten szeptember hónap elején avattak lelkészi munkatárssá.

A gömöri régió most a felvidéki magyar evangélikusság „fellegvára”. Gömörben működik az a fajta misszió, amely évekkel ezelőtt elkezdődött, és egyre inkább gazdagodik. Egyfajta mozgatórúgója Gömör az itt élő magyar evangélikusoknak.

„Mint missziói felelős, érdekes nekem ez a mai nap, mert az egyházak missziói munkája nem csak a trianoni határokon belül fontos, hanem azon túl is, ahol magyarok, és főleg evangélikusok élnek. Felvidéken magyar evangélikusok nincsenek túl nagy számban, éppen ezért nagyon fontos, hogy legyen egy évről – évre visszatérő alkalom, amikor találkozhatunk. Nyugat- és Kelet-Szlovákia közt jó pár száz kilométer van, és nem olyan egyszerű, főleg idős embereknek az utazás, de azt láttam, hogy mégis vannak, akik eljöttek, és biztos vagyok benne, hogy várták már ezt a napot” – nyilatkozta a Felvidek.ma-nak Lupták György, a Magyarországi Evangélikus Egyház Missziós Bizottságának elnöke, a déli egyházkerület püspökhelyettese.

Lupták György, a Magyarországi Evangélikus Egyház Missziós Bizottságának elnöke (Fotó: Beke Beáta)
Lupták György, a Magyarországi Evangélikus Egyház Missziós Bizottságának elnöke (Fotó: Beke Beáta)

A rendezvény hagyományosan nyitó áhítattal indult. Az egyház területileg illetékes püspöke, Milan Krivda is megtisztelte jelenlétével a magyar evangélikusok jeles napját. Áhítatot Liszák Viktória, újonnan megválasztott rimai esperes tartott. Ezt követően a gyülekezetek bemutatására került sor.

A központi téma idén a reménység volt, Lupták György esperes szolgálatában. A nap folyamán Badin Ádám zsoltárokat és verseket adott elő, bizonyságtételt tettek az átjáró lelkészek, csoportos beszélgetések, és úrvacsorás istentisztelet emelte a nap jelentőségét.

Az országos missziósnapot 2007 óta szervezik meg az összetartozás céljából, valamint azért, hogy ilyen módon is tartsák a lelket az evangélikus testvérekben. A rendezvényen ekkor olyan evangélikusok is részt vehetnek, akiknek nem adatik meg saját közösségükben isten igéjét anyanyelvükön hallgatni.

„Nagy szolgálatot végeznek a Magyarországról átjáró lelkészek és lelkésznők. Nekik köszönhetően tudnak megmaradni a kis magyar közösségek. Nem vesznek el, magyarul hallgathatják az igét, anyanyelvükön imádkozhatnak. Ide tartoznak azok a gyülekezetek is, akik évek óta járnak át Felvidékre szolgálni, és teszik ezt önzetlenül. A felvidéki magyar evangélikusság ügye ugyan részben nemzeti ügy, de evangélikus ügy is. Ezt a kettőt mi nem tudjuk, és nem akarjuk elválasztani, hiszen az egyik a másikat kiegészítve szolgálja” – vélekedett Nagy Olivér, alsószeli evangélikus lelkész, a missziós napok egyik rendszeres szervezője.

Az alsószeli lelkész bízik abban, hogy a szlovák és magyar evangélikus egyházak között elindult együttműködés fokozódik az elkövetkező időszakban, hiszen 2017-ben a reformáció ötszázadik évfordulóját ünnepeljük, amelynek egyik nagy vívmánya az anyanyelven való igehirdetés.

További képek megtekinthetők a Képgalériánkban.